Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nevhodné chování lékaře

Dobrý den,

setkala jsem se s nevybíravým jednáním u lékaře. Komentoval, že jsem nevhodně nalíčená, že v čekárně nesedím, ale stojím, za což mi vynadal, atp. A v porodnici se mi stalo, že když jsem nečekaně přišla zkontrolovat své dítě na fototerapii, tak ho lékařka držela jen za hlavu bez opory těla. Obojí to byl hrozný zážitek, jenže jak se bránit, když není svědek, není nahrávka. Stále slovo proti slovu a nikdo nepomůže.
Lze se vůbec nějak tomuto bránit? Třeba pomocí Čestného prohlášení přiloženého ke stížnosti, že se to stalo? Přeci není možné, že se člověk nemůže bránit. Českou lékařskou komorou smeteno ze stolu obojí.

Děkuji.

Lenka

Odpověď:

Dobrý den,

jak z Vašeho dotazu vyplývá, podala jste stížnost k České lékařské komoře. Podání stížnosti k ČLK je jednou z možných obran proti chování či postupu lékaře. Vzhledem k podání stížnosti k ČLK předpokládáme, že nebylo možné řešit spor s lékařem formou domluvy. Další možností tedy je stížnost podle zákona o zdravotních službách.

Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje, tedy buďto lékaři nebo vedoucímu zdravotnického zařízení např. řediteli nemocnice. Pokud byste s vyřízením stížnosti nesouhlasila, je možné podat další stížnost správnímu orgánu, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb (u nemocnic nejčastěji krajský úřad). Podání stížnosti je bezplatné a někdy může vést i k tomu, že nemocnice uzná své pochybení a dohodne se s Vámi na odškodnění. Podání stížnosti není časově limitováno, pokud byste se však pro podání stížnosti rozhodla, doporučujeme ji podat bez zbytečného odkladu. Ke stížnosti přiložte všechny důležité dokumenty a důkazy, např. kopii zdravotnické dokumentace, a uveďte všechny důležité skutečnosti, tedy chování lékaře a proč považujete jeho postup za nesprávný. Další informace o podávání stížností a o řízení o stížnosti můžete nalézt zde.

Ohledně neslušného či až hrubého chování lékaře se můžete ve stížnosti bránit uvedením porušení Etického kodexu ČLK, který obsahuje např. následující zásadu: Lékař se k nemocnému chová korektně, s pochopením a trpělivostí a nesníží se k hrubému nebo nemravnému jednání. Bere ohled na práva nemocného.

Co se týče postupu lékaře při ošetřování Vašeho dítěte, bylo by pravděpodobně problematické prokázat ve stížnosti nesprávný postup lékaře, pokud o jeho nesprávném postupu není záznam ve zdravotnické dokumentaci. Zdravotnická dokumentace je dokumentace, kterou vede lékař a obsahuje informace o léčbě pacientů. Můžete si vyžádat kopii zdravotnické dokumentace, kterou musí lékař, či zdravotnické zařízení vyhotovit do 30 dnů ode dne, kdy o to pacient požádá. Za výpisy, opisy nebo kopie je možno po pacientovi požadovat úhradu, která nesmí překročit náklady spojené s jejich pořízením. Žádost o kopii dokumentace se podává ke zdravotnickému zařízení, které ji vede (lékař nebo nemocnice). Doporučuje se písemná forma žádosti, i když zákon tuto povinnost nestanovuje. Další užitečné informace o zdravotnické dokumentaci a vzor žádosti o poskytnutí kopie dokumentace můžete nalézt zde.

Další možností, jak se bránit proti nesprávnému postupu lékaře, je podáním žaloby k soudu. Tuto možnost Vám však nedoporučujeme, pokud Vaše dítě neutrpělo újmu a není možné takovou újmu prokázat např. prostřednictvím výše zmíněné zdravotnické dokumentace nebo posudkem lékaře. Soud by dle našeho názoru žalobu zamítl z důvodu nedostatku důkazů, jelikož pouze Vaše výpověď by pravděpodobně nestačila k přesvědčení soudu. Vaše čestné prohlášení o skutečnostech, které jste viděla, by také pravděpodobně neobstálo, jelikož čestné prohlášení se využívá jako náhrada za listinný důkaz a určitou skutečnost pouze osvědčuje, nikoli dokazuje. Čestné prohlášení by tedy nemohlo sloužit jako důkaz v soudním řízení. Při prohře byste navíc musela uhradit protistraně náklady řízení, společně se zaplacením vlastních nákladů, které by Vám v průběhu řízení vznikly za právní zastoupení apod.

V závěru jen shrnujeme, že pokud byste se rozhodla proti postupu lékaře bránit, doporučujeme výše uvedenou stížnost, popřípadě se ještě pokusit spor vyřešit dohodou. Pokud byste se přeci jen rozhodla řešit spor soudní cestou, doporučujeme nejdříve případ konzultovat s advokátem, ohledně otázky, jestli je v takovém případě pravděpodobné dosáhnutí úspěchu ve věci. Vhodného advokáta naleznete například ve vyhledávacím formuláři České advokátní komory nebo na stránkách Potřebujiprávníka.cz

 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

16.10.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS