Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Může záchranka přijet po hodině a zdravotník projevovat soustrast bez vyšetření pacienta?

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou ohledně podání stížnosti na postup záchranné služby.


Na linku 155 oznámila sestra mé manželky (věk 18 let), že po příchodu ze školy nalezla doma v bytě svou matku (věk 49) bez známek života a myslí si, že asi zemřela, jelikož nedýchá, má pootevřené oči a je bledá. Dcera bydlela s matkou sama. Operátor linky 155 během telefonického rozhovoru od 18leté dívky po několika větách usoudil, že matka je po smrti a dceři telefonicky projevil upřímnou soustrast, ačkoli žádný lékař matku nevyšetřil. Myslím si, že smrt může konstatovat pouze lékař po provedeném vyšetření pacienta.


Nikdo nemohl vědět, jak se zachová dcera, která přišla o svou matku. Nikdo nezkoumal, jaký je současný zdravotní a psychický stav dcery, zda se v důsledku psychického otřesu nezhroutí, či nepokusí o sebevraždu. Neměl by být lékař při těchto událostech přítomen co nejdříve, aby případně poskytnul první pomoc pozůstalým?


Jelikož se na místo nedostavil lékař ani po příjezdu Policie, volal jsem na linku 155 po půl hodině znovu. Operátor linky se mi snažil vysvětlit, že přivolaná hlídka Policie ČR je natolik proškolená, že pozná mrtvého člověka. Z tohoto důvodu žádám o sdělení, kolik semestrů medicíny musí policista vystudovat, aby mohl určit a konstatovat smrt. Dále se mi snažil operátor vysvětlit, že lékař na místo nemůže dříve přijet, aby neznehodnotil stopy při ohledání místa činu Policií ČR. Myslím si, že nejdříve je nutné zjistit, zda je člověk živý, jelikož v některých případech o životu dotyčného rozhodují vteřiny. Teprve v případě smrti, kterou konstatuje lékař, Policie ČR provádí šetření, zda smrt nebyla zaviněna cizí osobou. Lékařská služba se na místo dostavila po více jak jedné hodině od prvního telefonátu. K tomuto uvádím, že výjezdová základna zdravotnické záchranné služby se nachází 600 m – 8 min. chůze od místa úmrtí! V poslední době se nejedná o první případ, jelikož před měsícem mému kamarádovi zemřela babička a on po zavolání na linku 155 sám musel přivolat obvodního lékaře, jelikož mu operátor sdělil, že záchranka na místo nepojede.


Z tohoto důvodu žádám o sdělení, zda byla dodržena zákonem stanovená dojezdová doba lékaře, zda může pracovník-operátor zdravotnické služby postupovat, jak jsem shora uvedl, popřípadě kam mám poslat stížnost k projednání a zda mám nárok dle zákona na tel. záznam rozhovoru s mojí osobou a dále jak dlouho se záznam uchovává pro případnou stížnost, aby nedošlo k jeho smazání.

Děkuji za odpověď. 

Greb

Odpověď:

Dobrý den,

určitě máte pravdu v tom, že zdravotnická záchranná služba (dále jen "ZZS") by měla přijet na místo bezodkladně po té, co jí někdo ohlásí, že nalezl osobu, jež nejeví známky života. Zároveň ještě před tím by oznamovatele měla poučit, jak poskytnout první pomoc.

I. posuzování stavu postižené osoby

Operátor ZZS musí posoudit, o jaký případ ohrožení zdraví se jedná. Může to učinit pouze přes telefon, takže velmi záleží na tom, co mu dcera zesnulé sdělila. Operátor musí na základě poskytnutých informací vyhodnotit závažnost situace, přitom musí postupovat maximálně obezřetně. V případě, že člověk leží v bezvědomí a nejeví známky života, je pravděpodobné, že se jedná o tzv. první stupeň naléhavosti tísňového volání (hrozí selhání základních životních funkcí nebo k němu došlo; § 2 vyhlášky 240/2012 Sb.).

Z toho, že operátor má jednat obezřetně, podle našeho názoru plyne, že rozhodně nemůže spoléhat na to, že člověk, jenž nalezl jiného člověka v bezvědomí, je schopen vyhodnotit, zda tento člověk žije či nikoliv nebo zda je v ohrožení života. Opačné tvrzení by znamenalo, že posouzení zdravotního stavu postiženého by bylo ponecháno na laikovi, což není samozřejmě žádoucí. Pokud spoléhá na to, že osoba, jež postiženého nalezla, dobře posoudila, zda je ještě naživu či nikoliv, a proto nevyšle k postiženému na pomoc lékaře, nejedná dle našeho názoru lege artis.

V každém případě, kdy poskytnuté informace operátorovi naznačují, že se jedná o první stupeň naléhavosti tísňového volání, měl by lékaře k postiženému vyslat. To samozřejmě neplatí, pokud je ze situace zjevné, že člověk je již delší dobu mrtvý (např. se tělo nachází v pokročilém stádiu rozkladu), i o tom se však musí pečlivě kladenými otázkami přesvědčit.

Možnost splnit tyto povinnosti je samozřejmě limitována materiálně technickými podmínkami ZZS (např. počtem disponibilních lékařů, aut či povětrnostními podmínkami).

II. právní odpovědnost

Pokud se např. při pitvě následně zjistí, že člověk zemřel vinou toho, že záchranná služba nepřijela včas (např. proto, že když byl nazelen, ještě žil, ale v důsledku neposkytnutí pomoci zemřel), je na místě zvážit (tj. poradit se o tom s právníkem), zda je vhodné podat trestní oznámení (např. t. č. usmrcení z nedbalosti) anebo uplatnit nárok na náhradu nemajetkové újmy (odškodné za duševní útrapy způsobené smrtí blízké osoby) nebo jiných nároků (např. výživné pozůstalým) vůči ZZS.

Vedle toho ještě přichází v úvahu podat stížnost k poskytovateli zdravotních služeb (tj. ZZS), a pokud neuspěje, tak ke krajskému úřadu. Informace o stížnostech naleznete na našem webu zde. Řízení o stížnost Vám může ulehčit dokazování v případném sporu o náhradu nemajetkové újmy - v civilním řízení nese důkazní břemeno o základních bodech žaloby zpravidla žalobce.

III. vzdělání policisty

Jsme toho názoru, že otázka, kolik semestrů medicíny musí policista vystudovat, aby byl schopen konstatovat smrt, není na místě. Je to především ZZS, která má posouzení života/smrti vykonat a na základě toho poskytnout nezbytnou zdravotní péči. Objasnění otázky, zda byl k tomu policista dostatečně kvalifikovaný či nikoliv, nemůže ZSS takové povinnosti zbavit.

IV. dojezdová doba

Dojezdovou dobu stanoví tzv. plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami. Základny musí být rozmístěny tak, aby místo události bylo dosažitelné do 20 minut od převzetí pokynu operátora výjezdovou skupinou. Doba musí být skupinou dodržena. Operátor musí pokyn udělit promptně tak, aby co nejvíce ochránil život a zdraví pacienta. Doba, v níž pokyn udělí, je na jeho odborném uvážení, odpovídá nicméně za správnost tohoto uvážení.

Skutečnost, že operátor pokyn k výjezdu vůbec neudělil, ačkoliv dostal informaci, že byla nalezena osoba, jež nejeví známky života, hodnotíme jako nesprávný postup operátora. Záleží to ovšem na tom, jaké dostal po telefonu informace. 

V. nahrávání

Co se týče uchovávání záznamů z volání na záchrannou službu, tak doba uchovávání se řídí vyhláškou o zdravotnické dokumentaci a činí 24 měsíců, viz příloha vyhlášky zde. Záznam tvoří součást zdravotnické dokumentace Vaší tchýně. do zdravotnické dokumentace po zesnulém mohou nahlížet i osoby blízké zesnulému. Vy jako zeť zesnulé budete považován za osobu blízkou pouze, pokud prokážete blízkost Vašeho vztahu, jednoduší by tedy bylo kdyby si záznam vyžádala některá z dcer zesnulé.

Vaše

Férová nemocnice

2.2.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS