Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Pokažená operace krčních mandlí

Dobrý den,

je mi 20 let a 4. října jsem podstoupila tonsilektomii (trhání krčních mandli). Poté jsem si poležela ještě 5 dní v nemocnici, bolesti byly příšerné. V pondělí 9.října mi pan primář udělal ještě snímky krku a napsal mi antibiotika, že tam mám povlaky, tak aby to bylo v pořádku. Bolesti doma byly hrozné, hlavně na levé straně. Ve čtvrtek ráno jsem měla telefonát z nemocnice, volal mi sám pan doktor, co mě operoval a sdělil mi, že je nějaký problém a že se mám dostavit. Když jsem se dostavila, bylo mi řečeno, že se operace nezdařila a že mi omylem neodstranili obě mandle, ale pouze 1,5, takže mi tam půlka levé mandle zůstala, proto takové bolesti. Lékař mi dal na výběr, buďto mi tam tu půlku nechá a potíže budou pokračovat dál a nebo další operace, samozřejmě jsem kývla na operaci. Tuto chybu prý v životě neudělal, stalo se mu to prý poprvé v životě. Mně se opět prodloužila neschopenka, opět přijdu o mzdu a ještě jsem navíc trpěla.


Tímto bych se chtěla zeptat, co s tím. Myslíte, že je možnost nějakého odškodnění?
Předem moc děkuji za odpověď.

Patricie

Odpověď:

Dobrý den,

mrzí nás s čím se musíte potýkat, pokusíme se Vám nastínit, jak můžete postupovat. Váš dotaz se týká možnosti, jak se bránit proti nesprávnému postupu ze strany lékaře a jak postupovat za účelem získání určitého odškodnění. Rozdělili bychom tedy Váš dotaz na tyto dvě části. Nejprve bychom se věnovali otázce stížností na postup lékaře.

Vzhledem k tomu, že jsme právní poradna, nejsme schopni Váš případ posoudit z hlediska medicíny. Doporučili bychom Vám však následující:

1)      Jako první krok je vhodné pořídit si kopii zdravotnické dokumentace, tedy její části týkající se předmětného zákroku. Na to máte jako pacientka v souladu se zákonem o zdravotních službách nárok.

2)      Následně by bylo vhodné prokonzultovat dokumentaci a celý případ s nezávislým odborníkem z oblasti medicíny, který bude schopen posoudit případ z medicínského hlediska a určit, zda skutečně k pochybení ze strany lékařů došlo.

3)      Pokud k pochybení skutečně došlo, můžete podat v souladu se zákonem o zdravotních službách stížnost. Jedná se o stížnost na poskytování zdravotních služeb, která se podává k poskytovateli, vůči němuž směřuje. Ve Vašem případě budete stížnost podávat k vedení nemocnice. Ze zákona vyplývá pro poskytovatele povinnost se Vaší stížností zabývat a vyřídit jí do 30 dnů od jejího přijetí. V odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena, stěžovatel o tom, však musí být informován. 

4)      V případě, že stížnost nebude vyřízena k Vaší spokojenosti, můžete podat další stížnost. S tou se budete obracet na příslušný správní orgán, který poskytovateli udělil souhlas k poskytování zdravotních služeb - nejčastěji jedná o příslušný krajský úřad. V této druhé stížnosti mimo jiné uvedete, proč s vyřízením předchozí stížnosti nesouhlasíte. Stížnost musí být orgánem opět vyřízena ve lhůtách, které stanoví zákon.

Více o podávání stížností naleznete na našich internetových stránkách - zde

5)      Pokud ani s tou stížností nebudete úspěšná, máte možnost obrátit se na Českou lékařskou komoru (dále jen ČLK). ČLK je profesní organizací lékařů a každý lékař, vykonávající na území ČR lékařské povolání, musí být jejím členem. Každý občan může k ČLK podat stížnost, domnívá-li se, že lékař jednal neodborně. Možnost podat tuto stížnost je však časově omezena. Stížnost je nutné podat do 1 roku od provedení zákroku, jímž došlo k pochybení.

Pro podrobnější informace o stížností agendě ČLK bychom Vás odkázali přímo na jejich internetové stránky - zde.

 

A nyní k druhé části Vašeho dotazu. Tedy k otázce odškodnění. Domníváme se, že pod pojmem odškodnění máte na mysli jakousi finanční kompenzaci za pochybení lékaře ze strany nemocnice. Dříve něž přistoupíte k samotnému podání žaloby, doporučili bychom Vám obrátit se přímo na nemocnici. S ní se můžete pokusit domluvit na mimosoudním vyrovnání.

 

Pokud by pokus o mimosoudní vyrovnání nebyl úspěšný, máte možnost řešit situaci soudní cestou. Rozhodnete-li se obrátit na soud, můžete podat žalobou na náhradu majetkové a nemajetkové újmy. Žalobou se můžete domáhat nahrazení majetkové újmy (ušlého výdělku) ale i újmy nemajetkové (a to v podobě přiměřeného zadostiučinění za bolest či případné zdravotní komplikace a omezení). Žaloba se v tomto případě podává na nemocnici, jejímž zaměstnancem lékař je. Stejně jako v případě stížnosti k ČLK, je i u žalob nutno dodržet zákonem stanovené lhůty pro podání, jinak by mohlo dojít k promlčení. Je také třeba si uvědomit, že řízení před soudem je obvykle časově i finančně poměrně náročné. Bylo by také vhodné celou věc konzultovat s právníkem specializujícím se na zdravotnické právo. 
Více informací o soudním řešení sporů se dočtete na našich internetových stránkách - zde.

 

Pro shrnutí bychom uvedli následující: V případě nesprávného postupu ze strany lékaře, je vhodné se obrátit s kopií zdravotnické dokumentace na odborníka. Ten posoudí případ z hlediska medicíny. Následně je možné na lékaře podat výše rozebrané stížnosti, zejména pak stížnost podávanou na Českou lékařskou komoru. Pokud chcete požadovat i určitou finanční kompenzaci za vzniklou újmu, doporučujeme nejprve se pokusit dohodnout s nemocnicí na mimosoudním vyrovnání. Pokud nebudete úspěšní pak můžete řešit věc soudní cestou. Nabízí se Vám žaloba na náhradu majetkové a nemajetkové újmy.

19.10.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS