Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Prosba o pomoc

V dětství jsem měl špatnou imunitu a podstoupil očkování proti obrně, po kterém jsem následně musel být hospitalizován v nemocnici kvůli ochabení svalstva. Ochabení jsem začal opět cítit, když mi bylo 40 let. Lékaři mi sdělili, že se jedná o lehčí formu senzitivní polyneuropatie.

V návaznosti na přetrvávající problémy jsem si chtěl ověřit, jaká vlastně byla situace po zmíněném očkování v dětství. Když jsem si ale vyžádal zdravotnickou dokumentaci, sdělili mi lékaři, že neexistuje. Nemám tím pádem žádné podklady o možných počátcích mých rozvíjejících se neurosvalových potížích. Jak mám dál postupovat?

 

HonzaN

Odpověď:

Dobrý den,

 

Nejprve bychom se chtěli omluvit za zpoždění se zodpovídáním Vašeho dotazu, které je způsobeno velkou vytížeností naší poradny. Zároveň bohužel nejsme poradnou lékařskou, ale pouze právní, a z toho důvodu nemůžeme posoudit možnou souvislost mezi Vaším problémem v dětství a v současnosti z hlediska medicínského.

 

Co se týče uchování zdravotnické dokumentace, vyhláška č. 98/2012 o zdravotnické dokumentaci stanovuje povinnost uchovávat zdravotnickou dokumentaci 40 let od poslední hospitalizace pacienta v případě, že se jedná o lůžkovou péči (příloha č. 3 k vyhlášce). Bohužel se však jedná o právní úpravu, která v době Vaší hospitalizace ještě neyla platná. V době Vaší hospitalizace platil zákon o archivnictví, který konkrétní délku uchování dokumentů neupravoval. Pokud tedy nemocnice Vaši dokumentaci skartovala, nedopusila se provinění.

 

Pokud se domníváte, že skutečně existuje souvislost mezi Vaší hospitalizací a očkováním v dětství a současným zhoršením Vašeho zdravotního stavu, doporučujeme Vám navštívit nezávislého odborníka, který může situaci posoudit.

 

Vaše práva nejsou promlčena, ale šance na získání zadostiučinění jsou bohužel malé. Pokud byste chtěl situaci řešit cestou soudního sporu, můžete. Promlčecí lhůta začíná běžet od okamžiku, kdy jste zjistil, že máte komplikace následkem očkování v dětství. Problematické by však bylo prokázání oné příčinné souvislosti mezi Vaší současnou indikací a Vaším stavem v dětství. V tomto ohledu by Vám mohl značně pomoci právě uvedený posudek nezávislého odborníka, který by mohl sloužit jako důkazní materiál. V případě, že byste se rozhodl řešit spor právě soudní cestou, doporučovali bychom Vám kontaktovat advokáta. Seznam všech advokátů naleznete zde: http://vyhledavac.cak.cz/.

 

V případě, že byste byl nespokojen s péčí, která Vám je poskytována v současnosti, můžete využít I jiné prostředky obrany. Například stížnost k poskytovateli zdravotních služeb, či stížnost k orgánu, který udělil poskytovateli oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Více informací o podávání stížností naleznete zde.

 

S pozdravem,

 

Vaše Férová nemocnice

5.2.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS