Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nepovedená operace

Dobrý den,v lednu 2018 jsem podstoupila operaci pupeční kyly v soukrome nemocnici,kde mi byla dána sitka. 9 den po operaci mě chytily strašné bolesti břicha,po tel.hovoru jsem jela na soukromou kliniku zpět,kde mě doktor prohlednul a odebral krev s tím,že neví co by to mohlo být...měla jsem třesavku a nemohla už ani stát...doktor volal do jiné nemocnice a zda se na mě někdo podívá...sanitu mi nezavolal,přitel mě musel dotáhnout do auta a hledal danou nemocnici,což myslím,že doktor dost pochybil,bolesti se stupnovali a v druhé nemocnici už mě přitel musel nést,na tramatologii mě prohledly a poslaly na rtg,kde my zjistily že sítka na kýle je správně,musela jsem tedy na reoperaci,kde mi zjistily bodovitou perforaci na tenkém střevě,veškerý obsah jsem měla v dutině břišní..diagnoza perforation ilei,perinitis-sutura int.tenuis ilei ...sám doktor,který mě navšívil přiznal,že asi ví,jak k tomu došlo...ale ted mi jde o to ,že bych ráda dostala platbu zpět a jak postupovat na prošetření operace a zřejmě i odškodné za ujmu na zdraví.Po operaci trpím průjmy a psychicky na to stále myslím co by bylo kdybych si vzala doma prášky na bolest,mám malé děti.Domnívím se ,že doktor udělal velkou chybu za kterou by měl nest následky. Děkuji za radu.

elimon

Odpověď:

Dobrý den,

 

Váš problém jsme bohužel schopni posoudit pouze z právního hlediska, jelikož jsme pouze právní poradnou a v týmu nemáme žádného lékaře. V případě, že nejste spokojená s přístupem lékaře nebo se domníváte, že došlo ke špatnému provedení operace, můžete si na dané pochybení stěžovat. Nabízíme Vám několik možností, jak postupovat.

 

Řešení mimosoudní cestou

Podle zákona o zdravotních službách máte právo podat stížnost poskytovateli na postup při poskytování zdravotních služeb. Ve stížnosti je vždy třeba popsat skutkový stav, uvést v čem spatřujete neetické nebo neodborné jednání lékařů, jaké jsou následky tohoto jednání a co po poskytovateli požadujete (např. nápravná opatření, omluvu apod.). Ke stížnosti přiložte veškeré dokumenty, které dokazují Vaše tvrzení a mohly by mít v souvislosti s Vaší stížností nějaký význam (kopie zdravotnické dokumentace, fotografie, záznamy komunikace apod.). K podání stížnosti můžete využít vzor, který je ke stažení na našich stránkách Férová nemocnice.

Poskytovatel je povinen se stížností zabývat a vyřídit ji zpravidla ve 30 denní lhůtě. Toto je základní lhůta, kterou lze odůvodněně prodloužit o dalších 30 dní. O takovém prodloužení by Vás však měl informovat. Poskytovatel má povinnost vést o stížnosti evidenci a umožnit Vám nahlédnutí do spisu a také pořizování kopií. V případě nespokojenosti s vyřízením Vaší stížnosti můžete podat stížnost ke správnímu orgánu, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Tímto správním orgánem je zpravidla krajský úřad, v jehož obvodu se nachází poskytovatel. Vzor stížnosti najdete opět na našich stránkách Férové nemocnice.

Rovněž lze podat stížnost zdravotní pojišťovně, avšak tehdy, pokud má Vaše soukromá nemocnice uzavřenou smlouvu s některou z českých pojišťoven. Pokud nemá a vše si pacient hradí sám, není možné této možnosti využít. Stížnost se podává prostřednictvím Vašeho revizního lékaře, pojišťovna následně prověří odůvodněnost léčebného procesu se zvláštním zřetelem na jeho průběh a předepisování léků a zdravotních služeb, prověří, zda poskytnutá péče odpovídá péči vyúčtované zdravotní pojišťovně, zda byly vyúčtovány pouze potřebné výkony a služby a zda druh poskytnuté zdravotní péče odpovídá zdravotnímu stavu pacienta. Vyřízení stížnosti se řídí správním řádem a stížnost by tak měla být vyřízena do 60 dnů.

Dále je možné situaci řešit podáním stížnosti na postup konkrétního lékaře příslušnému okresnímu sdružení České lékařské komory (vzor stížnosti). Vzhledem k tomu, že operace proběhla v lednu roku 2018, tuto stížnost ale lze podat pouze ve lhůtě 1 roku od Vámi tvrzeného spáchání disciplinárního provinění lékařem. Tudíž byste tuto stížnost měla podat co nejdříve.

Máte-li pocit, že došlo k pochybení, můžete se rovněž domáhat na poskytovateli zdravotních služeb náhrady nemajetkové újmy na zdraví dle nového občanského zákoníku. Nárok na odškodnění újmy musíte uplatnit do tří let od okamžiku, kdy jste se o ní dozvěděla − tedy ve chvíli, kdy znáte všechny konečné následky, na základě kterých lze vyčíslit skutečnou výši škody.

Takový nárok je možné uplatňovat mimosoudní cestou – odškodněním. Můžete se ho domáhat nejprve přímo na poskytovateli zdravotních služeb, a to například formou prve zmiňované stížnosti, ve kterém uvedete všechny rozhodné skutečnosti, případně přiložíte důkazy a uvedete výši odškodnění, kterou žádáte. Určitě je vhodné uvažovat i o možnosti nechat se již v této fázi zastupovat advokátem, nejlépe se specializací na zdravotnické právo.

V takovém případě zároveň doporučujeme si vyžádat od ošetřujícího lékaře kopie veškeré zdravotnické dokumentace související s provedenými zákroky. Bylo by rovněž vhodné, abyste Váš zdravotní stav a zdravotnickou dokumentaci konzultovala s jiným odborníkem na danou oblast, abyste se zjistila, jaké odškodné můžete požadovat a zdali Vám ve zdravotnické dokumentaci něco nechybí.

Pokud uspějete s danou stížností, závěrem bude pouze, zda zařízení pochybilo či nepochybilo. To je podkladem, které následně můžete využít pro řešení sporu mimosoudní dohodou, protože taková dohoda bude pravděpodobně daleko rychlejší a jednodušší, než soudní řízení a vyhnete se i soudním poplatkům. Vždy samozřejmě záleží na vstřícném přístupu nemocnice, zda přistoupí k mimosoudními řešení či nikoli. Ve většině případů ale dochází k tomu, že nemocnice tento postup příliš často nevyužívají a odškodnění nepřiznávají a pacient je proto nucen se obrátit na soud. Více informací o mimosoudním řešení sporů se můžete také dočíst na našich internetových stránkách zde.

Pokud se Vám s nemocnicí nepodaří dohodnout a budete se domnívat, že skutečně nemocnice pochybila, nezbude Vám nic jiného, než podat žalobu k soudu (viz. níže). Promlčecí lhůta u škod na zdraví je tříletá a začne běžet ve chvíli, kdy se pacient dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá.

 

Řešení soudní cestou

V případě, že by se Vám nepodařilo takto se domoci svého práva, pak Vám ještě zůstává možnost situaci řešit v rámci soudního sporu. V tomto případě již určitě doporučujeme zastoupení advokátem se specializací v oboru zdravotnické právo. Doporučujeme advokátku Zuzanu Candigliota, která spolupracuje s Ligou lidských práv a projektem Férová nemocnice. Popřípadě seznam advokátů najdete na stránkách České advokátní komory.

 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

 

31.5.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS