Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Napadení na psychiatrii

Dobrý den,

byl jsem hospitalizovaný v psychiatrické léčebně a následně napaden jiným pacientem. Na základě tohoto napadení mi vznikla zranění. Je nemocnice postižena pro takové případy a bylo by možné po ní požadovat odškodnění?

Děkuji.

FN

Odpověď:

Dobrý den,

 

Vaše zranění nás mrzí a pokusíme se Vám co nejlépe poradit, jak postupovat.

 

Obecně nahrazuje újmu na zdraví ta osoba, která se jí dopustila, jak stanovuje § 2909 občanského zákoníku (dostupné zde).  V případě osob s duševní poruchou (tedy ve Vašem případě pacienta psychiatrické léčebny) je tomu ale jinak. Pokud je pacient v psychiatrické léčebně, je tato léčebna povinna na pacienta dohlížet, jak stanovuje § 2921 občanského zákoníku (dostupné zde). Pokud se prokáže, že léčebna zanedbala tento dohled, je povinna nahradit škodu buď:

- společně s pacientem, pokud byl pacient schopný ovládat své jednání

- pouze léčebna, pokud pacient nebyl schopný ovládnout své jednání a posoudit následky

 

Pokud tedy máte za to, že k napadení došlo z toho důvodu, že léčebna zanedbala dohled nad pacientem, můžete po ní odškodnění požadovat.

 

Ve vašem případě bude hrát roli hlavně následující:

- jestli nedošlo k napadení Vaším zaviněním, např. provokací

- prokázání toho, že nemocnice zanedbala některou ze svých povinností, a proto došlo k napadení

 

V podstatě máte dvě možnosti:

 

1. Navrhnout psychiatrické léčebně mimosoudní řešení sporu. K tomu doporučujeme konzultaci s advokátem. Budete muset doložit minimálně následující:

- záznam o tom, že jste byl hospitalizován v konkrétní psychiatrické léčebně

- záznam o tom, že k napadení a zranění došlo (a že k němu došlo při pobytu v léčebně), ten by měl obsahovat informaci o pacientovi, který Vás napadl

- důkaz, v čem léčebna pochybila (např. nepřítomnost personálu, nefunkční přivolací zařízení, pacient měl být na jiném oddělení/pokoji)

Ve většině případů je mimosoudní jednání úspěšné a zdravotnické zařízení vyplatí odškodnění. Tohle řešení je totiž pro Vás i léčebnu levnější i časově méně náročné, než soudní řízení.

 

2. Pokud by léčebna odmítla tuto dohodu, můžete věc řešit soudně. Ve Vašem případě by se podávala občanskoprávní žaloba, konkrétně žaloba na náhradu nemajetkové újmy na zdraví. Náhrada této újmy se vypočítává v penězích a stanovení její výše určuje soud. Stanovuje se podle typu zranění, závažnosti, ale také následků, které Vám zranění způsobilo pro budoucí život. Doporučujeme se pro vypracování žaloby a následné zastupování obrátit na právníka, který se specializuje na oblast občanského práva, nebo ještě lépe také na zdravotnické právo.

 

Další informace naleznete také v našich dříve zodpovězených dotazech zde.

 

S pozdravem,

 

Vaše Férová nemocnice

 

6.11.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS