Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Provereni lekarskeho postupu

Dobry den,

velmi rad bych Vas pozadal o radu, jak postupovat v souvislosti s pripadem me sestry. Sestře byla poskytována v nemocnici A předporodní péče. 10.2. však omdlela a následující den dopoledne byla transportována záchrannou službou právě do nemocnice A. Odpoledne však byla transportována vrtulníkem do Nemocnice B s podezřením na krvácení do mozku. Následovala operace a infomování rodiny. Sestra je nyní hospitalizovaná na ARU. V nemocnici B se divili, že neprobíhalo preventivní ředění krve vzhledem k riziku trombofilního stavu a prokazané Leidenské mutaci v heterozygotní formě. Po zhruba týdnu byla provedena tracheotomie, probuzení z umělého spánku. Od 27.2. pak postupná rekonvalescence a očekává se nějaký stupeň poškození mozku. 

Potřeboval bych posoudit postup Nemocnice A v těchto případech: poskytnutí správné zdravotní péče pacientce vzhledem k možnosti výskytu trombofilie. A úkony provedené mezi příjmem pacientky do Nemocnice A a transportem do nemocnice B.

Zajímalo by mě: Kdy začít s prověřováním postupu? Jestli lze, když je stále hospitalizovaná? Předpokládám, že tento stav bude trvat několik měsíců. Kde zažádat o potřebnou zdravotní dokumentaci? Jistě v nemocnici A, ale nevím, zda může již nějakou zprávu poskytnout i nemocnice B? Mám právo na získáni zdravotní dokumentace jako bratr pacientky? Pokud ne, tak kdo (rodiče, manžel)?

Děkuji.
 

Stan

Odpověď:

Dobrý den,

v prvé řadě bychom uvedli, že jsme pouze právní poradna a ve svém týmu nemáme žádného lékaře. Proto nejsme schopni Váš zdravotní stav posoudit z medicínského hlediska. Za účelem tohoto posouzení se tak budete muset obrátit na nezávislého odborníka specializujícího se na danou oblast medicíny. Ten případ posoudí a vyhodnotí, zda k určitému pochybení ze strany lékařů došlo nebo ne. 

Pro posouzení bude zpravidla potřeba kopie zdravotnické dokumentace, dostáváme se tedy k jedné z částí Vašeho dotazu, týkající se toho, kdo může o výpis či kopii dokumentace požádat? Odpověď na tuto otázku nalezneme v zákoně o zdravotních službách. V souladu s §33 tohoto zákona může do zdravotnické dokumentace nahlížet v prvé řadě sám pacient. Při přijetí do péče nebo kdykoliv v průběhu poskytování péče, však může určit i jiné osoby, které mohou do zdravotnické dokumentace rovněž nahlížet. Pokud by se jednalo o pacienta, který s ohledem na svůj zdravotní stav není schopen tyto osoby určit, pak se ze zákona mohou do dokumentace nahlížet osoby blízké. Definici osoby blízké, pak nalezneme v občanském zákoníku, podle kterého se jedná o příbuzného v řadě přímé (rodič, prarodič, potomci), sourozence, manžela nebo registrovaného partnera či jiné osoby v rodinném poměru. Záleží tedy na tom, zda je Vaše setra při vědomí a je schopna vyjádřit, že Vám mohou být informace poskytovány. V případě, kdy by to její zdravotní stav nedovoloval, pak byste měl automaticky za zákona právo do zdravotnické dokumentace nahlížet, pořizovat si z ní výpisy a kopie. Nemocnice, v níž je sestra momentálně hospitalizována, by Vám měla poskytnout zdravotnickou dokumentaci, jelikož tam vedou veškeré záznamy o zdravotním stavu Vaší sestry a průběhu její léčby.

V druhé části dotazu se pak ptáte, zda situaci řešit, když je Vaše sestra ještě hospitalizovaná. Podání stížnosti na nemocnici tato skutečnost nebrání. Pokud se rozhodnete stěžovat si na nemocnici, pak se můžete se stížnosti obrátit nejprve k jejímu vedení a v případě neúspěchu pak k jejímu zřizovateli. V případě nemocnic se zpravidla jedná o místně příslušný krajský úřad. Pokud by však Vaše stížnost mířila na konkrétního lékaře, nabízí se vedle uvedeného, také stížnost k České lékařské komoře. Více informací o podávání stížností naleznete na našich internetových stránkách zde.

Spor je možné řešit také soudní cestou, a to podáním žaloby na náhradu újmy. Zákon rozlišuje mezi újmou majetkovou a nemajetkovou. Ta majetková má nahradit např. ztráty na výdělku, finanční prostředky vynaložené na další potřebnou péči apod. Ta nemajetková pak bolestné či ztížení společenského uplatnění. Před podáním žaloby by však bylo vhodné, pokusit se spor s nemocnicí řešit prostřednictvím mimosoudního vyrovnání. A až v případě neúspěchu se obrátit na soud. Soudní řešení je totiž poměrně finančně i časově náročné a doporučujeme obrátit se na právníka specializujícího se na danou oblast. Vybrat si pak můžete ze seznamu dostupného zde.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice. 

 

19.3.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS