Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Porušení lékařského tajemství?

Dobrý den. Přítelkyně nedávno rodila, byly nějaké problémy, tak lékař zvolil císařský řez. Problém je v tom, ze moje bývalá přítelkyně ma matku mezi sestrami, ale na jiném oddělení. A ta si povidala se sestrou, co byla u porodu a ta ji vše povyprávěla. To asi takový problem není. Ale to to rekla me bývale a to už je podle me špatne. Krom toho část popisu porodu zveřejnila na Facebook s tím, ze se ji vysmívala...mám vše nafocene. Jak to resit? Informovat vedeni,nebo rovnou policie? Dekuji

Ondra

Odpověď:

Dobrý den,

mrzí nás s jakým chováním ze strany zdravotnického personálu se musíte potýkat. 

Jednou ze základních povinností všech zdravotnických pracovníku je zachování mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v přímé souvislosti s výkonem svého povolání. A to bez ohledu na to, zda se jedná o informace medicínského (o diagnóze či léčebném postupu pacienta) či nemedicínského charakteru (týkající se osobního a soukromého života pacienta).

V některých situacích není zdravotnický personál touto povinností vázán. Jedná se o poskytování informací z důvodu poskytování navazující péče či v případě, kdy ho mlčenlivosti sám pacient zprostí. Vzhledem ke znění Vašeho dotazu se ale domníváme, že se tak v případě Vaší přítelkyně nestalo. Zdravotní sestra, která byla porodu přítomna, nebyla oprávněna sdělovat informace. Stejně tak zdravotní sestra, která se o nich dozvěděla byla rovněž vázána mlčenlivostí a neměla informace dále šířit. 

Jestliže zdravotnický pracovník poruší lékařské tajemství, může si na něj pacient stěžovat. Podejte tedy na zdravotní sestry stížnost k jejich nadřízenému. Jako důkaz k nim můžete přiložit kopie informací, které byly zveřejněny na sociální síti. Nebudete-li s vyřízením stížnosti spokojeni, můžete se obrátit se stížností také na správní orgán, který nemocnici udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb (nejčastěji se jedná o příslušný krajský úřad). Více o podávání stížností se dočtete na našich internetových stránkách - zde. Jelikož se ale jedná o porušení povinnosti ze strany zdravotních sester, nelze podat stížnost k České lékařské komoře, která je oprávněna řešit pouze stížnosti na lékaře.  

Vzniklou situaci můžete také řešit soudní cestou, a to podáním občanskoprávní žaloby na ochranu osobnosti. Než k podání této žaloby přistoupíte, bylo by vhodné pokusit se řešit spor s nemocnicí mimosoudně. A až v případě neúspěchu využít soudního řešení sporu. Jedná se totiž o časově i finančně poměrně náročné řešení, a bylo by tak vhodné vyhledat pomoc právníka. 

Zároveň tím, že došlo k porušení stanovené povinnosti mlčenlivosti, bylo by možné uvažovat o trestném činu dle §180 odst. 2 trestního zákoníku neoprávněné nakládání s osobními údaji. Můžete tak podat trestní oznámení k Polici ČR. 

Pro shrnutí bychom uvedli, že vzhledem k poskytnutým informacím se domníváme, že k porušení povinnosti mlčenlivosti došlo. Sestry totiž nejsou, stejně tak jako ostatní zdravotnický personál, oprávněny poskytovat informace o tom, co se dozvěděly v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Stane-li se tak, je pacient oprávněn podat stížnost. Nejprve k nadřízenému zaměstnanců a v případě neúspěchu také ke krajskému úřadu. Stížnost k České lékařské komoře je možno podat, jen pokud je mlčenlivost porušena ze strany lékaře. Bránit se je možné také občanskoprávní žalobou, před jejím podáním však doporučuje pokusit se věc vyřešit s nemocnicí mimosoudně. V úvahu připadá taktéž podání trestního oznámení pro trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji.

 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice. 

 

 

 

19.2.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS