Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Odškodnění zaměstnavatele

Dobrý den,

Po pracovním úrazu budu předávat dokumenty k odškodnění zaměstnavateli. Ten, jak jsem si přečetla na webu, by mě měl vyplatit a požadovat proplacení po své pojišťovně. Ale, kdo má právo (do 14-ti dní od doručení) požádat o přezkoumání mého zdravotního stavu? Někde čtu, že pouze zaměstnavatel, jinde píšou, že pojišťovna, i když není můj partner, ale podniku. A já nevím, co dál?

Co dělat,pokud podnik na tom trvat nebude (protože vidí na mě, jaké trvalé následky zanechal pracovní úraz), ale bude na tom trvat pojišťovna? Mám já tu povinnost jít k JEJICH reviznímu lékaři? Mám s nimi špatnou zkušenost (je jasné, že se budou snažit pro pojišťovnu dosáhnout co "nejlepšího" hodnocení)?


Byla jsem podnikem odeslána k mimořádné lékařské prohlídce, kde lékař napsal, že jsem dlouhodobě zdravotně nezpůsobilá, ale už odmítl dopsat proč, a přitom je to důležitý krok proto, aby mi podnik po dohodě napsal výpověď se správným paragrafem, a to 52 písm.d) a ne 52 písm.e).


Pokud to lékař nebude ochotný doplnit, jak dál pokračovat? Pořád požaduje další a další potvrzení (i když jsou trvalé následky úrazu vidět), prý aby ho nebylo možno "vláčet po soudech"? Proč nejsou posudkoví lékaři poučeni o tom, že pokud napíšou do posudku, že je pracovník jakýmkoliv způsobem omezený v další práci, musí napsat i důvod? Mám pocit, že se po dvou letech na PN pohybuji v kruhu a nevím,jak z něj ven.

Děkuji, budete ochotní mi pomoct?

Ria

Odpověď:

Dobrý den,

k první části dotazu. Žádný zákon nedává pojišťovně právo na to, aby posuzovala, zda se jedná nebo nejedná o pracovní úraz. O tom rozhoduje zaměstnavatel, potažmo soud. Pojišťovna Vás tedy nemůže předvolat ke svému reviznímu lékaři.

Jak jste správně uvedla, Vy, jakožto zaměstnanec, žádný vztah s pojišťovnou nemáte. Vztah s pojišťovnou má Váš zaměstnavatel, který po ní bude posléze vymáhat své plnění. Primární povinnost k náhradě Vaší nemajetkové újmy má totiž podle § 269 odst. 1 zákoníku práce zaměstnavatel.

K druhé části dotazu. Pro uznání pracovního úrazu jako pracovního není podstatné, jestli je v lékařské zprávě veden jako pracovní, ale jestli ho jako pracovní zaměstnavatel uzná. Pokud úraz jako pracovní označí lékař (např. vyznačením na neschopence), není to pro pracovněprávní vztah relevantní. Zaměstnavatel není názorem lékaře vázán. Lékař totiž většinou vychází ze subjektivního sdělení pacienta

 Dle § 271 písm. k zákoníku práce je pracovním úrazem poškození nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů pro zaměstnavatele. Jestliže Vaše situace splňuje tyto podmínky, měl by Váš zaměstnavatel Váš úraz uznat jako pracovní.

Další povinností zaměstnavatele je prozkoumat příčiny a okolnosti vzniku úrazu za Vaší účasti, účasti svědků a odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a zdraví při výkonu práce, jak stanovuje § 105 odst. 1 zákoníku práce. 

V případě, že by jej jako pracovní neuznal, rozhodoval by o skutečnosti, zda se jedná o pracovní či mimopracovní úraz, soud.  V tom případě ale musíte počítat s tím, že nesete důkazní břemeno, tedy že jste to vy, kdo musí před soudem dokázat, že se jedná o úraz pracovní. Soud bude v takovém případě posuzovat, zda se jedná o úraz – to doložíte lékařskou zprávou, a zda se udál v pracovní době – v tomto případě bude soud vycházet z Vaší výpovědi, výpovědi svědků a zaměstnavatele.

Co se týče výpovědních důvodů. Jestliže Váš zaměstnavatel úraz uzná jako pracovní, je oprávněn Vám dát výpověď za předpokladu, že vlivem pracovního úrazu nadále nebudete schopna vykonávat svou pracovní pozici (§ 52 písm. d). V souvislosti se špatným zdravotním stavem může zaměstnavatel vypovědět Váš pracovní úraz také na základě § 52 písm. e, který stanovuje, že jestliže zaměstnanec dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost, o čemž svědčí zdravotní posudek, je zaměstnavatel oprávněn ukončit pracovní poměr. Proti oběma druhům výpovědí se můžete bránit. Jednou z možností je nahlásit jednání zaměstnavatele inspekci práci, kam je zaměstnavatel povinen pracovní úrazy hlásit. Kontakt naleznete zde. Další možností, která se nabízí, je podání soukromoprávní žaloby. V takovém případě Vám doporučujeme kontaktovat některého z advokátů, kteří se specializují na danou problematiku. Jejich seznam naleznete zde.

Co se týče doby ve které musí lékař rozhodnutí vydat, není nikde pevně stanovena. Pokud se však domníváte, že postup lékaře je neadekvátní, můžete podat stížnost na Vašeho lékaře České lékařské komoře nebo jeho zřizovateli, zpravidla krajskému úřadu. Kontakt na Českou lékařskou komoru naleznete zde.

S pozdravem, 

Vaše Férová nemocnice

 

16.8.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS