Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

NEOPRÁVNĚNÝ ZÁCHYT

Začátkem října jsem na pozvání kamaráda posnídal nějaké množství smažených hub. Než jsem nabízené jídlo snědl vypil jsem jedno pivo a dvě čtvrtky finské vodky, nejsem alkoholik, nikdy jsem se se závislostí neléčil, piji příležitostně, jsem sváteční uživatel alkoholu. Houby nebyly pravděpodobně  všechny jedlé, takže se mi udělalo po odchodu od kamaráda na ulici nevolno a upadl jsem, od této chvíle si toho moc nepamatuji, pravděpodobně jsem byl odvezen na chirurgickou ambulanci, kde mne ošetřili a protože z dechu cítili alkohol a o otravě nevěděli, ale ani se nesnažili nic více zjišťovat (proč jsem upadl, jakou hladinu alkoholu v krvi jsem v tu chvíli měl, jestli tam nemůže být jiná příčina apod.), ihned mne nechali převézt na záchytnou stanici. Tam jsem pravděpodobně nějakou dobu spal a po propuštění jsem dostali lékařskou zprávu, která obsahovala výše uvedené informace a ze záchytné stanice samotné pak jen složenku na 4.500,- Kč. Nevím, jestli jsem tam ještě něco ne/podepsal... po propuštění (v cca 22:00 hodin) jsem byl stále dezorientovaný a trvalo mi cca 5 hodin, než jsem se dostal vůbec domů (v "normálním" stavu by mi ta cesta trvala 15 minut!). Druhý den mi bylo stále nevolno, kamarádova manželka mi volala, co se stalo, že její muž skončil v nemocnici v kómatu a mne také nahlásila jako postiženého, čekal jsem tedy, až mi zavolají, aby mne vyšetřili... protože nikdo pár dní nevolal a já jsem byl stále slabý, přesto při vědomí, šel jsem sám do nemocnice na interní oddělení na vyšetření.
Chci se tedy zeptat, zda nedošlo k pochybení jednání lékaře na ambulanci a pak případně i na záchytné stanici, protože si myslím, že jsem tímto jednáním byl ohrožen na životě a vznikla mi také peněžitá škoda, kdy musím uhradit záchyt. Jak se mohu proti tomuto špatnému postupu bránit, nebo mám-li vůbec nějakou možnost se bránit a na koho se mohu obrátit o pomoc? Děkuji

Nagy

Odpověď:

Dobrý den,

podle zákona o zdravotních službách máte obecně právo odmítnout zdravotní služby, včetně hospitalizace. Proti své vůli můžete být hospitalizován, pokud bezprostředně a závažně ohrožujete své okolí a jste duševně nemocný nebo pod vlivem návykové látky (např. alkoholu). Poslední případ se vztahuje na situaci, kdy jste ve stavu, že potřebujete neodkladnou péči a zároveň nejste schopen vyslovit souhlas. V takovém případě byste byl rovněž povinen podrobit se vyšetření. Pokud by bylo zjištěno, že jste pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, byl byste povinen se podrobit pobytu na záchytné stanici po dobu nezbytně nutnou k odeznění akutní intoxikace a zaplatit náklady s vyšetřením spojené. (§ 38, viz https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372, a § 24, viz https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-65)

V případě pochybností, zda skutečně došlo k pochybení lékaře, Vám především doporučujeme vyžádat si výpis či kopii zdravotnické dokumentace, kterou je Vám lékař povinen vydat do 30 dnů ode dne obdržení Vaší žádosti. Písemnou žádost můžete zaslat na adresu zdravotnického zařízení (zde usuzujeme, že se jednalo o FN v Plzni), které Vám následně výpis či kopii zdravotnické dokumentace vyhotoví. Tato služba může být zpoplatněna, nikoli však částkou vyšší než činily náklady na její pořízení. (§ 65 a § 66, viz https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372) Bližší informace týkající se zdravotnické dokumentace včetně formuláře žádosti můžete nalézt zde: http://ferovanemocnice.cz/zdravotnicka-dokumentace-a-lekarske-tajemstvi-26/zdravotnicka-dokumentace-79.html.

Jelikož nejsme lékaři, doporučujeme Vám po obdržení výpisu či kopie zdravotnické dokumentace konzultaci s lékařem, kterému důvěřujete (např. s Vaším obvodním lékařem). Pokud se po této konzultaci domníváte, že došlo k pochybení lékaře, nabízí se Vám několik řešení.

Předně bychom Vám doporučili pokusit se o mimosoudní vyrovnání se zdravotnickým zařízením, a to buď osobní návštěvou, nebo písemně, v obojím případě adresované řediteli zdravotnického zařízení. Ve Vašem vyjádření:

-          uveďte, v čem spatřujete pochybení lékaře (k tomuto Vám poslouží informace z předcházející konzultace s Vámi vybraným lékařem),

-          čeho se domáháte, tedy výši náhrady újmy, která Vám byla způsobena,

-          odkažte na zdravotnickou dokumentaci a ideálně přiložte její kopii, aby ředitel zdravotnického zařízení mohl posoudit oprávněnost Vašeho nároku.

Pokud si již v této fázi nejste jistý, doporučujeme zastoupení advokátem, který Vám pomůže jak s podáním žádosti, tak s následným jednáním se zdravotnickým zařízením. Advokát Vám také bude schopen dále pomoci, pokud zdravotnické zařízení Váš návrh na mimosoudní vyrovnání nepřijme a Vy budete chtít ve věci učinit další kroky.

Takovým krokem může být stížnost:

-          směřovaná proti zdravotnickému zařízení (a adresovaná řediteli zdravotnického zařízení) podle § 93 a násl. zákona o zdravotnických službách (viz https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372), nebo

-          směřovaná proti konkrétnímu lékaři k České lékařské komoře, která však musí být podána do jednoho roku ode dne, kdy došlo k pochybení tohoto lékaře (bližší informace můžete nalézt na http://www.lkcr.cz/problematika-stiznostni-agendy-358.html)

Další informace ke stížnostem můžete nalézt zde: http://ferovanemocnice.cz/reseni-sporu-29/stiznosti-273.html. Ani jednou z těchto stížností se však nedomůžete náhrady škody. Pokud byste usiloval o tuto, můžete podat žalobu na náhradu újmy (§ 79, viz https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99). Zde již zastoupení advokátem důrazně doporučujeme. Soudní řízení však považujeme za krajní možnost, a to zejména pro zdlouhavost a nákladnost soudního řízení.

Z opatrnosti si Vás závěrem dovolujeme upozornit na tříletou subjektivní promlčecí lhůtu, která se obecně vztahuje na náhradu újmy (§ 629, viz https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89). To znamená, že byste se v říjnu 2020 již nemusel náhrady újmy domoci.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

23.11.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS