Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Náhrada škody po úrazu způsobeném nezletilým

Na dětském táboře došlo ke zlomenině nohy dítěte, které bylo následně operováno. Matka dítěte žádá náhradu škody na bolestném a za ztížené společenské uplatnění. Nehodu zavinil v necelých 15 letech jiný táborník, který srazil dítě na jizdním kole, ačkoliv neměl k použití kola vůbec žádné svolení od vedoucích.

Zraněné dítě vrcholově sportuje - hraje lední hokej. Může matka dítěte žádat odškodnění, když od úrazu dítě stálo už po dvou měsicich na ledě a nejevi žadné známky pourazových komplikací? Navíc jednu pojistku už dostala matka dítěte vyplacenou. Dítě se věnuje sportu vrcholově. Bruslí, lyžuje, snowboarduje, skáče jamping.

Je možné, aby dítě s trvalými následky mohlo takto dovádět? Je požadavek matky dítěte oprávněný? Mam zato, že trvalé následky u dítěte vůbec nejsou patrné. V případě, že odskodneni bych se nevyhnul, je zodpovědný za úraz dítěte pořadatel tábora, oddílový vedoucí nebo ten, kdo fakticky dítě srazil? Děkuji za odpověď.

robik2112

Odpověď:

Dobrý den,

Vedoucí tábora jakožto osoba, která je povinna nad nezletilými účastníky tábora vykonávat dohled, může být hnána k odpovědnosti v případě, že zanedbala své povinnosti s tímto dohledem související dle § 2921 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V rámci prokázání nezanedbání dohledu nese důkazní břemeno osoba, která měla tento dohled vykonávat. V případě, že však postupovala správně a učinila veškerá rozumná opatření k tomu, aby nedošlo k žádným zraněním, nebude za následky jednání nezletilého odpovědná.

Druhou variantou, která se zde nabízí, je odpovědnost samotného dítěte za své jednání a jeho následky. V zákoně není stanovená přesná věková hranice, od které je dítě samo za své jednání odpovědné. Vždy se musí přihlédnout k charakteru jednání a k rozumové schopnosti dítěte spočívající ve schopnosti posoudit následky svého jednání. Dle Vašeho dotazu bylo nezletilému, který nehodu způsobil, 15 let, což je již věk, ve kterém by měl vědět, že ježdění na kole po táboře plném ostatních dětí není dobrý nápad. Samozřejmě by v
případě soudního sporu záleželo na konkrétním posouzení soudu, které by se zakládala na všech okolnostech, nicméně dle obsahu Vašeho dotazu bude odpovědnost néstnezletilý, který hocha srazil.

Pro ztížení společenského uplatnění platí dle § 2958 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník následující: „Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.“ Je tedy opět na úvaze, zda lze považovat 2 měsíce nehraní hokeje za překážku lepší budoucnosti. Pro představu mohu uvést judikaturu, kdy byla náhrada za ztížené společenské uplatnění přiznána Nejvyšším soudem:

- rozsudek 25 Cdo 1225/2012 (dopravní nehoda s doživotními následky – žalobce už bude vždy závislý na pomoci ostatních)
- rozsudek 25 Cdo 3196/2010 (dopravní nehoda s následkem trvalého poškození mozku)
- 23 Cdo 4882/2009 (po fyzickém útoku s následkem otřesu mozku trpí žalobce těžkou depresivní reakcí a dochází ke stálému zhoršování kognitivních funkcí)

Na závěr bych tedy odpověď shrnula: Vše nasvědčuje skutečnosti, že za nehodu bude odpovědný chlapec, který bez povolení jezdil po táboře na kole. Poraněný chlapec však na náhradu škody spojenou se ztíženým společenským uplatněním nárok se vší pravděpodobností mít nebude. Naopak se může poškozený po škůdci domáhat bolestného a to i za předpokladu, že již obdržel kompenzaci z vlastní soukromé pojistky.

S pozdravem Vaše Férová nemocnice

25.1.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS