Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Pokuta za nedostavení se k lékaři

Dobrý den, přecházím k nové zubařce a spletla jsem si termín, kdy jsem měla přijít o den. Lékařka mi chce účtovat pokutu 500 Kč. Musím to zaplatit, či to není povinné? Nikdy jsem za nedodržení termínu žádnou pokutu neplatila a přijde mi to divné.

Odpověď:

Dobrý den,

požadavek úhrady „pokuty“ za nedodržení termínu bez předchozího upozornění, že taková úhrada bude požadována, je z právního hlediska problematický.

Na jednu stranu je pochopitelné, že nedodržením domluvené schůzky přichází lékařka o určitou část příjmu a vzniká jí tak škoda – ztráta na výdělku. Na druhou stranu by pacient měl být předem informován, že v případě absence po něm bude požadována určitá úhrada, a měl by s takovými podmínkami předem souhlasit.

Domníváme se, že pokud toto předem nebylo dohodnuto, má lékařka malé šance na úspěšné vymáhání takové „pokuty“. Nejedná se totiž o smluvní odpovědnost, ale o mimosmluvní odpovědnost za škodu. Lékařka by tak musela prokázat, že jste jí způsobila škodu (v konkrétní výši, nikoliv paušálně) svým protiprávním jednáním, nebo alespoň tím, že jste se nesnažila škodě předejít. I kdyby se toto podařilo prokázat (např. v případě, kdy jste se neomluvila předem), tak by přesto mohla být sama lékařka uznána z velké části za vznik škody spoluodpovědnou. To z toho důvodu, že ona sama se mohla snažit škodě předejít například tak, že měla se svými pacienty domluvit pravidla na předchozím omlouvání absencí, což bezdůvodně neučinila. V každém případě, pokud úhradu odmítnete zaplatit, nezbude paní lékařce nic jiného, než Vás žalovat u soudu a tam vyargumentovat, proč by Vám měla být stanovena povinnost jí částku uhradit.

Pokud lékařka poskytuje péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, tak je situace o to komplikovanější, že přímo ze zákona nemůže po pacientech kromě regulačních poplatků požadovat přímou úhradu za zdravotní péči, jinak se vystavuje postihu (odejmutí registrace, pokuta). Proti tomu by však mohla lékařka namítnout, že se nejedná o úhradu za zdravotní péči, ale za nedodržení termínu.

Pokud byste se na takové pokutě předem s lékařkou dohodly, vzniklo by lékařce oprávnění ji vybrat. V tomto případě však není zcela jasné, v jaké formě by musela být dohoda uzavřena. Domníváme se, že nebude stačit např. upozornění na vývěsce v čekárně. Pokud chce lékař vybírat platby za neomluvená nedostavení se k lékaři, měl by to s pacientem dohodnout nejlépe písemně.

Nejlepším řešením by bylo si s paní lékařkou promluvit a domluvit se na řešení přijatelném pro obě strany. Pokud byste se však rozhodla si někde na jednání lékařky stěžovat, vzhledem k tomu, že se s největší pravděpodobností nejedná o výkon lékařské profese, případná stížnost k České lékařské komoře nepřipadá v úvahu. Případnou stížnost by bylo možné uplatnit u příslušného registrujícího orgánu.

Vaše Férová nemocnice

30.3.2010

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS