Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Podezření na zanedbání lékařské péče

Dobrý den, 

píši Vám se žádostí o radu. Máme úmrtí v rodině a máme podezření na zanedbání lékařské péče. Pacient zemřel v nemocnici. Nechali jsme udělat pitvu a vyžádali jsme si zdravotní dokumentaci. Můžete mi prosím poradit, na koho se obrátit o prozkoumání pitevního protokolu a zdravotnické dokumentace?

Děkuji. 


Odpověď:

Dobrý den,

je nám líto Vaší situace a toho, čím si teď procházíte. V následujících odstavcích se Vám pokusíme poradit, jak byste mohla postupovat.

Výsledek pitvy se vždy přeposílá ošetřujícímu lékaři, kde je součástí zdravotnické dokumentace. Vyžádejte si proto celou zdravotnickou dokumentaci a tyto papíry zkonzultujte s jakýmkoliv jiným praktickým lékařem, ke kterému máte důvěru.  Ten pak vyhodnotí, jaké pochybení nastalo, zda se situaci dalo předcházet a přesně popíše vzniklý problém. Jeho zprávu si uschovejte a udělejte kopie, které následně použijete. Máte totiž tři možnosti, jak se domoci svého práva. 

Pokud je zřejmé, že lékař pochybil ve výkonu své praxe, respektive §45 odstavec 1 zákona o zdravotních službách (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372#p45-1) , kde je doslova zmíněno, že lékař je povinen poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni, můžete se pokusit o mimosoudní vyjednávání.

Mimosoudní jednání

Pokud byste požadovali finanční kompenzaci, doporučili bychom mimosoudní vyjednávání. Vyjednávání můžete začít sami a to formou doporučeného dopisu, ke kterému přiložíte výše zmíněný znalecký posudek a pošlete ho lékaři.  Nebo můžete vyjednávat s pomocí advokáta orientovaného na zdravotnické právo.   Nejsnáze naleznete advokáta, jenž vyhovuje Vašim požadavkům na stránkách České advokátní komory (http://vyhledavac.cak.cz/)

Stížnost

Stížnost se podává buď k České lékařské komoře anebo zřizovateli zdravotnického zařízení. Ve stížnosti opět uveďte veškeré detaily, okopírujte lékařskou zprávu a popíšete do detailu pochybení lékaře.   Na stránkách ČLK máte přímo návod, jak stížnost sepsat: http://www.lkcr.cz/problematika-stiznostni-agendy-358.html.

 Stížností se ale nemůžete domáhat finanční kompenzace, tento orgán nemá v kompetenci Vám přiznat odškodné. Důsledkem tohoto jednání je “pouze“ postih pro lékaře.

Soudní řešení

Pokud Vámi zvolený lékař potvrdí pochybení lékaře, díky němuž nastalo Vámi zmíněné úmrtí v rodině, můžete podat trestní oznámení, protože lékař by se takto dopustil trestného činu §148 trestního zákoníku, kde svým pochybením zapříčinil smrt pacienta (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40#p148-1). Trestní oznámení se podává na Policii ČR. Nezapomeňte k němu podat návrh na náhradu škody.  

 Dále máte možnost podat soukromoprávní žalobu na odčinění nemajetkové újmy, což výše upřesňuje §2951 NOZ (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p2951-2), jenž Vám zajišťuje náležité odškodnění v penězích či v podobě omezení praxe lékaře.  Výši a  komu odškodnění přísluší, stanoví §2959 NOZ (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p2959-1).

Rozdíl v těchto dvou řízení je, že trestní oznámení zpravidla není možné vzít zpět a bude tudíž pokračovat i bez Vaší vůle. To ovšem nebrání možnosti podat již výše zmíněnou soukromoprávní žalobu na náhradu nemajetkové újmy. Pokud uspějete, tak jediné, na co si dejte pozor je, že se na konci trestního řízení nepřipojíte s nárokem na náhradu škody.

Věříme, že se Vám podaří uspět.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

 

 

23.11.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS