Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nesprávná diagnóza, pochybení lékaře

Dobrý den,

rád bych se vás zeptal, jak se zachovat v téhle situaci. Moje naminka měla jasné příznaky leukémie ( fleky na nohou, bolest ramene, nohou a dušnost ). Byla za kožní na vyšetření a ta jí řekla, že to má od cvočků z kalhot. Jeji obvodní lékařka jí řekla na bolest ramene, že to má z klimatizace. Na tuhle nemoc jí přišli až o 2 roky později v nemocnici. Na bolest nohou z důvodu slabé imunity jí místo neurologa zavolali rehabilitační sestru. Nic se nedělo, neměli snahu jí ani pomoct. Zemřela na Nový rok. Chci se zeptat jak se v téhle situaci zachovat. Děkuji za odpověď.

kubanerad

Odpověď:

Dobrý den,

mrzí nás Vaše ztráta, a to s čím jste se musel potýkat. 

Vzhledem k tomu, že jsme pouze právní poradnou, nejsme schopni vzniklou situaci posoudit z medicínského hlediska. S touto částí dotazu se tedy budete muset obrátit na odborníka specializujícího se na danou oblast. 

Domníváte-li se, že k úmrtí Vaší maminky došlo z důvodu zanedbání či nesprávně zvoleného lékařského postupu, můžete zvolit následující postup:

1. Nejprve si požádejte o kopii zdravotnické dokumentace Vaší maminky, na to máte jako osoba zemřelému pacientovi blízká ze zákona nárok. S tou se pak obraťte na odborníka, který se na danou oblast specializuje. Ten posoudí, zda skutečně k pochybení ze strany lékaře došlo.

2. Následně můžete podat dle zákona o zdravotních službách stížnost na poskytování zdravotních služeb. Ta se podává poskytovateli, proti němuž směřuje (ve Vašem případě tedy k vedení nemocnice). Nemocnice je povinna se Vaší stížností zabývat a do 30 dnů od jejího přijetí ji vyřídit. Případně může lhůtu pro vyřízení prodloužit, musí Vás o tom ale informovat. 

3. Pokud byste s vyřízením podané stížnosti nesouhlasil, můžete se jako další krok obrátit se stížností na příslušný správní orgán. Tím je orgán udělující poskytovatelům oprávnění k poskytování zdravotních služeb (v případě nemocnic se nejčastěji jedná o příslušný krajský úřad). V této stížnosti je mimo jiné potřeba uvést důvody, pro které s vyřízením předchozí stížnosti nesouhlasíte. Orgán opět musí stížnost vyřídit v zákonem stanovených lhůtách.

Více informací o podávání stížnosti naleznete na našich internetových stránkách zde.

4. Pokud se jedná o pochybení ze strany lékaře, můžete se obrátit také na Českou lékařskou komoru (dále jen ČLK). Možnost podání stížnosti k ČLK je však časově omezena, je proto nutné ji podat do 1 roku od spáchaného provinění. Více informací se dočtete na internetových stránkách ČLK.

5. Dále se nabízí řešit spor soudní cestou. Než však přistoupíte k podání žaloby, doporučili bychom Vám pokusit se vyřešit spor s nemocnicí mimosoudně. Zkuste se obrátit na vedení nemocnice a domluvit se na případném mimosoudním vyrovnání újmy, která Vám v souvislosti s úmrtím vznikla. Vhodné by bylo nemocnici prokázat, že k pochybení ze strany jejich zaměstnance skutečně došlo, k tomu Vám může posloužit právě stanovisko ČLK. 

6. Až v případě neúspěchu doporučujeme zvolit soudní cestu. A to v podobě žaloby občanskoprávní na náhradu nemajetkové újmy. Soudní řešení sporu je však finančně i časově poměrně náročné a je vhodné obrátit se na právníka specializujícího se právě na tuto oblast práva – můžete si vybrat ze seznamu např. zde.

V krajním případě může být pochybení ze strany zdravotnického personálu natolik závažné, že by se mohlo jednat o trestný čin ublížení na zdraví dle §146 trestního zákoníku. Pokud se domníváte, že k takovému trestnému činu skutečně došlo, můžete podat trestní oznámení, a to k orgánu Policie ČR nebo na příslušné státní zastupitelství, ti daný případ prošetří.

Více o soudním řešení sporů můžete dohledat na našich internetových stránkách - zde

Pro shrnutí bychom uvedli, že pokud se domníváte, že došlo k pochybení ze strany lékaře, můžete na lékaře podat stížnost. Nejprve je vhodné celou věc prokonzultovat s odborníkem, který by byl schopen vše posoudit z medicínského hlediska. Následně můžete podat stížnost k vedení nemocnice, ke zřizovateli nemocnice a na Českou lékařskou komoru. Pokud chcete žádat finanční kompenzaci, je vhodné se nejprve obrátit na nemocnici a domluvit se na mimosoudním vyrovnání. V případě neúspěchu je pak možné spor řešit soudní cestou – formou občanskoprávní žaloby na náhradu újmy. Doporučujeme však vyhledat právníka specializujícího se na oblast zdravotnického práva. 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice.

7.2.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS