Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Odvolání proti zamítnutí žádosti o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby

Dobrý den,

mám dotaz na na neprodloužení nemocenského po uplynutí podpůrčí doby. Absolvovala jsem v listopadu prohlídku u posudkového lékaře, kam jsem přinesla své předchozí zdravotní zprávy. Posudkový lékař si je ode mě vzal, ale nevzal v úvahu závěry, které z nich vyplývají, protože mi oznámil své negativní stanovisko. Nezajímal ho můj zdravotní stav. Uvedl, že dle zákona nemůže být podpůrčí doba prodloužena, pokud již došlo k ukončení původního zaměstnání - na nemocenskou jsem nastoupila v ochranné lhůtě. Uvedl, že nemocná můžu být i na pracovním úřadě. 

Na základě tohoto posudku bylo rozhodnuto o tom, že mi nebude prodloužena výplata nemocenské po uplynutí podpůrčí doby. Nevím, zda má smysl se odvolávat. Bylo mi řečeno, že pokud se odvolám, proběhne nové posouzení jiným lékařem. V odvolání jsem popsala svoje zdravotní problémy a současné léčení včetně jeho průběhu od ukončení podpůrčí doby. 

Zjistila jsem, že bylo odvolání posláno stejnému lékaři k novému posouzení. Podle mě to nedává smysl. 

Mám nějakou jinou možnost, jak se bránit? 

Děkuji. 

JaNaSi

Odpověď:

Dobrý den,

výše zmíněný postup je v souladu se zákonem. V řízení o vyplácení nemocenského po uplynutí podpůrčí doby rozhoduje v prvním stupni orgán nemocenského pojištění (okresní správa sociálního zabezpečení – OSSZ) na základě vyjádření lékaře orgánu nemocenského pojištění – lékař posudkové služby OSSZ (§ 27 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění). Přičemž vyjádření lékaře orgánu nemocenského pojištění je v tomto případě závazným stanoviskem ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.  To znamená, že OSSZ v podstatě nemůže rozhodnout odlišně od lékařského posudku. Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů podat odvolání dle § 83 správního řádu. To probíhá v rámci tzv. autoremedury (rozhodování o opravném prostředku tím stejným orgánem, který vydal rozhodnutí v 1. stupni). V případě, že je namítáno posouzení zdravotního stavu je OSSZ povinna vyžádat vyjádření od lékaře posudkové služby, zda setrvává na svém původním posudku. Pokud setrvá (a tím pádem OSSZ odvolateli zcela nevyhoví) OSSZ postoupí odvolání nadřízenému orgánu České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Ta rozhoduje na základě nového lékařského posudku, které si vyžádá od pracoviště lékařské posudkové služby (jež musí být odlišné od toho, které rozhodovalo v 1. stupni dle § 149 odst. 5 správního řádu).

Je třeba si uvědomit, že na vyplácení nemocenského po uplynutí podpůrčí doby není nárok, protože se přiznává v rámci správního řízení. Tuto dávku tedy nedostane každý na rozdíl od nemocenské, jež je vyplácena v rámci podpůrčí doby každému, kdo splní zákonem stanovené podmínky.

Od roku 2015 je díky nálezu Ústavního soudu č. 14/2015 Sb. umožněn přezkum správního řízení v rámci správního soudnictví.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

5.4.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS