Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nedodání zdravotní zprávy pro invalidní důchod

Dobrý den,

od roku 2010 pobírám invalidní důchod I. stupně. 30. května 2017 jsem požádala o zvýšení inv. důchodu, protože se můj zdravotní stav zhoršil.

Posudkový lékař si vyžádal další vyšetření, které jsem předala praktické lékařce. Ta však do dnešního dne, tj. 25 září 2017 neposlala žádnou zprávu. Několikrát jsem paní doktorku na žádost OSSZ kontaktovala, osobně i telefonicky a stále bez výsledku. Na můj dotaz,jak postupovat mi paní na sociálce řekla, že s tím nemůže nic dělat.

Jak mám tedy postupovat? Lékařka nekoná, sociálka nekoná, co dál?

Děkuji.

symirka

Odpověď:

Dobrý den,

je nám velice líto, že jste se ocitla v takové situaci. Bohužel neexistuje žádný donucovací mechanismus, který by Vám zajistil okamžité vydání lékařské zprávy. To však nic nemění na skutečnosti, že je lékař povinen vydat lékařskou zprávu v situaci, kdy ji pacient vyžaduje. Posudková péče je totiž druhem zdravotní péče, jak stanovuje zákon o zdravotních službách v § 5 odst. 2 písm. e. Lékař může odmítnout přijetí pacienta do péče (čímž je myšlena také posudková péče) pouze v zákonem stanovených případech. Těmito důvody jsou přechod k jinému ošetřujícímu lékaři, neposkytování součinnosti ze strany pacienta, vyslovení nesouhlasu pacienta s poskytovanými službami, anebo závažné omezování práv ostatních pacientů jednáním pacienta, tyto důvody stanovuje § 48 zákona o zdravotních službách. Speciální důvod, kterým je možnost odmítnutí péče o pacienta pro náboženské přesvědčení lékaře pak stanovuje § 50 zákona o zdravotních službách. Vaše situace však nespadá pod žádné z uvedených zákonných ustanovení a Vaše lékařka je tudíž povinna lékařskou zprávu vydat.

Povinnost vydání lékařského posudku navíc stanovuje také zákon specifických zdravotních službách v § 43, který stanovuje, že je lékař povinen posudek vydat ve lhůtě 10 dní od žádosti pacienta. § 90 tohoto zákona pak stanovuje, že v případě, že lékař posudek nevydá v požadované lhůtě, dopustí se přestupku. Za takovýto přestupek dle zákona hrozí lékaři pokuta až ve výši 200 000 korun. 

Doporučili bychom tedy znovu kontaktovat Vaši ošetřující lékařku a sdělit jí výše uvedené informace včetně sankcí, které jí za její pochybení hrozí. V případě, že Vaší žádosti opětovně nevyhoví, doporučujeme kontaktovat příslušný krajský úřad a Českou lékařskou komoru.

Ve Vaší situaci je dle našeho názoru další vhodnou možností podání stížnosti na jednání Vaší lékařky. Stížnost se podává zřizovateli zdravotnického zařízení. Ve stížnosti  formulujete, v čem spatřujete nedostatky a jakou požadujete nápravu. Zřizovatel buďto stížnosti vyhoví nebo ji předá krajskému úřadu, jakožto správnímu úřadu,který vydal povolení ke zřízení zdravotního zařízení. Další možností je podání stížnosti k České lékařské komoře. Více informací o podávání stížností naleznete zde.

Tento postup však může být poměrně zdlouhavý, z toho důvodu bychom Vám doporučili zvážit změnu lékaře. Na tuto změnu máte dle zákona o veřejném zdravotním pojištění nárok jednou za tři měsíce. Pokud Vám nevyhovuje přístup Vaší lékařky, mohlo by být toto řešení vhodnější také vzhledem k možným budoucím vyšetřením....Předání lékařské zprávy řeší nový registrující lékař, který přímo kontaktuje Vaši starou lékařku.

Poslední možností, která se ve Vašem případě nabízí, je podání soukromoprávní žaloby. V takovém případě je však vhodné vyhledat pomoc advokáta. Seznam všech advokátů naleznete zde.

Co se týče jednání správy sociálního zabezpečení, jsou povinnosti okresní správy sociálního zabezpečení vyjmenovány v § 6 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Mezi tyto povinnosti se řadí také povinnost poskytování odborné pomoci ve věcech sociálního zabezpečení občanům a zaměstnavatelům. Pracovnice okresní správy sociálního zabezpečení tudíž měla povinnost Vás přinejmenším nasměrovat na možnosti, které v případě nečinnosti lékaře máte. Na její jednání si můžete stěžovat nadřízenému orgánu, kterým je krajská správa sociálního zabezpečení, případně pak Ministerstvo práce a sociálních věcí. Kontakt naleznete zde.

S pozdravem, 

Vaše Férová nemocnice

3.10.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS