Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Následky nezdařilé operace a promlčení

Dobrý den,

chtěla bych se, prosím, zeptat, zda mám nárok na odškodnění z nezdařené operace, která proběhla v roce 2003 (když mi bylo 11 let), v jejímž důsledku vznikly doživotní následky na zdraví.

V roce 1997 jsem byla očkována proti žloutence. Po tomto očkování se dostavila alergická reakce, v jejímž důsledku se mi vytvořil nádor na mozku. 

Operace tohoto nádoru proběhla v roce 2003 v nemocnici Motol. Při operaci došlo ke zdárnému odoperování nádoru. Po tomto zákroku však ještě lékaři zkoumali okolí mozku a při tom došlo k narušení mozkového centra, které má za následek ochrnutí pravé poloviny těla (pravostranná hemiparéza).


Prvních pět let po operaci jsem se prakticky nemohla zapojit do běžného života. Byla jsem odkázána na invalidní vozík a zotavovala se v Jánských lázních.


Po pěti letech procedur a rehabilitací, jsem opět začala chodit, však s obtížemi, které trvají do dnes a mohla tak pokračovat ve studiu základní a posléze i střední školy.

 

(Aktuálně je můj zdravotní stav) Ačkoli je aktuálně můj zdravotní stav relativně dobrý, tato operace na mě zanechala následky do dnešních dní. Pravá ruka je v podstatě stále ochrnutá, tudíž jsou znemožněny základní úkony, jako úchop předmětů atd. Při chůzi se mi prolamuje pravé kolena a zakopávám, čímž dochazí k obřasným pádům. 

Tyto všechny výše uvedené skutečnosti budou ovlivňovat mé uplatnění na pracovním trhu.


Chci se tedy proto, prosím, zeptat, zda i po více než 10-ti letech mi vzniká nárok odškodnění. Pokud ano, chci se zeptat, jak mám dále postupovat.


Děkuji za odpověď 


 


Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz směřuje na problematiku nároku na odškodnění škody na zdraví. Podobný dotaz jsme řešili například zde.

Tento nárok stejně jako jiné podléhá promlčení podle občanského zákoníku. V tomto případě vznikl nárok v době působnosti dřívějšího občanského zákoníku, proto se bude postupovat podle něj. Promlčecí lhůta běží 2 roky (§106) a to ode dne, kdy jste se dozvěděla o škodě a o osobě, která je povinná Vám ji nahradit. Tyto dvě podmínky musí být splněny zároveň.

Podle §113 občanského zákoníku by pro běh lhůty byl důležitý fakt, že jste byla v době způsobení škody nezletilá, pokud byste neměla ustanoveného zákonného zástupce. V takovém případě by k promlčení mohlo dojít až rok poté, co zákonný zástupce bude ustanoven. Jelikož se o tomto nezmiňujete, předpokládáme, že zákonného zástupce jste v době operace měla, tudíž lhůty běžely bez výjimek.

Nicméně nárok na náhradu škody na zdraví obsahuje několik druhů nároků:

·         Náklady spojené s léčením (pomůcky, léky apod.)

·         Náhradu ztráty na výdělku (rozdíl mezi průměrným výdělkem před zraněním a nemocenskou)

·         Bolestné

·         Ztížení společenského uplatnění (trvalé následky, zranění je překážkou lepší budoucnosti)

Lhůta pro uplatnění každého z nároků začíná běžet od jiného okamžiku.

Bohužel nárok na náhradu nákladů spojených s léčením se promlčuje 2 roky od okamžiku, kdy Vám tyto náklady vznikly (jsou tedy již promlčeny). Ztráta na výdělku se týká osob, které jsou před způsobením škody výdělečně činné (což není Váš případ).

Pro stanovení bolestného a ztížení společenského uplatnění je však rozhodující až okamžik stabilizace Vašeho zdravotního stavu. Tímto okamžikem není vznik úrazu. Určení tohoto okamžiku je závislé na posouzení lékařem. Ten určí, kdy se zdravotní stav ustálil a je tedy možné provést znalecký posudek o ztížení společenského uplatnění a o bolestném, na základě kterého je možné nároky vyčíslit. Nárok bude promlčen tedy 2 roky od tohoto okamžiku.

Nedokážeme bohužel posoudit, zda Váš případ podléhá promlčení i z tohoto hlediska. Dle Vámi popsaného stavu vyvozujeme, že k promlčení zřejmě již došlo.

Pokud by Vaše právo na náhradu ztížení společenského uplatnění a bolestného nebylo promlčeno lze náhradu škody uplatnit mimosoudní, smírnou cestou (např. mediací) nebo řešit spor soudní cestou. Více o této možnosti zde. Podrobněji jak postupovat při řešení sporu se dočtete například v tomto dotazu. V případě nejasností se neváhejte na naši poradnu opět obrátit.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

25.5.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS