Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Odmítnutí ošetření lékařem

Dobrý den,

stala se mi pro mne neuvěřitelná věc. Měla jsem nehodu a byla ošetřena na chirurgii. To bylo v pátek a na kontrolu jsem se měla dostavit po neděli. V úterý jsem zavolala do ordinace, aby mi řekly, zda mohu přijít ve středu, kdy ordinační hodiny mají pouze odpoledne. Řekly mi, ať v žádném případě nechodím a přijdu ve čtvrtek. Ve čtvrtek tam ovšem nebyly a měly uvedeno, že se z důvodu prázdnin neordinuje. Takže jsem přišla na kontrolu až v úterý po Velikonocích. V ordinaci jsem jen tak prohodila, že si mne pozvaly na čtvrtek a pak tam nebyly. Co se pak dělo, bylo jak z nějakého hororu. Lékařka a sestra na mne začaly řvát, že jsou také lidi a musely zavřít. To jim nikdo nebere, ale mohly to sdělit jinak. Najednou lékařka řekla, ať okamžitě odejdu, že mne vyšetřovat nebude a letěla otevřít dveře, abych snad rychle vypadla. Dělo se toho více. Já jsem z toho byla v naprostém šoku a zcela paralyzována. Navíc trpím fobií z lékařů, tak to bylo ještě horší. Nakonec jsem odešla nevyšetřena. Lékařka si ještě stačila přečíst zprávu z chirurgie a najednou jsem podle ní porušila léčebný režim, protože jsem nepřišla už v minulém týdnu. To že mne nevzaly ji nezajímalo. Odpoledne jsem se z toho nervově složila. Chci se zeptat, zda si toto jednání může lékař vůbec dovolit a odmítnout vyšetření pacienta, který je u něho registrován? Má v tomto případě pacient nějaká práva, nebo je rukojmím svého lékaře? 

Šťastná

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz se týká důvodů, za kterých může být odmítnuto ošetření pacienta a jak se bránit nevhodnému chování ze strany lékaře.

Z čl. 31 Listiny základních práv a svobod vyplývá právo na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného zdravotního pojištění. §48 zákona o zdravotních službách pak uvádí, za jakých okolností může poskytovatel odmítnout ošetření pacienta. Jedná se o situaci, kdy by přijetím pacienta, bylo překročeno únosné pracovní zatížení, a tím by došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti služeb poskytovaných již přijatým pacientům; nebo kdy přijetí pacienta brání provozní důvody. Dále je možno odmítnout pacienta, pokud není pojištěncem zdravotní pojišťovny, s níž má poskytovatel zdravotních služeb uzavřenu smlouvu dle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Odmítnout pacienta však není možné, a to ani v uvedených případech, pokud by se jednalo o neodkladnou péči, kterou je potřeba poskytnout.

Dle §48 odst. 5 zákona o zdravotních službách je v případě odmítnutí ošetření či přijetí do péče, povinen poskytovatel vydat pacientovi písemnou zprávu, v níž uvede důvod odmítnutí. Pacient má pak samozřejmě právo zvolit si jiného poskytovatele zdravotních služeb, jak vyplývá z §28 zákona o zdravotních službách. 

Ze zákona o zdravotních službách dále vyplývá, že pacient má při poskytování zdravotních služeb právo na úctu, důstojné zacházení a ohleduplnost. Jestliže tomu tak není a zdravotnický personál se k pacientovi chová nevhodně, může pacient na jejich chování stížnost. 

Co se týče otázky podávání stížnosti, pak je v prvé řadě možné podat stížnost poskytovateli zdravotních služeb (v případě registrujících lékařů podáváte stížnost přímo jim, v případě lékařů v nemocnici pak jejich nadřízenému, tedy řediteli nemocnice). Pokud byste nebyla spokojena s vyřízením této stížnosti, nabízí se Vám možnost podat stížnost k příslušnému správnímu orgánu, který poskytovateli oprávnění k poskytování zdravotních služeb udělil (typicky se jedná o krajský úřad).

Dále máte možnost podat stížnost ke své zdravotní pojišťovně, na tu se můžete obrátit v situacích týkajících se: léčebného procesu, předepisování léků či odmítnutí provedení úkonu spadajícího do hrazené zdravotní péče. Na neetické chování ze strany lékaře si můžete také stěžovat u České lékařské komory. 

Více o podávání stížností naleznete na našich internetových stránkách - zde.

Děkujeme za odpověď

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice 

 

10.5.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS