Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Ochrana infekčního pacienta před jinou nákazou

Dobrý den, můj syn byl v pátek hospitalizován v nemocnici původně na pozorování kvůli potvrzení/vyvrácení zánětu slepého střeva. Současně ale bylo vysloveno podezření, že jeho potíže (bolest břicha a horečka) mohou být způsobeny střevní infekcí, jejíž akutní fázi (příznaky v podobě zvracení trvaly jen půl dne) však prodělal 1 týden před vlastní hospitalizací. Díky onomu podezření na střevní infekci byl umístěn za zvláštní pokoj standardního dětského oddělení, který má zvláštní režim a jsou na něj umisťováni pacienti se střevními infekcemi (je jedno jestli skutečnými nebo jen domnělými). Bolest břicha po několika hodinách bez nutného lékařského zásahu sama pominula a zůstala pouze horečka, která trvá nadále. Po třech dnech hospitalizace byl u malého potvrzen ve stolici norovirus, čímž se ze strany nemocnice potvrdil důvod jeho pobytu na izolovaném pokoji. Problém však je, že lékařská literatura zmiňuje, že norovirus se může objevovat ve stolici i několik týdnů po prodělané infekci aniž by člověk měl nějaké objektivní potíže. Mimochodem právě můj syn žádné zažívací potíže již několik dní nemá, normálně jí a pije a trápí ho pouze horečka. V souvislosti s výše uvedeným mám vážnou obavu a to, že na jeho pokoj pro infekční pacienty (na kterém je z pohledu nemocnice i výsledků testů umístěn oprávněně) mohou být umístěni další infekční pacienti, kteří budou mít jiné potíže infekčního charakteru, od kterých se syn může nakazit. Na jedné straně tak sice chápu nemocnici, že potenciálně infekční pacienty musí izolovat, ale na druhou stranu by takové lidi měla ochránit před jinými infekcemi. Chci se tedy zeptat, zdali existuje nějaké řešení tohoto problému, případně i právní kroky proti nemocnici, kdyby nedokázala zajistit ochranu proti nějaké druhotné nákaze? Děkuji

Lupino

Odpověď:

Dobrý den,

pokud rozumíme správně vaší otázce, ptáte se, zda máte možnost se bránit proti umístění syna na infekčním pokoji v nemocnici. Usilovat můžete především o dohodu s lékaři o přemístění vašeho syna na běžný pokoj. Pokud se nedohodnete, jsou vaše možnosti následující.

Zdravotní služby, jako je hospitalizace, lze poskytovat jen na základě souhlasu pacienta. Výjimky z tohoto pravidla upravuje zákon, avšak o žádnou z nich se v tomto případě zřejmě nejedná. V případě, že je pacientem nezletilé dítě, dává za něj souhlas jeho zákonní zástupci, tedy rodiče. Poté, co byl souhlas udělen, má pacient povinnost dodržovat navržený léčebný postup. Pacient tedy nerozhoduje o všech záležitostech léčby.

Součástí léčebného postupu je i rozhodnutí o umístění pacienta na konkrétní léčebné oddělení. Rozhodnutí tedy přísluší ošetřujícímu lékaři. Pokud nesouhlasíte s hospitalizací na infekčním pokoji této nemocnice, můžete jako zákonný zástupce svého syna využít práva na volbu jiného zdravotnického zařízení, které je ve smluvním vztahu k jeho zdravotní pojišťovně. Vzhledem k tomu, že z  dotazu nevyplývá věk vašeho syna, však upozorňujeme, že i on může spolurozhodovat v otázkách svého zdraví.

Váš druhý dotaz směřuje k tomu, jaké kroky můžete podniknout, pokud se při hospitalizaci na infekčním pokoji váš syn nakazí jinou infekční nemocí.

Nemocnice by měla postupovat tak, aby nevystavovala pacienty zbytečnému riziku tzv. nemocniční nákazy. Pokud by k onemocnění došlo, nenese nemocnice odpovědnost automaticky. Bylo by nutné prokázat, že nemocnice např. zanedbala preventivní opatření nebo porušila jinou povinnost. Pokud budete se domnívat, že lékaři pochybili, je možné podat stížnost. Dále by bylo možné domáhat se náhrady újmy, a to soudní či mimosoudní cestou. Prokazování, zda k újmě na zdraví došlo pochybením lékařům v nemocnici, však může být velmi složité. V každém případě bychom doporučovali konzultovat případnou žalobu s advokátem. Vybrat si ho můžete v seznamu advokátů České advokátní komory.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

17.6.2015

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS