Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Reklamace plomby

Dobrý den,

můj stomatolog mi dělal amalgámovou plombu, na pětce vlevo nahoře. Problém je v tom, že už jsem byl u něj tři krát a nechal jsem si plombu spravit. Teď už tam jdu po čtvrté a už mě nebaví znovu platit.

Mohu plombu reklamovat?
 

Korak

Odpověď:

Dobrý den, 

Amalgámová plomba je hrazena prostřednictvím pojišťovny dle přílohy zákona o veřejném zdravotním pojištění, tudíž byste ji neměl hradit.

Plomba je dle České stomatologické komory považována za stomatologický výkon (na rozdíl například od zubních náhrad, na které se nahlíží jako na výrobek), tudíž ji nelze reklamovat jako klasické zboží. My s tímto názorem nesouhlasíme a jsme přesvědčeni, že můžete postupovat jako u vad z díla, více o tom můžete najít v našich dřívějších dotazech zde.

V případě stomatologických výkonů je možné podat stížnost na nekvalitní výkon na Českou stomatologickou komoru

Samotný nárok na náhradu škody (zaplacení nákladů vynaložených na opravu špatně provedeného výkonu, úhrada za původní špatně provedený výkon) je však potřeba vymáhat po lékaři jinou cestou. Nejvhodnější způsob by byl pokus domáhat se vyřešení problému smírným způsobem – dohodou s lékařem. Pokud by toto řešení nebylo úspěšné, nabízí se také možnost řešení soudní cestou. Ve tom případě bude situace navíc komplikovaná potřebou důkazu špatně provedeného výkonu (typicky rentgenového snímku), je třeba si pro případný soudní spor připravit veškerou zdravotnickou dokumentaci (vyžádat si ji, okopírovat, požádat další lékaře o konzultaci či písemné vyjádření, v případě odmítnutí písemného vyjádření můžete po lékaři chtít, aby vypovídal u soudu jako svědek).  Je potřeba si uvědomit, že možnost uplatnit právo u soudu je časově omezená a podléhá promlčení. Délku promlčecí lhůty upravuje občanský zákoník. Tato lhůta je tříletá a počíná běžet ve chvíli, kdy se dozvíte o vzniklé škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. V případě soudního sporu Vám doporučujeme poradit se s advokátem, který se specializuje na zdravotnické právo.

Co se týká problematiky, že nový lékař odmítne napsat negativní posudek na předchozího lékaře, je toto jednání dle České stomatologické komory v souladu s řádem Komory: V řádech Komory je jasně specifikován postup, a to i v závislosti na povaze a míře neúspěšnosti předchozího ošetření. Kritika ošetřujícího lékaře před pacientem je velmi nekolegiální. Neznamená to, že chyby budeme přecházet ale velmi záleží na formě toho, jak je kritika před pacientem prezentována nebo pacientovi sdělena

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

20.4.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS