Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Postup při nesprávné léčbě

Byl jsem technicky chybně operován na TEP kyčle v xxx. Při výkonu operace byla proražena dříkem protézy stehenní kost, byl zároveň fatálně zcela zničen nerv ischiadicus, poškozena dočasně ledvina. Zřetězená chyba nebyla v nemocnici vůbec včas zjištěna, ani RTG snímek pooperační kyčle nebyl průkazný a byl opožděn až o několik dní. Snímek nepopisoval vůbec vadnou ortopedickou polohu vyhřezlého dříku, zobrazil pouze hlavici v kloubní jamce. Byl jsem proto mylně propuštěn primářem ortopedie a převezen na RHB Kliniku xxx k doléčení, aniž by byl řádně včas zjištěn probíhající kolaps ledviny, retence moči, indikační krevní složení, atd. Byl jsem proto jako kolabující pacient na RHB klinice v xxx za další prodlevy několika dní konečně zásadně vyšetřen a vzápětí odmítnut: pro nefunkční endoprotézu a nutnou rychlou reoperaci. Pak jsem byl znovu převezen ještě v zoufalejším kolapsu zdravotního stavu zpět na ortopedii a tam po řadě kolizních dní a s kolabující ledvinou jsem byl opět velmi rizikově reoperován TEP kyčle, s nutnou výměnou celé edoprotézy a s důvodným, dvojnásob těžším bolestivým a dlouhým pooperačním stavem ve stejném poli chirurgického řezu, atd. Ledvina se po 4 měsících pozdravila, takže reálná obava doživotních dialýz aj. kloubních či svalových komplikací pominula. Zůstal jsem však nakonec po 15 měsících trvale na ortopedických holích kvůli poškození ischiadicu zmrzačen, tj. neschopen normální chůze. Prosím o pomoc při návrhu struktury stanovení požadavku na finanční odškodné, bolestné aj. a také potřebuji vzorovou právní formu adresné žádosti na ředitelství nemocnice o mimosoudní finanční vyrovnání. Při nedohodě zvažuji i trestní oznámení na celý operační tým, formou "na neznámého pachatele".

Odpověď:

Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz bude podobná jako na již zodpovězený dotaz z 18.1.2009. Stručně tedy shrneme, jaký doporučujeme postup:

  • Nejprve byste si měl vyžádat zdravotnickou dokumentaci, kterou je vhodné nejlépe konzultovat s odborníkem (nezávislý lékař, soudní znalec). Ten posoudí, zda došlo či mohlo dojít k pochybení ze strany lékařů, a nastíní Vám, nakolik je reálná šance domoci se odškodnění a prokázat případné pochybení a jakou částku jako odškodné žádat.
  • V některých případech, kdy sice lékaři technicky nepochybili a zdravotní komplikace jsou následkem rizika spojeného s léčebným postupem, je možné dovodit odpovědnost nemocnice, pokud pacient nebyl o tomto riziku náležitě předem informován. Více o poučení pacienta a udělení souhlasu v sekci Souhlas se zákrokem.
  • O mimosoudní vyjednávání s nemocnicí se můžete pokusit buď sám, nebo s pomocí advokáta, který se specializuje na medicínské právo a který Vám rovněž pomůže odhadnout šance na úspěch. Zastoupení advokátem má pro Vás výhodu v tom, že jednání s nemocnicí bude na odborné úrovni a lze očekávat, že i přístup ze strany nemocnice bude uvážlivější.
  • Pokud chcete jednat s nemocnicí sám, můžete žádost o mimosoudní finanční vyrovnání formulovat prostřednictvím dopisu (nejlépe zaslaného doporučeně), ve kterém vylíčíte všechny rozhodné skutečnosti, které ke škodě vedly, odůvodníte rozsah požadovaného odškodnění a případně přiložíte důkazy Vašich tvrzení. V dopise můžete rovněž stanovit nemocnici několikatýdenní lhůtu pro vyjádření. Vzorovou právní formu k takové žádosti k dispozici nemáme, jedná se o dopis, který je v každém jednotlivém případě potřeba odlišně naformulovat. Může se jednat i o formu stížnosti s požadavkem na finanční vyrovnání.
  • Vzhledem k tomu, že podle našich zkušeností nemocnice nejsou moc vstřícné k mimosoudnímu řešení sporů a přiznávání odškodnění pacientům, doporučujeme Vám požadovat spíše nižší náhradu škody, než která by Vám jinak příslušela. Je vhodné upozornit nemocnici, že takto je dohoda výhodná pro obě strany. Jak se stanovuje výše náhrady škody a z jakých položek se skládá se dozvíte v často kladených otázkách.
  • Pokud nebude možné dosáhnout mimosoudního odškodnění, nemocnice neuzná Vaše nároky, nebo dokonce nebude reagovat, Vy však budete nadále přesvědčen, že nemocnice skutečně pochybila (lékařský posudek ve Váš prospěch), zůstává Vám možnost se obrátit s žalobou na soud. Zde však rozhodně doporučujeme nechat se zastupovat advokátem, jinak se může stát, že kvůli formální chybě nebo neznalosti právní úpravy ztratíte možnost vymoci svůj nárok.
  • Je nutné si dát pozor na promlčecí lhůtu, která je u škod na zdraví dvouletá a začne běžet ve chvíli, kdy se pacient dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Po uplynutí této lhůty totiž nelze nárok u soudu s úspěchem vymáhat. To je také důvod, proč vyjednávat s nemocnicí jen krátce a v případě neúspěchu u mimosoudního jednání je nutné se včas obrátit na soud.

Vaše Férová nemocnice

12.3.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS