Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nesprávně provedená operace klíční kosti - stížnost

Dobrý den,

Po autonehodě jsem měla zlomenou klíční kost a nejen podle mého názoru lékaři volili špatné postupy a po operaci, rehabilitacích mě poslali domů s tím že je léčba u konce. 

Přitom jsem klíční kost měla stále zlomenou a to hůř, než po autonehodě. 

Na kosti se vytvořil pakloub a ten mi v jiné nemocnici museli operovat pomocí štěpu z pánevní kosti. Dále jsem měla komplikace a absolvovala další 2 operace. 

Chtěla bych se na Vás s tímto obrátit, ale než bych Vám poslala podklady, ráda bych se zeptala, zda potřebuji lékařský posudek nebo zda to posuzujete přímo u Vás?

Děkuji za odpověď.


 


Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz se týká podávání stížností za chybně provedenou operaci a následnou léčbu, vzhledem k tomu, že jsme pouze právní poradna, nejsme schopni Váš zdravotní stav posoudit z hlediska medicínského. Nicméně se domníváme, že není zcela běžné, aby pacient po provedené operaci a léčbě byl v horším zdravotním stavu než před ní. Dalo by se tedy o pochybení uvažovat. Jak již bylo uvedeno jsme právní poradnou, proto není v naší kompetenci posuzovat stížnosti. Poradíme Vám však, jak můžete postupovat a na koho se máte obrátit.

Prvním krokem bývá obstarání kopie zdravotnické dokumentace týkající se provedených zákroků. To již uvádíte, že jste učinila, proto se dále můžete obrátit se na nezávislého odborníka, který posoudí, zda k pochybení skutečně došlo. Názor nezávislého odborníka není nezbytný, mohlo by se však jednat o vhodný podklad nejen pro podávané stížnosti, ale i pro možné řešení sporu soudní cestou. 

Dále uvádíte, že chcete podat stížnost, tato možnost je upravena zákonem o zdravotních službách. Jedná se o stížnost na poskytování zdravotních služeb, která se podává k poskytovateli, vůči němuž směřuje. Ve Vašem případě se bude jednat o vedení nemocnice, v níž byly zákroky provedeny. Ze zákona vyplývá pro poskytovatele povinnost se Vaší stížností zabývat a vyřídit jí do 30 dnů od jejího přijetí. V odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena, o tom Vás ale musí informovat. 

V případě, že věc nebude vyřešena k Vaší spokojenosti, nabízí se podání další stížnosti. S tou se budete obracet na příslušný správní orgán, který poskytovateli udělil souhlas k poskytování zdravotních služeb - v případě nemocnic se nejčastěji jedná o krajský úřad. V této druhé stížnosti mimo jiné uvedete, proč s vyřízením předchozí stížnosti nesouhlasíte. Stížnost musí orgán opět vyřídit ve lhůtách, které mu stanoví zákon. 

Více o podávání stížností naleznete na našich internetových stránkách - zde

Dále máte možnost se se stížností obrátit na Českou lékařskou komoru (dále jen ČLK), jejímiž členy jsou všichni lékaři vykonávající lékařské povolání na území ČR. Možnost podat tuto stížnost je však časově omezena - je tedy nutné ji podat do 1 roku od namítaného pochybení. Pro podrobnější informace bychom Vás odkázali přímo na internetové stránky ČLK - zde.

Dále je možné po poskytovateli lékařských služeb, tzn. po nemocnici, žádat odškodnění. Nejprve doporučujeme, se s požadavkem na odškodnění z důvodu pochybení obrátit se přímo na nemocnici, a pokusit se domluvit na mimosoudním vyrovnání.

Pokud by pokus o mimosoudní vyrovnání nebyl úspěšný, máte možnost obrátit se na soud. A to buď formou žaloby na ochranu osobnosti, pokud došlo k zásahu do soukromého či rodinného života. Nebo žalobou na náhradu újmy (především nemajetkové - bolest, ztížení společenského uplatnění), která Vám vznikla. S ohledem na složitost problematiky, by však bylo vhodné obrátit se na advokáta specializujícího se na zdravotnické právo.  Seznam advokátů naleznete zdeJe ale potřeba si uvědomit, že řízení před soudem časově i finančně velice náročné.

Více informací o soudním řešení sporů se dočtete na našich internetových stránkách - zde.

Pro shrnutí bychom uvedli následující: V případě nesprávně provedení operace, je možné na lékaře podat výše uvedené stížnosti. Se stížností je vhodné obrátit se zejména na Českou lékařskou komoru, která může lékaři uložit některou ze sankcí (důtka, pokuta, příp. také odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb). Pokud chcete požadovat i určitou finanční kompenzaci za vzniklou újmu, doporučujeme nejprve se pokusit dohodnout s nemocnicí na mimosoudním vyrovnání. Pokud nebudete úspěšná, pak můžete řešit věc soudní cestou. Nabízí se Vám žaloba na ochranu osobnosti a žaloba na náhradu nemajetkové újmy. 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

6.12.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS