Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Přesun terminu

Dobrý den, manželka byla hospitalizována v nemocnici, čekala celý den na operaci. 17hodin nejedla nepila a je psychicky na dně. Můžou si to dovolit? Nebo je způsob, jak tomuhle zážitku předejít? Děkuji.

Eduard

Odpověď:

Dobrý den,

 

velmi nás mrzí, že se Vaše manželka dostala do takové situace. Bohužel v našem týmu nemáme lékaře a nejsou nám známy interní předoperační postupy a nejsme tak schopni posoudit, zda bylo jednání lékařů správné či nikoli.

Povinností lékaře je ale před každým zákrokem pacienta informovat o jeho průběhu. Pacient pak následně musí udělit s chystaným zákrokem souhlas. Jestliže Vaše manželka nebyla řádně informována o průběhu zákroku, dopustil se personál zdravotnického zařízení pochybení (§ 34 zákona o zdravotních službách). Pokud byste se chtěli obdobné situace v budoucnu vyvarovat, naléhejte na lékaře, že vyžadujete informace o chystaném zákroku. Dále pak můžete využít institutu dříve vysloveného přání. Dříve vyslovené přání slouží pro ochranu práv pacienta pro případ, že si je nebude schopen zajistit sám. Tento institut je upraven § 36 a násl. zákona o zdravotních službách. Ve dříve vysloveném přání podrobně vylíčíte, jak si postup zdravotnického personálu představujete a co považujete za nepřípustné.

Zákon o zdravotních službách navíc zakotvuje právo pacienta na úctu a důstojné zacházení (§ 28 odst. 3 písm. a) a také na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni (§ 28 odst. 2). 

Na jednání zdravotnického personálu si můžete stěžovat nejprve u samotného poskytovatele zdravotních služeb, kterým bude vedoucí daného oddělení, či ředitel nemocnice. Vaše stížnost může být písemná i ústní a měl byste v ní popsat, v čem spatřujete pochybení lékařského personálu. Pokud nebude Vaší stížnosti vyhověno, můžete si stěžovat u orgánu, který zdravotnickému zařízení udělil oprávnění k registraci. Tímto orgánem je zpravidla kraj. Více informací o podávání těchto stížností jsme uváděli například v tomto zodpovězeném dotazu.

Vaší další možností je podání stížnosti k České lékařské komoře. Postup pro podání této stížnosti je podrobně popsán přímo na stránkách České lékařské komory, zde.

Poslední možností je poté podání civilní žaloby. Pokud byste se rozhodl pro toto řešení, doporučujeme Vám kontaktovat advokáta. Seznam všech advokátů naleznete zde.

 

S pozdravem,

 

Vaše Férová nemocnice

18.1.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS