Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Odložení plánované operace

Dobrý den, můj přítel šel do nemocnice XXX s operací ramene. Měl nastoupit v pondělí a operace mu měla být provedena v úterý ráno. V pondělí byl tedy přijat a od oběda nic nejedl. V úterý ráno mu řekli, že ho přehodili na konec a půjde místo ráno na řadu asi až odpoledne. Odpoledne ve dvě hodiny ho převezli na sál, ale když ho lékař viděl, řekl, ať ho zase odvezou, že už jsou dvě odpoledne a on už nikoho operovat nebude, že jde domů. Žádné další vysvětlení můj přítel nedostal. Hladověl tedy další den. Je tohle normální, že lékař může operaci, která je naplánována několik měsíců dopředu, odložit z důvodu toho, že už chce jít domů? Mě to tedy normální nepřijde. Ale jak se v takových případech bránit?

Odpověď:

Dobrý den!

Každý zdravotnický pracovník, tedy i lékař, má přímo ze zákona uloženou povinnost vykonávat své povolání poctivě, svědomitě a s vědomím odpovědnosti ke společnosti. Lékaři jsou kromě toho vázáni i etickými předpisy Lékařské komory. Zdravotnický personál by se rovněž měl chovat takovým způsobem, aby nezasahoval do osobnostních práv pacienta, např. do jeho důstojnosti. Chování personálu, které jste popsala, by mohlo být chápáno jako zásah do těchto práv, záleží na konkrétních okolnostech, proč byla operace odložena. Pokud by se jednalo např. o technické důvody, které nemohl personál ovlivnit, i v tom případě však mohlo být podáno vysvětlení a následovat omluva.

Pokud nejste s přístupem personálu spokojeni, je nejlepší a nejefektivnější pokusit se vyřešit problém přímo s ním, popřípadě s jeho nadřízeným. Dále existuje možnost podat na personál nebo konkrétního lékaře stížnost a to podle okolností:

  • vedoucímu zdravotnického zařízení (např. ředitel nemocnice),
  • zřizovateli zdravotnického zařízení, nebo registrujícímu orgánu (v tomto případě je to Ministerstvo zdravotnictví),
  • České lékařské komoře, pokud se stížnost týká konkrétního lékaře,
  • své zdravotní pojišťovně.

V krajním případě se můžete domáhat např. omluvy v rámci soudního řízení, takový postup je ovšem vhodné doporučit jen v případě vážnějších pochybení. Bližší informace včetně vzorů stížností naleznete v sekci Postup při nespokojenosti pacienta.

Vaše Férová nemocnice

2.12.2008

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS