Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Právo na vyšetření specialistou

Dobrý den,

 

 prosím o odpověď na otázku, jaké právo má v tomto státě pacient, který si sám požádá o vyšetření u specialisty a je odmítnut, protože specialista určil diagnózu, aniž by umožnil řádné vyšetření. Tato vadná diagnóza stála mou ženu život. Po stížnosti na tuto odbornici u České lékařské komory jsem se dozvěděl, že je to klasický postup. Léčit pacienta a teprve v případě, že se stav nelepší, umožnit řádné vyšetření. 

Děkuji za odpověď. 

Odpověď:

Dobrý den,

nejprve bychom se chtěli omluvit za zpoždění s vypracováním odpovědi na Váš dotaz, které bylo způsobeno velkou vytížeností naší poradny.

Hned na úvod bychom chtěli poznamenat, že nejsme poradnou lékařskou, ale právní, a z toho důvodu nejsme schopni Váš problém posoudit z hlediska medicínského. Nejsme tudíž schopni určit, zda k pochybení lékařů došlo, či nikoli.

Stížnost k České lékařské komoře je pouze jedním ze stížnostních postupů. Nabízí se hned několik dalších typů stížností, které bychom Vám doporučili využít.

Nejprve bychom Vám doporučili vyžádat si od poskytovatele zdravotních služeb zdravotnickou dokumentaci, na to máte nárok na základě zákona o zdravotních službách (§ 65 odst. 1 písm. c zákona o zdravotních službách). S touto dokumentací poté navštivte nezávislého odborníka, který se specializuje na danou oblast. Ten bude schopen posoudit, zda k pochybení personálu zdravotnického zařízení skutečně došlo, či nikoli.

Pokud Vámi zvolený odborník dojde k závěru, že k pochybení došlo, doporučovali bychom Vám podat stížnost na poskytování zdravotních služeb, kterou můžete jakožto osoba blízká podat i vy. Stížnost se podává poskytovateli, proti němuž směřuje, tedy zdravotnickému zařízení, které dle Vašeho názoru pochybilo. V případě, že stížnost nebude vyřízena k Vaší spokojenosti, můžete se obrátit na správní orgán, který zdravotnickému zařízení udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Tímto orgánem je zpravidla krajský úřad.

Ve stížnosti vylíčíte, v čem spatřujete pochybení zdravotnického personálu. Stížnost dále nesmí být anonymní, takže je důležité, abyste uvedl také své jméno. Více informací o podávání stížností naleznete zde.

Další možností, které můžete využít, je řešení sporu soudní cestou. Nejprve bychom Vám však doporučili pokusit se soudní spor vyřešit mimosoudně. Zkuste se obrátit na vedení nemocnice a domluvit se na mimosoudním vyrovnání vzniklé újmy. K prokázání pochybení můžete využít stanoviska nezávislého lékaře, který situaci zhodnotil na základě zdravotnické dokumentace, nebo na základě stanoviska krajského úřadu. V případě, že bude vyjednávání o mimosoudním vyrovnání neúspěšné, můžete spor řešit soudní cestou.

V takovém případě bychom Vám však doporučili kontaktovat advokáta specializujícího se na zdravotnické právo. Seznam všech advokátů naleznete zde.

Poslední možností je poté podání trestního oznámení. Muselo by se však jednat o skutečně závažné pochybení zdravotnického personálu, aby se dalo uvažovat o trestném činu. Nicméně, pokud se dle Vašeho názoru a názoru nezávislého lékaře jedná o skutečně závažné pochybení, můžete trestní oznámení podat.

Doufáme, že se Vám podaří Vaši situaci zdárně vyřešit.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

30.1.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS