Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Odmítnutí péče v těhotenství

Dobrý den, jsem hodně rozhozená. Mám svojí porodní asistentku. Dnes jsem 10 dní po termínu. Cítím se dobře, PA kontrolovala a vše ok, nicméně stejně jsem se chtěla nechat zkontrolovat na průtoky pupečníkem, což považuji za velice důležité a zodpovědné.(kamarádka přes známého také praktikovala, ale v jiném městě). Nejsem registrována v žádné porodnici, nechodím ke gynekoložce.. Dnes jsem se odhodlala vypravit do xxxx porodnice na zkontrolování průtoků a placenty. Odmítli mi poskytnout péči a ani po značných žádostech mi to nechtěli dát písemně, což je hrozné. Vyslechla jsem si také značné poznámky. Doktorka se otočila na patě a odešla, že se mnou nechce mít nic společného, sestry zalezly do kumbálu kde mne hlasitě pomlouvaly a vykřikovaly na moji stranu urážky. Prý tam nemám ve svátek co dělat, ale nechtěli mne ani objednat na příští týden. Hovoří o bezohlednosti a nezodpovědnosti a přitom odmítají zkontrolovat, jak se dítěti daří. To je opravdu logika. Nejenže mi to způsobilo ošklivý zážitek, ale ještě mi odmítali ošetření. Nejsem nezodpovědná, mám svojí porodní asistentku, a přesto jsem ještě chtěla jít pro jistotu na průtoky. V jiné porodnici mne vzali v pohodě. Můžete mi prosím sdělit, co všechno bylo v nepořádku a jak si mohu stěžovat? Děkuji Marie

Marí

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz směřuje k odmítnutí poskytnutí péče zdravotnickým zařízením a k tomu, jak se bránit nevhodnému chování ze strany zdravotnického personálu. 

Listina základních práv a svobod v čl. 31 uvádí, že každý má právo na základě veřejného zdravotního pojištění na bezplatnou zdravotní péči. Zákon o zdravotních službách dále uvádí, že pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni. §48 téhož zákona pak stanovuje v jakých případech může poskytovatel zdravotních služeb odmítnout pacientovi zdravotní služby poskytnout. Jedná se například o situaci, kdy by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo přijetí brání provozní důvody a zajištěním služeb by mohlo dojít ke snížení úrovně kvality poskytovaných služeb. Případně pokud není pacient pojištěncem zdravotní pojišťovny, s níž má poskytovatel uzavřenu smlouvu. Ze znění dotazu tedy nevyplývá, že by existoval zákonný důvod pro odmítnutí vyšetření. V případě odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb, o tom poskytovatel vydá písemnou zprávu, ve které uvede důvod odmítnutí, tuto povinnost poskytovateli stanovuje zákon o zdravotních službách. Pokud Vám je odmítnuto poskytnout zdravotní péči můžete na lékařku podat stížnost. Domníváme se však, že vzhledem k tomu, že vyšetření potřebujete v co nejkratší době, je pro Vás nejvhodnějším řešením zvolit si jiného lékaře či zdravotnické zařízení, na co máte ze zákona nárok, a jak sama píšete, tak jste také nakonec učinila.  

Dle zákona o zdravotních službách má pacient při poskytování zdravotních služeb právo na úctu, důstojné zacházení a ohleduplnost. Jestliže tomu tak není a zdravotnický personál se k pacientovi chová nevhodně, může pacient na jejich chování stížnost.

Co se týče podávání stížností, tak nejprve se nabízí možnost podat stížnost poskytovateli zdravotních služeb, tedy v tomto případě řediteli porodnice. Poskytovatel má 30 dnů na to, aby Vaši stížnost vyřídil (v některých zákonem stanovených případech může být tato lhůta prodloužena, stěžovatel o tom však musí být informován). Pokud byste nebyla s vyřízením stížnosti spokojena pak se můžete obrátit se stížností na příslušný správní orgán, který pacientovi oprávnění udělil (ve většině případů se jedná o příslušný krajský úřad). Správní orgán má pak povinnost stížnost vyřídit do 30 dnů od jejího obdržení (tato lhůta může být ze zákonných důvodů delší, nicméně opět o tom musí být stěžovatel informován). 

Dále máte možnost podat stížnost také ke své zdravotní pojišťovně. Ke zdravotní pojišťovně je možné podávat stížnost v případech týkajících se léčebného procesu, předepisování léků, či v případech odmítnutí provedení úkonu spadajícího do hrazené péče. Vyřízení stížnosti se zde řídí správním řádem a lhůta pro vyřízení činí 60 dnů. 

Pokud se lékař choval neeticky, je také možné obrátit se stížností na Českou lékařskou komoru (dále jen ČLK). Podání stížnosti je v tomto případě omezeno lhůtou jednoho roku od spáchaného provinění. Stížnost by pak měla být ČLK vyřízena do 6 měsíců, opět platí, že pokud je lhůta delší musí o tom být stěžovatel informován. 

Více o podávání stížností a řešení sporu naleznete na našich internetových stránkách.

S pozdravem,
Vaše Férová nemocnice

19.4.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS