Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Pochybuji o správném vyhodnocení výsledků vyšetření

Dobrý den,
mám následující vážný problém. Před rokem (10/2014)jsem podstoupila preventivní vyšetření na mamografu. Byl zjištěn jakýsi nález, na základě tohoto mi byla provedena další standardní vyšetření (sono, magn. rezonance, biopsie, kontrola onkologem). Celé to trvalo několik týdnů, po několika měsících další kontrola onkologem - výsledky byly nakonec negativní. Ale nyní, přesně po roce, mi byla diagnostikována rakovina - velké postižení tkání.
Jsem tedy z toho překvapená, jak je možné, že nikdo nepoznal rané stadium nemoci. Všechna vyšetření byla sice provedena, ale je možné, že výsledky byly špatně interpretovány, což je pro tento druh onemocnění naprosto fatální a pro mě se tím snížila možnost přežití (nebo nějakého plnohodnotného života) na minimum.

Je možné, dát rozhodování lékařů nějak přezkoumat, jestli nepochybili a žalovat zdravotnické zařízení o finanční náhradu - peníze by v budoucnu posloužily mým dvěma malým dětem.

Ještě zmíním naprosto nevhodné chování lékařky na onkologii, která mi zprvu vyhrožovala policií, pokud si nepřijdu pro výsledky (to jsem vůbec nepochopila, proč něco takového říká - jsem pacient spolupracující) a při sdělení toho strašlivého nálezu mi oznámila, že jí můj zdravotní stav vůbec nezajímá. To jsem vzala všechny výsledky vyšetření a přešla do péče do jiného zdr. zařízení.

Děkuji za reakci.
 

Katy

Odpověď:

Dobrý den,

je nám velmi líto, že se nacházíte v tak těžké životní situaci. Pokusíme se zodpovědět vaše dotazy ohledně možnosti posouzení postupu lékařů a případné náhrady újmy, pokud pochybili.

V první řadě bychom vám doporučili obstarat si kopii veškeré vaší zdravotnické dokumentace, která se týká vašeho onemocnění a všech vyšetření, která jste již dříve podstoupila (tedy dokumentace ze zdravotnického zařízení, kde se již neléčíte, ale které dokumentaci stále uchovává). Jak kopii získat, popisujeme na našem webu. Následně můžete využít práva na konzultace u jiného specialisty a požádat ho, aby zhodnotil, zda podle jeho názoru k pochybení došlo. Můžete ho také požádat, aby se vyjádřil písemně. Můžete se případně obrátit na soudního znalce v daném oboru, aby sepsal znalecký posudek; to však bude znamenat jisté výdaje na odměnu pro znalce.

Pokud se na základě odborného zhodnocení rozhodnete podniknout proti zdravotnickému zařízení právní kroky kvůli pochybení lékařů, existují v podstatě dvě možnosti: soudní a mimosoudní cesta pro vymožení náhrady újmy na zdraví. Pro oba případy bychom vám doporučili obrátit se na advokáta a nechat se jím zastupovat. Tak se budete moci soustředit na léčbu a ne na vedení sporu, váš zástupce bude navíc mít k dispozici všechny informace a bude moci odborně doporučit nejvhodnější postup. Seznam advokátů, ze kterých si můžete vybrat specialistu v oblasti zdravotnického práva, vede např. Česká advokátní komora.

V případě mimosoudního vymáhání náhrady se obracíte přímo na zdravotnické zařízení a žádáte, aby své pochybení uznali a jako kompenzaci vyplatili náhradu v určité výši. Náhrada bude patrně nižší, než které byste se mohla domoci v soudním řízení, na druhou stranu je však neformální postup rychlejší než řízení před soudem. Argumentovat můžete vyjádřením jiného lékaře, případně znaleckým posudkem.

Pokud však zdravotnické zařízení svoje pochybení neuzná, nezbývá než se obrátit na soud. V takovém případě musíme upozornit na to, že je před soudem na pacientovi, aby s jistotou prokázal, že k pochybení lékařů došlo, a že mu následkem tohoto pochybení došlo k újmě na zdraví (případně, že se následkem pochybení špatný zdravotní stav pacienta ještě zhoršil). Pochybením přitom soudy vykládají jako porušení konkrétní povinnosti lékaře, zejména, že lékař nepostupoval tzv. lege artis, tedy v souladu s poznatky lékařské vědy. Toto prokazování je obvykle pro pacienta velmi obtížné a zdlouhavé.

Další možností, která ale nevede přímo k získání odškodnění, je podání stížnosti na lékaře k vedení zdravotnického zařízení, kde pracují. Stěžovat si přitom můžete nejen na jejich odborný postup a způsob léčby; svoji stížnost můžete směřovat také proti nevhodnému chování lékařů. Pacient má ze zákona právo na důstojné zacházení a ohleduplnost ze strany lékařů a jiného personálu. Ve své stížnosti se pokuste co nejkonkrétněji popsat, o jaké jednání se jednalo a kdo a kdy se ho dopustil. Další informaci o stížnostech uvádíme zde.

Chování lékařky, které popisujete, je dle našeho názoru také porušením Etického kodexu české lékařské komory, a jde tedy o disciplinární delikt lékaře. Do jednoho roku od doby, kdy došlo k neetickému jednání, je možné podat stížnost k České lékařské komoře, která ji prošetří. Můžete opět namítat neodborné ošetření i nevhodné chování lékaře. Pokud by vaše stížnost byla shledána důvodnou, může to přispět k ochotě zdravotnického zařízení vyrovnat se s vámi mimosoudní cestou.

Přejeme vám mnoho sil a doufáme, že se vám podaří nemoc překonat.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

25.11.2015

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS