Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

nárok na odškodné

Dobrý den,

v roce 2012 jsem byla na gynekologické operaci.V předoperačním vyšetření mi bylo provedeno sono břicha. Vše bylo v pořádku, jenom na pravé ledvině byla korová cysta. Oprace proběhla laparoskopicky. V srpnu 2017 jsem byla na gastro vyšetřeni a nasledně i na sono a odeslana na urologii. Na urologii provedeno CT a zjištěna cystoidni degenerace či rozsáhla hypotonie leve ledviny..Vzhledem k tomu, že unterer rozšířený až do malé pánve, může být souvislost s hysterektomii v roce 2012. Korova prosta cysta na prave ledvině zůstala, a levou ledvinu mi doporučili vyoperovat. Mohu požadovat odškodné za poškození levé ledviny a nasledně bolestné za další operaci? Děkuji

kota

Odpověď:

Dobrý den,

na úvod bychom chtěli uvést, že jsme pouze právní poradnou a nejsme proto schopni posoudit Vaši situaci z hlediska medicínského. Proto bychom Vám doporučili si vyžádat zdravotnickou dokumentaci, kterou byste měl následně konzultovat s nestranným lékařem. Doporučujeme Vám kontaktovat lékaře, ke kterému máte důvěru.

V případě, že se vaše obavy potvrdí, občanský zákoník účinný od roku 2014, zakotvuje právo na náhradu za ublížení na zdraví. Tento zákon přiznává poškozenému peněžitou náhradu, která vyvažuje vytrpěnou bolest a jiné nemajetkové újmy. Výši této náhrady je převážně na daném soudci. Dále pak vzniká poškozenému právo na náhradu za účelně vynaložené náklady spojené s péči o zdraví poškozeného. Tyto náhrady pak upravuje § 2960 stejného zákona.

Mimosoudní řešení

První formou, jak se domáhat svého práva na peněžitou náhradu je tzv. mediace. Mediace je vlastně forma řešení sporu, kdy do sporu vstupuje třetí strana neboli mediátor a snaží se dosáhnout uspokojivého řešení. Tato forma je oproti soudního sporu rychlejší a méně nákladná, avšak je možné, že případná náhrada může být o něco nižší než případná náhrada přiznaná soudem. V případě řešení sporu způsobem mediace, je vhodné zastoupení advokátem a mít tak odborné znalosti po ruce. Seznam vhodných advokátů, můžete najít například zde. Bližší informace o mediaci naleznete zde.

Soudní řešení

V případě, že mediace nebyla úspěšná nebo jste se rozhodli nevyužít služeb mediátora, je možné uplatnit své práva přímo u soudu, pomocí žaloby. Žaloba by měla být podána přímo proti ošetřujícímu lékaři, avšak pokud je daný lékař zaměstnancem zdravotního zařízení a k újmě došlo v souvislosti výkonu práce pro ono zdravotnické zařízení, je nutno podat žalobu proti danému zdravotnickému zařízení (zaměstnavateli). Stejně jako u mediace, doporučujeme zastoupení z řad advokátů, viz výše. Aby vám byl váš nárok přiznán, je nutno prokázat pochybení při poskytování zdravotnických služeb a dále pak, že v důsledku tohoto pochybení došlo k újmě

Je taky nutné dát pozor, abyste se domáhali svého práva před uplynutí promlčecí lhůty, která u náhrady za ublížení na zdraví trvá 3 roky. Tuto promlčecí lhůtu zakotvuje občanský zákoník v § 629. Tato lhůta započne v den, kdy se poškozený o újmě dozví, a ne v den, kdy k újmě skutečně došlo. V praxi to znamená, že je možné se domáhat svého práva i např. 20 let po skutečnosti, kdy k újmě došlo, ale pouze za předpokladu, že se poškozený o ní dozvěděl později.

Co se týče výše náhrady, ta závisí na soudci, který bude daný spor řešit, avšak je vázán judikaturou Nejvyššího soudu, kterou můžete naleznout zde.

Bližší informace k soudnímu řešení naleznete na naší poradně http://ferovanemocnice.cz/reseni-sporu-29/soudni-reseni-278.html

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

7.2.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS