Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Pochybení genetika - co žádat žalobou?

Dobrý večer, moje těhotná neteř má v rodině otce budoucího dítěte genetickou anamnézu, proto byla odeslána na genetiku. Lékař, který je v oboru respektovaný, jí provedl genetický ultrazvuk a na základě něj dospěl k závěru, že je vše v pořádku a není důvod k provedení aminocentézy, neboť hrozí potrat plodu. Bohužel se neteři narodilo dítě se závažným postižením, které vyžaduje náročnou lékařskou péči. Chceme lékaře žalovat. Podle čeho se dá orientovat? O jakou částku žalovat? Existuje nějaká vyhláška, podle které se vyčíslí takové „zničení“ života dítěti a celé jeho rodině? Děkuji za odpověď.

Klika

Odpověď:

Dobrý den, 

v případě Vaší neteře lze uvažovat o tzv. žalobě za nechtěný život (action for wrongful life) a žalobě za nechtěné narození (action for wrongful birth). V prvním případě by se jednalo o žalobu dítěte za újmu vzniklou tím, že se narodilo s postižením, a to vůči poskytovateli zdravotních služeb, který zanedbal péči tak, že znemožnil matce podstoupit interrupci. V druhém případě by se jednalo o žalobu matky za újmu způsobenou pochybením v péči, které ji připravilo o možnost interrupce, na kterou má ze zákona právo. Tato újma spočívá v zásahu do autonomie, v emocionálním utrpení souvisejícím s narozením postiženého dítěte a dále v nákladech spojených s péčí o postižené dítě.

Dá se shrnout, že wrongful life žaloby jsou považovány za neudržitelné a většina zahraničních států je odmítá. Naopak k wrongful birth žalobám existuje v zahraničí řada přístupů a ve většině zemí jsou tyto žaloby akceptovány. Problematická je otázka, jaké náhrady mají být přiznávány.

Není známo, že by v ČR byla projednávána žaloba odpovídající popsané situaci. Nicméně Krajský soud v Brně přiznal satisfakci ve výši 80.000 Kč ženě, které se narodilo zdravé dítě kvůli vadně provedené interrupci. Jako zásah do osobnostních práv ženy bylo shledáno znemožnění rozhodnout o svém těhotenství a mateřství a budoucím životě. Krajský soud v Praze přiznal satisfakci ve výši 30.000 Kč ženě, která otěhotněla navzdory provedené sterilizaci, neboť nebyla poučena o možnosti spontánního zprůchodnění vaječníků. Více o těchto žalobách najdete zde.

Na téma wrongful life a wrongful birth žalob doporučujeme článek od Adama Doležala Wrongful life, wrongful birth žaloby – etické a právní úvahy a článek od Tomáše Doležala Úvod do problematiky "wrongful birth" a "wrongful life" žalob.

V případě Vaší neteře by se dalo uvažovat o žalobě na ochranu osobnosti z důvodu zásahu do soukromého a rodinného života z důvodu znemožnění rozhodnout se pro interrupci a rozhodnout o svém životě. Taková žaloba by mohla mít určitou šanci na úspěch. Částka by se mohla pohybovat v řádu desetitisíců až statisíců. Také by bylo možné se žalobou domáhat zvýšených nákladů na péči o postižené dítě, ale tam již vidíme menší šanci na úspěch.

Co se týče vyhlášky k vyčíslení újmy, dřívější vyhláška s bodovým ohodnocením bolestného a ztížení společenského uplatnění byla zrušena a nahrazena metodikou Nejvyššího soudu k nahrazení nemajetkové újmy na zdraví. Tato metodika by ale podle našeho názoru v daném případě nebyla použitelná, protože nejde o újmu na zdraví, ale o újmu způsobenou zásahem do autonomie pacienta a jeho soukromého a rodinného života.

Pro úspěch žaloby je potřeba prokázat porušení povinnosti lékaře, vznik újmy a příčinnou souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem újmy. V daném případě by bylo potřeba prokázat, že lékař pochybil, a to například nesprávným vyhodnocením ultrazvuku, nebo nenabídnutím aminocentézy pacientce s danou genetickou zátěží v rodině otce dítěte. Prokazování by se provádělo zejména formou odborných či znaleckých posudků. Seznam znalců naleznete zde. K posouzení věci je potřeba kopie zdravotnické dokumentace, kterou si neteř může vyžádat.

Před podáním žaloby doporučujeme pokusit se o mimosoudní řešení sporu, například formou mediace.

S ohledem na složitost problematiky doporučujeme obrátit se na advokáta specializujícího se na zdravotnické právo. Doporučujeme advokátku Zuzanu Candigliota, která spolupracuje s Ligou lidských práv a projektem Férová nemocnice. Seznam všech advokátů naleznete zde.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

25.5.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS