Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Odmítnutí nemocnice přítomnost rodiče u uspávání 15 měs. dítěte před plánovanou operací

Dobrý den,


čekáme na výkon operace u 15 měsíčního dítěte. Podali jsme žádost být přítomen u uspávání (matka) a probouzení dítěte. Žádost zamítnuta primářem, právním oddělením i náměstkem a dokonce nám to dali písemně, že pokud nesouhlasíme s vnitřním předpisem, že rodič nemůže být u uspávání a probouzení dítěte, že máme jet jinam (neakutní stav dítěte, plánovaná operace). My už máme předoperační vyšetření a jsme hospitalizováni a čekáme na výkon. Že to bude tak tvrdý odpor, to jsem nečekala. Pro ně je to nepřípustné a právo dítěte je poníženo pod vnitřní předpis o hygieně.


Můžeme to buď akceptovat, nebo jet jinam. V takové situaci prý lze podat návrh na předběžné opatření k soudu. Jaké jsou s tím zkušenosti? Nelíbí se mi to z principu nejen kvůli nám, ale kvůli ostatním dětem. Pokud to někdo nezačne řešit, nikdy se to nezmění.

Ivan

Odpověď:

Dobrý den,

 

právo pacienta na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce při poskytování zdravotní péče vyplývá ze zákona o zdravotních službách, z §28, odst. 3, písm. e) (zde). Je však podmíněno souladem s jinými právními předpisy, vnitřním řádem nemocnice a jestliže přítomnost těchto osob nebude narušovat poskytování zdravotních služeb. Zákon však dále uvádí, že tímto ustanovením není nijak dotčen § 47 odst. 1 zákona o zdravotních službách (zde).  Dle tohoto ustanovení je poskytovatel zdravotních služeb umožnit pobyt zákonného zástupce nebo opatrovníka nebo osoby jimi pověřené společně s hospitalizovaným nezletilým pacientem v případě, že nebude narušeno poskytování zdravotních služeb anebo v případě, že není takový pobyt na základě jiného právního předpisu vyloučen. Vnitřní řád nemocnice navíc nesmí být v rozporu s právy pacienta.

Realizace práva na přítomnost rodičů u malého dítěte v průběhu hospitalizace však nemocnice zpravidla nedodržují. Dle našeho názoru je v takovém případě nutné povážit práva Vašeho dítěte jakožto pacienta. Konkrétně se jedná o právo Vašeho dítěte na zdraví a jeho práva na rodinný život. Domníváme se, že vzhledem k faktu, že se jedná o 15 měsíční dítě, které téměř nepřetržitě vyžaduje přítomnost matky, mělo by ve Vašem případě převážit právě právo na rodinný život. Pokud byste se rozhodla spor řešit soudně, soud by s největší pravděpodobností poměřoval právě tato dvě práva.

Právo dítěte a rodičů na bezprostřední nepřetržitý kontakt je zakotveno také v Listině základních práv a svobod a rodiče je možné oddělit od dítěte jen na základě rozhodnutí soudu. V praxi však zdravotníci často říkají, že přítomnost rodičů "není možná". Takový přístup je jistě odůvodněný z hlediska objektivních medicínských důvodů (např. závažné infekční onemocnění a nutnost karantény), ale nikoliv z pouhých provozních důvodů. I když rodičům nevznikne nárok na lůžko a stravu jakožto doprovodu dítěte, přesto mají právo na to být nepřetržitě s ním.

Doporučovali bychom Vám nejprve kontaktovat vedení nemocnice a vylíčit jim výše uvedené informace. Pokud by nemocnice namítala hygienické a bezpečnostní rizika, doporučujeme Vám navrhnout, že si na vlastní náklady pořídíte potřebný ochranný oblek, který je při uspávání pacienta vyžadován.

Podobným dotazem jsme se podrobně již zabývali např. zde nebo zde.

V případě, že by nemocnice Vašemu požadavku přesto nechtěla vyhovět, se nabízejí dvě možnosti. První by znamenala převoz do jiného zařízení, které by vyšlo Vašemu požadavku vstříc. Převoz je možný i v situaci, kdy už je dítě hospitalizováno, pokud tomu nebrání jeho vážný zdravotní stav. Nemocnici si můžete vybrat například pomocí cenných informací na webu Děti v nemocnici, který provozuje Nadační fond Klíček.

Druhou možností by bylo využití některého ze způsobů uvedené v sekci Řešení sporů, např. stížnosti (více k tomu jak a ke komu ji podat zde) případně soudního řešení. Návrh na předběžné opatření k soudu které zmiňujete, lze podat dle soudního řádu správního jen spolu s návrhem na zahájení řízení ve věci samé (správní žalobou) (odkaz na příslušné ustanovení zde). Ve Vašem případě by se nejspíše jednalo o správní žalobu proti rozhodnutí správního orgánu. Podání takové žaloby ale vyžaduje vyčerpání opravných prostředků v řízení před správním orgánem (odkaz na příslušné ustanovení zde), tedy byste museli nejprve podat stížnost proti postupu nemocnice k správnímu orgánu, který ji udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, obvykle Krajskému úřadu. A v případě negativního rozhodnutí potom odvolání k Ministerstvu zdravotnictví České Republiky. V případě, že byste se rozhodli využít cestu soudního sporu, doporučujeme Vám kontaktovat advokáta specializujícího se na danou problematiku. Seznam všech advokátů naleznete zde.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

 

26.10.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS