Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nesprávná diagnostika VVV plodu

Dobrý den,

chtěla bych Vás poprosit o radu. V 16.TT jsem absolvovala genetické vyšetření plodu včetně UZ a miminku byla diagnostikována na UZ VVV srdce a rozštěp v obličeji. Prognóza plodu byla shledána jako velice nepříznivá a já jsem hned 2.den absolvovala potrat z genetických příčin. Jenže po 3. týdnech přišly výsledky z pitvy a zjistilo se, že miminko žádnou srdeční vadu nemělo! Nejhorší je, že bych se pro potrat nerozhodla, kdyby mělo miminko jen ten rozštěp. Teď mám sama výčitky. Nikdo nám ovšem nenabídnul, že bychom mohli počkat na výsledky plodové vody ani kontrolní UZ. Vždyť o čas už nešlo, když jsem musela miminko stejně porodit a to je možné až do 24 týdne těhotenství. Dal by se náš nešťastný případ považovat za pochybení ze strany lékařů?

Velice děkuji za odpověď! 

Zdenka

Odpověď:

Dobrý den, 

velice nás mrzí, čím jste si prošli a s čím se i nadále musíte potýkat. Vzhledem k tomu, že jsme pouze právní poradna můžeme Vám poradit, jak máte z právního hlediska postupovat. To zda skutečně k pochybení ze strany lékařů došlo, už však schopni posoudit nejsme. Na postup lékařů si ale můžete stěžovat. Nabízí se Vám tento postup:

1. Nejprve začněte tím, že si vyžádáte kopii zdravotnické dokumentace. Na to máte jako pacientka v souladu se zákonem o zdravotních službách nárok.

2. Následně by bylo vhodné prokonzultovat dokumentaci a hlavně vzniklou situaci s nezávislým odborníkem z oblasti medicíny, který bude schopen posoudit případ z medicínského hlediska a určit, zda skutečně k pochybení ze strany lékařů došlo.

3. Pokud k pochybení skutečně došlo můžete podat v souladu se zákonem o zdravotních službách stížnost. Jedná se o stížnost na poskytování zdravotních služeb, která se podává k poskytovateli, vůči němuž směřuje. Ve Vašem případě budete stížnost podávat buď ke gynekologovi nebo k vedení nemocnice, záleží na tom, kde bylo předmětné vyšetření provedeno. Ze zákona vyplývá pro poskytovatele povinnost se Vaší stížností zavývat a vyřídit jí do 30 dnů od jejího přijetí. V odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena, stěžovatel o tom, však musí být informován. 

4. V případě, že stížnost nebude vyřízena k Vaší spokojenosti, můžete podat další stížnost. S tou se budete obracet na příslušný správní orgán, který poskytovateli udělil souhlas k poskytování zdravotních služeb - nejčastěji jedná o příslušný krajský úřad. V této druhé stížnosti uvedete, také proč s vyřízením předchozí stížnosti nesouhlasíte. Stížnost musí orgán opět vyřídit ve lhůtách, které mu stanoví zákon. 

Více o podávání stížností naleznete na našich internetových stránkách - zde

5. Pokud ani s tou stížností nebudete úspěšná, pak máte možnost obrátit se také na Českou lékařskou komoru (dále jen ČLK). Na ČLK je možné se obrátit v případě, že stížnost směřuje proti pochybení ze strany lékaře. Možnost podat tuto stížnost je však časově omezena. Je nutné ji podat do 1 roku od provedeného zákroku, jímž došlo k pochybení. Pro podrobnější informace bychom Vás odkázali přímo na internetové stránky ČLK - zde.

6. Dále je možné po poskytovateli žádat odškodnění. Nejprve se nabízí možnost obrátit se přímo na nemocnici a pokusit se domluvit na mimosoudním vyrovnání.

Pokud by pokus o mimosoudní vyrovnání nebyl úspěšný, máte možnost obrátit se také na soud, a to formou žaloby na ochranu osobnosti. Jelikož došlo k zásahu do soukromého a rodinného životu. Je možné podat také žalobu na náhradu újmy, která Vám v dané situaci vznikla. Tyto žaloby mohou být podány také současně. S ohledem na složitost problematiky, doporučujeme obrátit se na advokáta specializujícího se na zdravotnické právo. Doporučujeme advokátku Zuzanu Candigliota, která spolupracuje s Ligou lidských práv a projektem Férová nemocnice. Seznam všech advokátů naleznete zde.Je však třeba si uvědomit, že řízení před soudem je obvykle časově i finančně poměrně náročné.

Více informací o soudním řešení sporů se dočtete na našich internetových stránkách - zde.

Pro shrnutí bychom uvedli následující: V případě nesprávného postupu ze strany lékaře, je vhodné se nejprve obrátit s kopií zdravotnické dokumentace na odborníka. Ten posoudí případ z hlediska medicíny. Následně je možné na lékaře podat výše rozebrané stížnosti. Se stížností je vhodné obrátit se zejména na Českou lékařskou komoru. Pokud chcete požadovat i určitou finanční kompenzaci za vzniklou újmu, doporučujeme nejprve se pokusit dohodnout na mimosoudním vyrovnání. Pokud nebudete úspěšní pak můžete řešit věc soudní cestou. Nabízí se Vám žaloba na ochranu osobnosti a žaloba na náhradu nemajetkové újmy. 

S pozdravem, 

Vaše Férová nemocnice

19.10.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS