Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Reklamace receptu

Dobrý den,

sestra mi vystavila v únoru špatný předpis na brýle, které jsem si nechala podle něj vyrobit.
Musí lékař vystavit reklamační protokol, na základě kterého se ubírá vyřízení? A co všechno je třeba, aby mi škodu uhradil? Mám právo i na skla, která mi byla vsazena se špatnými hodnotami?
Děkuji

Ivana V.

Odpověď:

Dobrý den,

v prvé řadě si musíte sama vyčíslit škodu, která Vám vznikla.

Proti nesprávnému postupu lékaře (resp. sestry) můžete podat stížnost v (tzv. stížnost podle zákona o zdravotních službách). Tím byste měla docílit nápravy v tom smyslu, že Vám budou předepsány jiné brýle. Stížnost se nejprve podává přímo poskytovateli zdravotních služeb, tj. lékaři nebo nemocnici. Kdo je ve Vašem případě poskytovatelem zdravotní služby si můžete ověřit v národním registru poskytovatelů (odkaz zde). Nebude-li stížnost uspokojivě vyřízena, můžete se obrátit na krajský úřad. Ten má pravomoc uložit poskytovateli opatření k nápravě (např. povinnost vydat nový předpis na brýle). Právní úpravu řízení o stížnosti naleznete zde. Často kladené otázky a odpovědi na ně naleznete na našem webu.

Pokud jde o nárok na náhradu škody, tak v případě, že jej poskytovatel zdravotních služeb (tj. lékař nebo nemocnice), který Vám brýle nesprávně předepsal, nesplní dobrovolně, můžete se obrátit na civilní soud - jen ten má pravomoc přikazovat splnění občanskoprávních nároků (např. právě náhrada škody). Spory o náhradu škody jsou relativně komplikované, proto Vám doporučujeme se pro případ, že se rozhodnete uplatnit nárok soudní cestou, obrátit se na advokáta. Seznam advokátů České advokátní komory naleznete zde. Nárok na náhradu škody se promlčuje za tři roky ode, kdy jste se dozvěděla, kdo za ni odpovídá a že a v jaké výši vznikla.

Zásadně máte právo na úhradu veškeré škody, která Vám vznikla vinou porušení povinnosti poskytovatele zdravotních služeb. V tomto případě se jedná o porušení povinnosti postupovat při předepisování brýlí pečlivě a obezřetně. Škodou se však rozumí jen to, co ušlo vinou nesprávného postupu z Vašeho majetku. Jestliže Vám tedy nesprávná skla uhradila zdravotní pojišťovna, nelze uplatňovat nárok na náhradu škody v podobě jejich hodnoty. Pokud jste však jejich část zaplatila sama (např. v podobě příplatku za speciální úpravu skel - ztmavovací efekt, tenčené sklo apod.), lze hovořit o škodě ve výši hodnoty těchto příplatků navíc. Odpovědnost za škodu však nastává jen tehdy, pokud již skla nelze pro brýle, které měly být předepsány, využít.

Je vhodné ohlásit situaci zdravotní pojišťovně, aby měla povědomost o tom, že chyby se dopustil lékař. Mohlo by se stát, že Vám pak pojišťovna nové brýle domítne proplatit, protože bude evidovat, že už jedny brýle máte. Pojišťovna pravděpodobně bude však vymáhat proplacenou cenu brýlí vymáhat po lékaři.

Lékař by Vám každopádně měl vystavit nový předpis na brýle, podle kterého bude buďto provedena oprava brýlí již zhotovených podle předpisu chybného, anebo budou vyrobeny nové brýle. V případě, že na základě nového předpisu bude nutno opravit již zhotovené brýle, převezme je k sobě optik. Nelze ovšem konstatovat, že by měl právní povinnost Vám vystavit reklamační protokol. Ten se povinně vystavuje pouze v případě, že reklamujete vadu předmětu koupě u prodejce, který sám za vadu odpovídá (viz ust. § 2173 občanského zákoníku), a to ještě až po samotném provedení opravy věci. Zde však za vadu odpovídá lékař, ne optik. U optika z právního pohledu nic nereklamujete.

Lze ovšem očekávat, že Vám optik přesto potvrzení převzetí brýlí do opravy vydá. Pokud máte strach, že o brýle přijdete, vezměte s sebou k předání brýlí do opravy svědka.

Závěrem Vám tedy doporučujeme, v případě, že jste ještě neobdržela nový předpis na brýle, věc nejprve s lékařem projednat, potom případně podat výše uvedenou stížnost a uplatnit u poskytovatele zdravotních služeb nárok na náhradu škody (tj. požádat o vyplacení). V případě neúspěchu s vymáháním tohoto nároku se obraťte na advokáta. Celou situaci je vhodné oznámit zdravotní pojišťovně.

S pozdravem,

Vaše férová nemocnice.

5.8.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS