Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Právo na časově dostupnou péči

Dobrý den,

potřebujeme pro malé dítě vyšetření mag. rezonancí, ale bylo nám sděleno, že čekací doba je půl roku. V sousedních nemocnicích je to podobné.
Nařízení vlády č. 307 z roku 2012, prosazené tehdejším ministrem Hegerem, stanovuje místní a časovou dostupnost zdravotních služeb. Nařízení uvádí lhůtu časové dostupnosti u třinácti plánovaných hrazených služeb. Mezi nimi je i vyšetření magnetickou resonancí, které musí být pojištěnci zajištěno do pěti týdnů. Lhůta se počítá ode dne, který následuje po dni, kdy ošetřující zdravotnický pracovník službu indikoval a potřebu této služby zapsal do zdravotnické dokumentace.
Tedy nemělo nám býti sděleno toto? : „Naše nemocnice vám nemůže zařídit vyšetření magnetickou resonancí do pěti týdnů, nicméně vaše zdravotní pojišťovna musí tento limit splnit. Obraťte se na ni a ona má povinnost vás poslat na vyšetření v jiném zařízení.“
A pojišťovna má za úkol zjistit, kde to je možné.
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=78241&nr=307~2F2012&rpp=15#local-content
Jak si tedy zajistit časově dostupnou péči?
A související dotaz. Bylo nám sděleno, že pojišťovna má limit 10 klientů za den a více se nelze překročit, prostě to nezaplatí. Tedy pak ale mohou vznikat také dlouhé čekací doby, protože by se za den u některého vyšetření dalo zvládnout více lidí. To je trošku celé v rozporu, že.

Díky za osvětlení, jak to je.
 

GW

Odpověď:

Dobrý den,

jak správně uvádíte, zdravotní pojišťovna je povinna zajistit svým pojištěncům časovou dostupnost hrazených služeb (odkaz na příslušné ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění zde). Stejně tak uvádíte správně i příslušné nařízení vlády, které tuto časovou dobu plánovaných hrazených služeb v příloze č. 2 konkretizuje (zde).

Doporučujeme Vám tedy obrátit se na Vaši zdravotní pojišťovnu a žádat zajištění vyšetření magnetickou resonancí v zákonné lhůtě 5 týdnů. Pojišťovna by Vám měla na Vaši žádost vydat seznam poskytovatelů zdravotních služeb zajišťujících vyšetření magnetickou resonancí v zákonné lhůtě, ze kterých si následně budete moci vybrat. Pakliže pojišťovna nepostupuje v souladu se zákonnem, dopouští se přestupku, za který ji hrozí pokuta až 10 000 000 Kč (zde). Tématu se již věnoval ve své zprávě veřejný ochránce práv (viz. zde). 

Pokud pojišťovna svoji povinnost neplní, můžete se obrátit na ministerstvo zdravotnictví, které přestupky zdravotních pojišťoven projednává. Kontakt naleznete zde. 

K Vašemu druhému dotazu. Žádný právní předpis limitní počet pacientů, který může pojišťovna denně proplatit neupravuje. Jde o zavedenou praxi zdravotních pojišťoven, které si tyto limity stanovují samy, nemělo by ale v žádném případě docházet k porušování zákonných lhůt, ve Vašem případě tedy již uvedených 5 týdnů.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

13.10.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS