Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Pád pacientky z lůžka během převozu ze sálu

Dobrý den, prosím o radu.

Manželka podstoupila operaci, během převozu ze sálu ji však zřízenec dosatečně nehlídal a ona v narkóze spadla z lůžka na hlavu. Bylo nutné CT a jednodenní hospitalizace. V důsledku toho byla 3 dny v pracovní neschopnosti pro bolest hlavy. Chci se zeptat, jaké jsou naše možnosti ochrany. Dle mě je možno žádat minimálně náhradu škody za ušlý zisk. Na co vše máme nárok a jak nejlépe postupovat? Děkuji.

vstep

Odpověď:

Dobrý den,

v případě, který popisujete, došlo zřejmě k zanedbání povinností zdravotnického personálu. Jeho následkem pacientka utrpěla újmu na zdraví (zranění, které jí způsobilo bolest hlavy a vyžádalo si 3 dny dočasné pracovní neschopnosti).

Pacient má právo na náhradu újmy v případě, že prokáže, že:

  • zdravotnický personál postupoval protiprávně, např. že porušil svoji povinnost řádně převážet pacienta v narkóze, když nevyužil běžné postupy zajištění pacienta na lůžku (předpokládáme, že by bez zanedbání nemohlo dojít k pádu),
  • u pacienta došlo k újmě na zdraví (zde je nutné předložit např. lékařské zprávy, které by dokládaly zranění), případně majetkové újmě (ušlý zisk), a
  • újma na zdraví vznikla jako následek pochybení.

Jakkoli je běžně pro pacienta poměrně těžké prokázat pochybení lékaře, v daném případě se nám jeví, že k pochybení skutečně došlo.

Doporučujeme vám proto obrátit se na nemocnici tzv. mimosoudně a vyzvat je k náhradě újmy. Vylíčit byste měli všechny podstatné skutečnosti, které jsou vám známy. Dobré by bylo obstarat si za tím účelem kopii zdravotnické dokumentace, abyste věděli, zda a jak byl úraz řešen zaměstnanci nemocnice (nemocnice z ní bude vycházet při posuzování vašeho nároku na odškodnění). Výše náhrady, kterou budete žádat, může zahrnovat:

  • náklady spojené s léčbou, pokud vám nějaké vznikly (např. jízdné, parkovné),
  • ušlou mzdu nebo plat (kvůli dočasné pracovní neschopnosti) a
  • bolestné.

Při určování výše škody můžete nechat nemocnici navrhnout výši odškodnění. Pokud s ním nebudete spokojeni, můžete si nechat vypracovat posudek znalcem v oboru stanovení nemateriální újmy na zdraví (seznam najdete zde).

Jakkoli zákon uvádí i další druhy náhrad, nedomníváme se, že by v daném případě bylo jejich přiznání úspěšné (např. stížení společenského uplatnění předpokládá dlouhodobější následky omezující pacienta). Už v neformálním jednání se můžete pochopitelně nechat zastupovat advokátem. Uvažovat můžete i o mimosoudní mediaci jako způsobu řešení vašeho sporu s nemocnicí.

Pokud vám nemocnice nevyjde vstříc, je samozřejmě možné domáhat se náhrady u soudu. V takovém případě bychom vám zastoupení advokátem důrazně doporučili. Při úvahách o soudním sporu byste ale měli vzít v úvahu i délku a celkové náklady spojené se soudním řízením, a to i s ohledem na výši odškodnění, které můžete získat.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

28.4.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS