Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Podání stížnosti na postup nemocnice

Dobrý den,

chtěl bych podat stížnost na psychiatrickou nemocnici za špatně stanovenou diagnózu mého syna. A také na ředitele nemocnice, který se odmítl mou stížností zabývat. Prosím o radu, jak bych měl postupovat?

Děkuji.

Kokaina

Odpověď:

Dobrý den, 

otázku podávání stížnosti na postup lékaře či zdravotnického zařízení naleznete na našich internetových stránkách v sekci řešení sporů.  

Při podávání stížností Vám doporučujeme následující postup:

1. Vyžádejte si kopii zdravotnické dokumentace, na což má sám pacient či jeho zákonný zástupce, v případě nezletilého pacienta, nárok. Toto právo je upraveno v zákoně o zdravotních službách. V případě, že se jedná o zdravotnickou dokumentaci psychologických a psychoterapeutických léčebných postupů je nahlížení a pořizování si kopií omezeno, a to pouze na popis příznaků onemocnění, diagnózy, popis terapeutického přístupu a interpretaci výsledků testů.

2. Následně je vhodné obrátit se na jiného odborníka na danou oblast medicínského práva, se kterým tuto zdravotnickou dokumentaci prokonzultujete, aby bylo zjištěno, zda skutečně k určitému pochybení ze stany lékařů či zdravotnického zařízení došlo. 

3. V případě podezření na určité pochybení, je pak možno podat stížnost na postup lékaře. Stížnost se podává k vedení nemocnice a může ji podat sám pacient, pokud je pacient nezletilý, pak jeho zákonný zástupce.
 

V dotaze zmiňujete, že se ředitel nemocnice odmítl Vaší stížnosti zabývat, předpokládám tedy, že se jednalo právě o stížnost zmíněnou v bodě 3., tedy stížnost na postup lékaře. Ze zákona o zdravotních službách vyplývá, že poskytovatel (v tomto případě vedení nemocnice) je povinen vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tato lhůta může být, pokud je k tomu dán důvod, prodloužena, a to o dalších 30 dní. O prodloužení lhůty však musí být stěžovatel informován.  

4. V případě, že nesouhlasíte s tím, jak byla Vaše stížnost vyřízena, můžete podat stížnost k příslušnému správnímu orgánu. Tímto správním orgánem je v případě nemocnic místně příslušný krajský úřad, který udělil zdravotnickému zařízení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Správní orgán je pak ze zákona povinen vyřídit stížnost do 30 dnů od jejího obdržení. Tato lhůta může být prodloužena až na 90 dnů, pokud je k jejímu vyřízení potřeba ustavit nezávislého odborníka, případně až na 120 dnů, jestliže je třeba ustavit nezávislou odbornou komisi. O prodloužení lhůty je však orgán opět povinen stěžovatele informovat. 

5. Další možností je podat na lékaře stížnost k České lékařské komoře (dále jen ČLK), jejímiž členy jsou všichni profesně aktivní lékaři. Stížnost může podat každý občan, tedy i ten, který nebyl přímo dotčen jednáním lékaře. Stížnost k ČLK je však nutné podat ve lhůtě do 1 roku od spáchání provinění. ČLK postupuje při projednávání stížnosti tak, aby byla stížnost prošetřena a rozhodnutí vydáno zpravidla do 6 měsíců ode dne přijetí stížnosti komorou. Více informací o stížnostech podávaných k ČLK naleznete na jejích internetových stránkách.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

6.4.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS