Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Separace dítěte od matky v nemocnici


Dobrý den,
mám dva případy.

Syn (3R), horečka 39,6, 17x zvracel a neudržel v sobě ani lžičku čaje + průjem. 12 hodin už nečůral. V nemocnici jsem nejdřív dostala vynadáno, že jdu mimo pohotovost, že je až od 16h, když jsem se dočkala lékařky, tak nás hnala rovnou na příjem, ale tam jsem narazila. Starší dcera měla doma neštovice, takže syn byl v inkubační době. Odmítli nás přijmout a jediný nápad byl, že ho převezou do jiné nemocnice, jiného města na infekční, ale kámen úrazu byl, že beze mě! Prostě jsem ho tam měla nechat a odejít, s čímž jsem rozhodně nesouhlasila. Neuměla jsem si vůbec představit, že ho tam v tom stavu nechám, on si třeba bude rvát kapačku a oni ho ještě připoutají. Dopadlo to tak, že nás poslali domů, dostal čípek na teplotu, a to bylo vše i v takovém hrůzném stavu, jako byl.
Rozumíte tomu?

Druhý dotaz se zase týká dcery. V noci měla záchvat. Do nemocnici s ní musela jet babička (moje matka) - já nemohla od mladších dětí. Tam jí řekli, že zákonný zástupce by měl mít hospitalizaci zdarma (do 6 let), ale ona, že není zákonný zástupce a tak že aby tam mohla zůstat, musí zaplatit nadstandard.


Byla to jediná možnost, jak mohla babička u dcery zůstat.
Jak tyto případy chování nemocnice hodnotit, je to na stížnost?

Díky moc

Emily

Odpověď:

Dobrý den,

k prvnímu případu

Pacient má při poskytování právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem a to jen v případě, kdy je nezletilou osobou a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-i přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb.

Zákon o zdravotních službách dále rozvíjí ve svém § 47 písm.b) stanovuje poskytovateli jednodenní nebo lůžkové péče povinnost umožnit pobyt zákonného zástupce, nebo osoby jím pověřené společně s hospitalizovaným nezletilým pacientem, pokud to umožňuje vybavení zdravotnického zařízení nebo nebude narušeno poskytování zdravotních služeb anebo takový pobyt není na základě jiného právního předpisu vyloučen.

Informaci o tom, zda je v konkrétní nemocnici možná přítomnost rodičů u dětí hospitalizovaných na infekčním oddělení pravděpodobně naleznete ve vnitřním řádu nemocnice.

Pokud v případě Vašeho syna bylo indikováno onemocnění, na jehož základě měl být hospitalizován v jiné nemocnici, na pobyt s ním v nemocnici máte právo, pokud to dovoluje řád infekčního oddělení. Domníváme se, že by o Vašem pobytu v jiné nemocnici měl rozhodovat tamější lékař, který zná předpisy oddělení.

 

k druhému případu

Pokud Vaší matce zdravotnický personál sdělil, že dle zákona má pacient při poskytování zdravotních služeb právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce a to v souladu s vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb, je to jistě pravda, nicméně toto ustanovení zřejmě nedopadá na Váš případ.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění stanovuje, že u dětí mladších šesti let může průvodce hospitalizovaného dítěte být přijat do nemocnice spolu s dítětem, je-li celodenní přítomnost průvodce nutná vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte.

Pobyt průvodce se považuje za ústavní ošetřování, je tedy hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Průvodce je podle indikace a možností umístěn buď spolu s dítětem přímo na lůžkovém oddělení, nebo na oddělení dochází z ubytovacího prostoru, který je součástí tohoto zařízení.

O přijetí průvodce dítěte v nemocnici pak rozhoduje lékař v závislosti na aktuálním zdravotním stavu dítěte. V praxi však také rozhoduje s ohledem na volnou kapacitu a provozní podmínky, ale zákon na toto nepamatuje a v úvahu bere pouze zdravotní stav dítěte. Na základě takového rozhodnuti je rodič s dítětem hospitalizován a veškeré náklady na pobyt a stravu hradí zdravotní pojišťovna dítěte.

Lůžkové zdravotnické zařízení pak vykáže příslušné zdravotní pojišťovně pobyt průvodce hospitalizovaného dítěte kódem ošetřovacího dne pobytu doprovodu dítěte do 6 let, případně po předchozím schválení revizním lékařem. Na základě toho zdravotní pojišťovna pobyt průvodce dítěte lůžkovému zařízení uhradí.

Průvodcem může být jakákoli osoba pečující o dítě. Ve většině případů to je rodič dítěte nebo opatrovník, pěstoun atd., ale může to být i jeho prarodič.

V případě Vaší dcery odůvodnění zdravotnického personálu nebylo řádné. Bylo by proto vhodné podat stížnost ke zdravotní pojišťovně dítěte s tím, že hospitalizace průvodce dítěte nebyla umožněna, přestože si myslíte, že zde byly zdravotní důvody, nízký věk dítěte atd. Více informací o tom, jak podat stížnost, naleznete zde.

Také můžete podat stížnost poskytovateli zdravotních služeb, tedy nemocnici. Více o stížnostech naleznete zde.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice


 

7.6.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS