Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Předepsání antibiotik na které byla v miulosti alergická reakce

Dobrý den,

mám dotaz. Moje maminka 44 let měla opakovaně zánět močového měchýře bakterii e coli. Tenkrát v roce 2011 jí byl podán biseptol, na který je alergická. To se zjistilo samozřejmě po podání tohoto ATB a skončila hospitalizována na infekčním odd. asi 10 dní s otravou krve apod.

Dále byla dne 22.02.2017 u praktického lékaře na běžné preventivní prohlídce, kde jí z moči vylezla opět tato bakterie e coli + zlatý stafilokok. O těchto problémech maminka absolutně nevěděla (myslím tím nepociťovala žádné komplikace ohledně zdravotního stavu). Praktický lékař ji 22.02.2017 předepsal ATB. Cotrimoxazol. Ihned po užití ten den následovali potíže nehybnost, únava, horečky neustále 39.2-37.4 stupňů, pálení končetin, zvracení, zimnice. Dne 26.02.2017 jsme navštívili proto pohotovost, kde nás poslali na infekční. Doktorka sdělila, že tento lék obsahuje stejnou látku, na kterou měla v roce 2011 alergickou reakci. Bylo jí proto ATB lékařkou vysazeno a nasazeno nové. Pokud by se to nezlepšilo do 1-2 dnů, bude muset opět na infekční odd. na hospitalizaci 5-7 dnů.


Je možné toto podávat jako zanedbání lékařské péče? Předem děkuji za odpověď (v kartě a záznamech je zaznamenáno, že v roce 2011 byla alergická reakce).

 

kyriass

Odpověď:

Dobrý den,

ano, toto je možné považovat za zanedbání lékařské péče - zejména v případě praktického lékaře, který má k dispozici nejkompletnější informace o pacientovi. Pokud je léková alergie zaznamenána ve zdravotnické dokumentaci, tak lékař tuto skutečnost vždy musí brát v potaz.

V tomto případě máte právo podat stížnost lékaři na postup při poskytování zdravotních služeb. Ve stížnosti je třeba popsat skutkový stav, uvést v čem spatřujete neodborné jednání lékaře (právě zanedbání zdravotní péče), jaké jsou následky tohoto jednání (pobyt Vaší maminky v nemocnici) a co po něm požadujete (např. omluvu nebo finanční zadostiučinění). Lékař je povinen se stížností zabývat a vyřídit ji zpravidla ve 30 denní lhůtě.

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti lze následně podat stížnost správnímu orgánu, který mu udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Tímto správním orgánem je zpravidla krajský úřad, v jehož obvodu se jeho ordinace nachází. V tomto případě bych Vám doporučila uvést všechny důvody, proč nesouhlasíte s vyřízením stížnosti.

Správní orgán daný případ řádně prošetří a pokud zjistí pochybení při poskytování zdravotních služeb, může mu uložit nápravné opatření s lhůtou k jejímu splnění.

Dále můžete podat stížnost České lékařské komoře. Ta může zahájit s lékařem disciplinární řízení.

Další možnost představuje podání žaloby na náhradu škody. S ohledem na složitost problematiky doporučujeme obrátit se na advokáta specializujícího se na zdravotnické právo. Doporučujeme advokátku Zuzanu Candigliota, která spolupracuje s Ligou lidských práv a projektem Férová nemocnice. Seznam všech advokátů naleznete zde.

​S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

 

20.3.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS