Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Pacient v kritickém stavu a jeho převozy

Dobrý den,

Chtěla jsem se zeptat jestli tento postup nemocnice je v souladu se zákonem o poskytování zdravotní péče:

Strejda se jednoho dne ocitl v krajské nemocnici a měl obtíže, keré nemocnice řešit nemohla a tak ho vezla do nemocnice do Prahy, kde mu prováděli nějaký zákrok / udajně zpruchodnění žlučových cest /píši udajně, protože odpovědi jednolivých lékařu se značně lišily/. Po prvním zákroku, který byl udajně španě udělán (čerpám ze sdělení lékaře), dostal strejda otravu krve... i v tomto kritickém a života ohrožujícím stavu byl opětovně několikrát převážen znovu do Prahy a zpět, prý na kontroly a nový zákrok. Samozřejmě po 3 týdnech umřel při takovéto péči, kde okresní nemocnice ho nemohla sama léčit a vozila ho sem a tam na zákroky.
Mám zdravotní vzdělání a vím, že když nemocnice nemá možnost pacientovi poskytnout léčbu, tak by ho měla předat do nemocnice, která mu péči / zákroky, vyšetření/ může poskytnout.
Převážet pacienta v kritickém savu sem a tam je naprosto nezodpovědné.Strejdovi bylo 66 let.
Sami jsme o převoz strejdy žádali, ale bohužel jsme se jen dozvěděli od ARO v Praze, že to není možné na naši žádost provést - prý je k tomu třeba souhlas přednosty kliniky a primáře daného oddělení, což není jednoduché.

Tiffany

Odpověď:

Dobrý den,

Z vašeho dotazu vyplývá, že máte podezření, zda vašemu příbuznému byla poskytnuta náležitá péče a zda případně nedošlo k pochybení lékařů.

Předně musíme upozornit, že v našem týmu nejsou lékaři. Nejsme proto schopni posoudit, zda lékaři postupovali tzv. lege artis, tj. v souladu se současnými poznatky medicíny.

V první řadě bychom vám proto doporučovali obrátit se na zdravotnická zařízení, kde byl pacient léčen. Na základě zákona máte jako pozůstalí (osoby blízké) právo pořídit si kopii zdravotnické dokumentace. Ta musí jednoznačně zachycovat, jaká byla diagnóza, jaká byla poskytnutá léčba apod. Zdravotnickou dokumentaci si vyžádejte ze všech pracovišť, tj. jak z okresní nemocnice, tak z pražské kliniky. Více o přístupu ke zdravotnické dokumentaci píšeme zde

S touto zdravotnickou dokumentací se potom můžete obrátit na lékaře-specialistu, případně přímo na soudního znalce v daném lékařském oboru. Ti by na jejím základě měli být schopni posoudit, zda došlo dle jejich názoru k pochybení v postupu lékařů.

Z právního hlediska můžeme říci tolik, že dle zákona má pacient právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni, odpovídající jeho zdravotnímu stavu. Zákon sám převoz pacienta mezi jednotlivými poskytovateli neupravuje, pouze z něj vyplývá, že musí být zajištěn převoz tam, kde bude náležitá péče poskytnuta.  Zákon velmi přísně popisuje, kdy může zdravotnické zařízení pacienta odmítnout dále ošetřovat nebo přijmout do péče. Důvodem je především neúnosné pracovní zatížení, které by neumožňovalo poskytnout náležitou péči, pokud pacient odmítne poskytování veškerých zdravotních služeb, závažným způsobem odpírá lékařům součinnost nebo zasahuje do práv ostatních pacientů. Pokud jste pacient nebo vy jeho jménem žádali o poskytnutí zdravotní péče v pražském zdravotnickém zařízení, tato péče měla být poskytnuta, pokud neexistoval žádný z těchto důvodů pro odmítnutí.

V tomto případě pražská klinika určité zdravotní služby pacientovi poskytovala (konkrétní zákroky, které uvádíte). Předat ho zpět do okresní nemocnice tak bylo možné jen na základě prokazatelného souhlasu pacienta, nebo pokud existovaly výše uvedené důvody. V každém případě však nesměli péči odepřít v případě, kdy by tím došlo k ohrožení života nebo závažné újmě na zdraví pacienta.

Odborník, na kterého se obrátíte, by tak měl i posoudit, zda zdravotní stav pacienta převozy nevylučoval, a zda zdravotnická dokumentace obsahuje souhlas pacienta s převozy, resp. s tím, že mu už v pražské klinice nebude poskytována zdravotní péče. Z našeho laického pohledu se zdá, že pokud bylo opakovaně nutné dožádat si odborné ošetření na lépe vybaveném pracovišti, existovaly důvody pro to, aby zde byl pacient hospitalizován.

Pokud byste došli k názoru, že se o pochybení lékařů jednalo nebo mohlo jednat, jsou vaše možnosti následující.

Můžete se snažit domoci náhrady újmy způsobené nesprávným postupem zdravotnických zařízení. Nejprve můžete kontaktovat zdravotnická zařízení neformální cestou a vyzvat je k náhradě újmy. Využít lze i mediace, kdy vyjednávání zprostředkovává nezávislá třetí osoba.

Pokud mimosoudní cesta nebude úspěšná, můžete se obrátit i na soud. Zde budete muset prokázat (především prostřednictvím znaleckého posudku), že:

  • lékaři porušili některou svoji zákonnou povinnost, zejm. že neposkytli zdravotní péči odpovídající stavu pacienta de lege artis,
  • újmu, spočívající v úmrtí pacienta, a vyčíslit její výši a
  • prokázat příčinnou souvislost, tedy že by k úmrtí nedošlo, kdyby lékaři nepochybili.

Tento proces je poměrně náročný, neboť z pozice pozůstalých po pacientovi musíte prokazovat všechny tyto skutečnosti.

Doporučovali bychom vám nechat se zastoupit advokátem se zkušenostmi ve zdravotnickém právu, aby vás zastupoval; zcela jistě bychom vám zastoupení doporučovali, pokud se rozhodnete pro podání žaloby na náhradu újmy. Ten také bude umět díky znalosti případu posoudit vaše šance na úspěch u soudu.

Pokud vaší prioritou není odškodnění, ale spíše náprava závadného postupu lékařů, můžete se obrátit s písemnou stížností na vedení zdravotnického zařízení, posléze na krajský úřad. Svoji stížnost můžete také směřovat zdravotní pojišťovně pacienta, která kontroluje poskytování zdravotních služeb, nebo Českou lékařskou komoru.

Podrobnosti k řešení sporů se zdravotnickým zařízením najdete také zde.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

30.6.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS