Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nemoc z povolání - zaměstnavatel nechce platit odstupné

Dobrý den,

dne 26. ledna 2015 jsem požádala zaměstnavatele o přeřazení na vhodnou práci k mému zdravotnímu stavu, což je doloženo závodním lékařem, že nemůžu k vůli mému zdravotnímu stavu vykonávat dosavadní práci. Zaměstnavatelova odpověď byla, že vhodnou práci nemá a tak mi dal 11. února 2015 výpověď, ze zdravotních důvodů podle § 52 písm. e) zákoníku práce, i když věděl, že se u mne šetří nemoc z povolání. Ta mi byla uznána jako ohrožení nemoci z povolání se zpětnou platností od 11. prosince 2014.

Od května jsem vedena na úřadě práce a já jsem se o té nemoci dozvěděla až 20. srpna 2015.

Lékařka z kliniky nemocí z povolání mi řekla, že mám nárok na 12-ti měsíčné odstupné, že ona o tom zaměstnavateli napíše a já se mám o to přihlásit, což jsem samozřejmě udělala.

Odpověď zaměstnavatel byla, že nemám z posudku o ohrožení nemoci z povolání na nic nárok, podle zákoníku práce ani soudů. Jediným důvodem mého odchodu ze zaměstnaní, je ta nemoc, která mi byla uznána k 11. prosinci 2014.

Dnes, asi práci neseženu, kdo mně zaměstná se špatnou rukou. Chtěla bych vědět, zda mám nárok na těch 12 měsíců odstupného a na náhradu škody na zdraví.

Děkuji

Marija

Odpověď:

Dobrý den,

Vaše situace na nás působí tak, že se zaměstnavatel snaží vyhnout své zákonné povinnosti hradit Vám odstupné, kterou mu ukládá § 67 zákoníku práce (viz zde). Zaměstnavatel je Vám s vysokou mírou pravděpodobnosti povinen uhradit  i náhradu za ztrátu na výdělku (viz zde), tedy zpětně dorovnat Vaše příjmy do výše mzdy, kterou jste pobírala před výpovědí.

Pokud zaměstnavatel není ochoten plnit dobrovolně, bude mu povinnost plnit uložena soudem, doporučujeme Vám zvolit následující kroky, které by měly vést k získání odstupného a náhrady za ztrátu výdělku.

- vyžádejte si od lékařky kopii zdravotnické dokumentace, v níž je konstatována Vaše nemoc z povolání

- zašlete zaměstnavateli dopis, k němuž připojíte uvedenou kopii a vznesete v něm svůj požadavek na uhrazení odstupného dle § 67 zákoníku práce a náhrady za ztrátu výdělku dle § 271b zákoníku práce. Přičemž provedete orientační vyčíslení částky, kterou požadujete. Dopis zakončete tím, že pokud nebude plněno dobrovolně, budete se muset obrátit na soud, což by pro zaměstnavatele znamenalo nárůst nákladů za soudní poplatky a náhradu právního zastoupení.

- pokud uvedený krok nepovede k vyplacení odstupného a náhrady za ztrátu výdělku, obraťte se na některou z bezplatných právních poraden ve Vašem okolí, seznam poraden naleznete zde. Domluvte si schůzku a dostavte se na ni s kopiemi dokumentů (výpověď, kopie zdravotnické dokumentace atd.), po prostudování dokumentů, by měli být pracovníci poradny schopni poskytnout, zhodnocení Vaší šance na úspěch v soudním sporu.

- v případě, že Vám to pracovníci poradny doporučí, tak se obraťte na advokáta. Projekt Férová nemocnice Ligy lidských práv bohužel nevede žádný seznam advokátních kanceláří s hodnocením jejich kvality. Advokáta působícího ve Vašem okolí však můžete nalézt v Seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou nebo můžete využít webových stránek www.potrebujipravnika.cz.

- konzultujte další postup s advokátem a případně podejte žalobu na soud.

Doufáme, že se Vám podaří získat finanční kompenzaci. Dle znění Vašeho dotazu, se domníváme, že je Váš požadavek oprávněný.

S pozdravy,

Vaše Férová nemocnice

 

18.11.2015

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS