Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

nevyplacenní denní odškodnění v PN nemocí

Dobrý den,
mám zřízenou pojistku, která zahrnuje denní odškodné v případě pracovní neschopnosti nemocí. V roce 2014 jsem onemocněla na cca 10 měsíců, nyní při zpětném nárokování, mi pojišťovna nechce vyplatit denní odškodné po celou pracovní neschopnost z důvodu ukončení pracovního poměru na dobu určitou, ke kterému došlo v průběhu nemoci /prakticky na začátku/. Jejich odůvodnění spočívá v tom, že jsem po ukončení pracovní neschopnosti, již nenastoupila zpět tohoto zaměstnání. Z mého úhlu pohledu, je to nesmysl, neboť jestliže jsem na pracovní neschopnosti, tak bych samozřejmě nebyla schopná pracovat ani nikde jinde.

kocour.fous

Odpověď:

Dobrý den, 

součástí Vaší smlouvy o pojištění jsou také pojistné podmínky. Z Vašeho dotazu bohužel není patrné, kdy došlo k uzavření smlouvy, tedy není možné určit, zda jsou totožné pojistné podmínky, jako ty vydané v současné době. 

Vámi popsané pojištění nejvíce odpovídá části L Pojištění pracovní neschopnosti a nemoc, dle výše uvedených pojistných podmínek. Zde je v části 3. jako Výluka z pojistného plnění uvedena situace, kdy pojistitel (Vaše pojišťovna) neplní v bodu d) "doby, kdy pojištěný není v pracovním poměru, a to i v případě, že pojistná událost vznikla v ochranné lhůtě dle zákona o nemocenském pojištění, nebo nevykonává práci na základě dohody o pracovní činnosti nebo není aktivní OSVČ ke dni vzniku pojistné události (např. osoby na rodičovské dovolené, nezaměstnaní, důchodci, studenti). OSVČ, které nejsou plátci nemocenského pojištění, jsou povinny na výzvu pojistitele věrohodně prokázat (například prostřednictvím faktur či pokladních dokladů) skutečnosti týkající se jejich samostatné výdělečné činnosti před pojistnou událostí, v jejím průběhu a po jejím ukončení." Zde je tedy stanoveno, že pokud pojištěný není v pracovním poměru, tedy pokud je pracovní poměr ukončen, pojistitel nebude plnit.

Vaše pracovní smlouva byla určena jako pracovní poměr na dobu určitou, zde došlo k ukončení pracovního poměru uplynutím doby, na kterou byl pracovní poměr sjednán. Zde nelze použít §59 zákoníku práce, tedy není rozpor ohledně ukončení Vašeho pracovního poměru.

Pojišťovna zde může dle svých pojistných podmínek odmítnout plnění, jak se ostatně ve Vašem případě stalo. 

Doporučuji podívat se do obchodních podmínek, které jsou součástí Vaší pojistné smlouvy, zda jsou stejné, jako výše uvedené. V případě, že by ve výluce nebyl výše uvedený důvod (doba, kdy není pojištěný v pracovním poměru), je možné obrátit se na advokáta, který Vás dále sporem provede. V takovém případě by došlo zjevně k porušení smlouvy ze strany pojišťovny.

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 6055. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

Děkujeme za odpověď

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

 

2.3.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS