Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Problémy po porodu doma

Dobrý den,

porodila jsem doma lotosovým porodem.


První problém byl s matrikou, kdy nestačilo prohlášení porodní asistentky, ale nutně byla vyžadována zpráva od pediatra. Volali jsme tedy pediatričce. Ta nás začala vydírat, že musíme k ní do ordinace, že ona nemá čas přijet, a že pokud nepřijdeme, že zavolá OSPOD. Jenže já s lotosovým novorozencem odmítám jít do ordinace, kde chodí nemocné děti. Manžel s ní telefonoval a ona říkala, že ho musí vidět do 48 hodin ze zákona a že má odpovědnost za dítě. Jinak zavolá orgán sociálně právní ochrany děté.


Na nátlak jsem tedy kývla, že tam pojedeme. Byla nepříjemná, a že nutně musíme přijet za 2 dny. Snažila se udělat crp bez mého souhlasu. Odešli jsme pryč. Na neonatologii v nemocnici nás přijali na kontrolu (vše ok). Tuhle anabázi jsme si mohli ušetřit a být doma, kdyby nás lékařka nevydírala voláním sociálních pracovnic, či byla ochotná přijet. A jako bonus ho na nás stejně zavolala, i když dosáhla svého a my přijeli do ordinace proti mé vůli.

A matrika, ta dál vyžaduje prohlášení od pediatra, na což nemá právo. Každopádně máme alespoň zprávu z neonatologie.


Můžete to prosím nějak právně zhodnotit, budeme podávat stížnost, ale chci mít dobré argumenty.

Ada

Odpověď:

Dobrý den,

v úvodu nám dovolte omluvit se za zpoždění s naší odpovědí, toto zpoždění bylo způsobeno velkou vytížeností naší poradny. Doufáme, že naše odpověď pro Vás bude i tak užitečná.

Váš případ je nutné posoudit hned z několika hledisek:

1.     Podle vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, je registrující lékař v oboru praktické lékařství pro děti a dorost povinen zajistit všeobecné preventivní prohlídky dětí. Dále se ve vyhlášce uvádí, že první všeobecná preventivní prohlídka novorozence se provádí zpravidla do dvou dnů po propuštění z nemocnice, a to, pokud je to možné, v jeho vlastním sociálním prostředí, tedy formou návštěvní služby. Ze slova zpravidla vyplývá, že zákon pamatuje na výjimky, kdy je nutné postupovat jinak. Mezi tyto výjimky jistě patří právě situace, kdy dítě nebylo po porodu standardně hospitalizováno, neboť se narodilo doma nebo bylo z nemocnice propuštěno dříve (konkrétně se jedná o § 3 odst. 2 této vyhlášky – online naleznete například zde).

Je tedy zřejmé, že je povinností dětského lékaře převzít dítě ihned po narození do péče a také provést nutná vyšetření i v domácím prostředí.

2.     Zápis do matriční knihy o narození dítěte se dle ustanovení § 14 odst. 3 písm. a) zákona o matrikách (online dostupný například zde) provádí na základě písemného prohlášení. V následujícím ustanovení (§ 15) je dále uvedeno, kdo takové prohlášení oprávněn na matričním úřadě provést – na prvním místě je poskytovatel zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení byl porod ukončen, dále tak může učinit i lékař, který jako první poskytl po porodu zdravotní služby. V případě porodů v domácím prostředí je ovšem zásadní odstavec 2 tohoto ustanovení, neboť ten stanoví, že pokud oznámení neučiní zdravotnické zařízení/ lékař, může jej provést i rodič. Je tak nutné učinit do 3 dnů od narození dítěte.

Ve Vašem případě tedy měla Vaše pediatrička primárně vyšetřit novorozence v jeho domácím prostředí. Samozřejmě může nastat situace, kdy to pro ni z technických důvodů není možné (což nedokážeme posoudit). I v takové situaci Vás o tom pravděpodobně měla informovat vhodnějším způsobem a snažit se situaci vyřešit ke spokojenosti všech.

Pokud ovšem již situace, jako ta Vaše, nastane, je jednou z možností kontaktovat jiné pediatry ve Vašem okolí a pokusit se s nimi domluvit přijetí Vašeho novorozence do péče a provést tedy i prohlídku po porodu. Popřípadě je možné kontaktovat i Vaši pojišťovnu, která by Vás měla nasměrovat i na jiné poskytovatele pediatrické péče, se kterými je ve smluvním vztahu.

Vzhledem k tomu, že jste podstoupili vyšetření na neonatologii, kde se obecně postupuje dle pediatrických postupů (tedy i novorozenecký screening apod.), neměl by úřad OSPODu mít s tímto postupem problém. Záleží ovšem právě na tom, jaká vyšetření byla Vašemu novorozenci na tomto oddělení provedena.

Jak vyplývá již z textu výše, matriční úřad nemusí zapsat údaje o narození dítěte pouze na základě oznámení zdravotníkem, tudíž jeho postup nebyl správný.

Postup podání stížnosti na poskytovatele zdravotních služeb naleznete online například zde.

S pozdravem, 

Vaše Férová nemocnice

8.11.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS