Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Může nemocnice bránit nepřetržitému kontaktu rodičů a dítěte?

Dobrý den, syn (starý 16 měsíců) je v nemocnici a čeká ho operace. Je částečně kojený (v noci) a proto je potřeba aby s ním manželka byla přes noc na pokoji. Manželce ale z "kapacitních důvodů" neposkytli lůžko a v noci ji nenechají spát na zemi a ani nemůže dát na zem nic, na čem by mohla spát. Na dotaz, jestli si může lehnout alespoň na pokoj pro matky ošetřovaných dětí jí odpověděli, že je určen pro matky dětí z jiného oddělení. Protože nemá lůžko, nemá prý nárok ani na stravu. Zachovala se nemocnice správně, nebo je možné dožadovat se oprávněně lepšího zacházení? Děkuji.

prezek

Odpověď:

 

Dobrý den,

U dětí mladších šesti let zákon stanoví, že průvodce hospitalizovaného dítěte může být přijat do nemocnice spolu s dítětem, je-li celodenní přítomnost průvodce nutná vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte. Pobyt průvodce se považuje za ústavní ošetřování, je tedy hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Průvodce je podle indikace a možností umístěn buď spolu s dítětem přímo na lůžkovém oddělení, nebo na oddělení dochází z ubytovacího prostoru, který je součástí tohoto zařízení.

O přijetí rodiče jako „průvodce dítěte“ v nemocnici pak rozhoduje lékař v závislosti na aktuálním zdravotním stavu dítěte. V praxi však také rozhodnuje s ohledem na volnou kapacitu a provozní podmínky, ale zákon na toto nepamatuje a v úvahu bere pouze zdravotní stav dítěte. Na zakladě takoveho rozhodnuti je rodič s ditetem hospitalizován a veškeré náklady na pobyt a stravu hradí zdravotní pojišťovna dítěte. Pokud Vám pobyt s dítětem v nemocnici není lékařem indikován, pak Vám nevznikne nárok na lůžko, ani na vystavení potvrzení o pracovní neschopnosti.

Některá zdravotnická zařízení umožňují společnou hospitalizaci nebo alespoň tzv. denní pobyt rodiče jako samozřejmost, jiná společnou hospitalizaci často neumožňují a některá dokonce omezují možnost pobytu rodiče na návštěvní hodiny. Poslední případ je zjevně protiprávní, neboť rodiče jsou zákonní zástupci a nikoliv návštěva. Problematické jsou případy, kdy je sice rodičům umožněno být s dítětem přes den, ale vzhledem k tomu, že pro ně není volné lůžko přes noc, nemají kde přespat, přestože chtějí být s dítětem, které potřebuje jejich podporu často i v noci (kojení, noční buzení a pláč dítěte). Rodič nevydrží stát nebo sedět 24 hodin denně na židli, proto je třeba nějak vyřešit jeho noční pobyt. Personál nemocnic má tendenci takové rodiče vykazovat ven s odůvodněním, že s dítětem přes noc "nemohou" zůstat a spát např. na podlaze. Je však otázkou, zda je takový postup v pořádku z hlediska práv dítěte a rodičů. 

Především jako rodiče máte právo si zvolit zdravotnické zařízení, ve kterém dojde k zákroku, což není sice možné u akutních zákroků, ale u plánovaných operací si můžete zvolit prakticky kteroukoli nemocnici v ČR. Tudíž si můžete i zjistit, kde vyjdou Vašim požadavkům vstříc. Nemocnici si můžete vybrat například pomocí cenných informací na webu Děti v nemocnici, který provozuje Nadační fond Klíček. I když už je Váš syn hospitalizován, přesto můžete požádat o převoz do jiného zařízení, pokud tomu nebrání závažný zdravotní stav dítěte.

Pokud však převoz není možný a jste nuceni zůstat v nemocnici, kde neumožňují přítomnost rodičů, přesto to neznamená, že se musíte se situací smířit. Právo dítěte a rodičů na bezprostřední nepřetržitý kontakt je zakotveno v Listině základních práv a svobod a rodiče je možné oddělit od dítěte jen na základě rozhodnutí soudu. V praxi však zdravotníci často říkají, že přítomnost rodičů "není možná". Takový přístup je jistě odůvodněný z hlediska objektivních medicínských důvodů (např. závažné infekční onemocnění a nutnost karantény), ale nikoliv z pouhých provozních důvodů. I když rodičům nevznikne nárok na lůžko a stravu jakožto doprovodu dítěte, přesto mají právo na to být nepřetržitě s ním.

Víme o případech, kdy zdravotníci rovněž argumentovali tím, že rodič zůstat u dítěte nemůže, ale rodič to jednoduše ignoroval, přes den seděl na židli vedle dítěte a přes noc si lehl na zem vedle dítěte ve spacím pytli. Zdravotníci to nakonec byli nuceni vzdát a se situací se smířit. Pokud rodič odmítne odejít, zdravotníci nemají prostředek, jak rodiče přinutit k odchodu, jelikož jde o jeho právo a právo dítěte. Pokud by jej chtěli násilím vyprovodit, pak by podle našeho názoru mohl rodič s úspěchem žalovat nemocnici za zásah do osobnostních a rodičovských práv, a to obzvláště v případě malého kojeného dítěte. V praxi jde tedy o to "kdo s koho" a pokud to rodič nevzdá a nenechá se přesvědčit argumenty zdravotníků o tom, že s dítětem "nemůže" zůstat, pak si rodič dokáže prosadit svou.

Vzhledem k tomu, že právo rodičů na styk s dětmi je ústavně zaručené právo, domníváme se, že nemocnice by měla využít veškerých dostupných kapacit k tomu, aby přítomnost rodičů umožnila. Není proto v pořádku, že nemocnice volné kapacity má, ale odmítá je poskytnout matce kojeného dítěte s odůvodněním, že jsou určeny pro rodiče dětí z jiného oddělení.

Ve Vašem případě by bylo vhodné podat stížnost vedení nemocnice a především zdůraznit, že je nepřijatelné, aby nemocnice, přestože má volné kapacity pro ubytování rodičů hospitalizovaných dětí, odmítla hospitalizovat matku kojeného dítěte s formalistickým odůvodněním, že volná místa jsou určena pro jiné oddělení. Také je třeba zdůraznit, že zákon považuje za kritérium přijetí průvodce zdravotní stav dítěte, nikoliv provozní uspořádání nemocnice.

Dále by bylo vhodné podat stížnost ke zdravotní pojišťovně dítěte s tím, že hospitalizace průvodce dítěte nebyla umožněna, přestože zde byly zdravotní důvody, nízký věk dítěte i skutečnost, že dítě je kojené, a také volná kapacita pro ubytování rodičů, i když na jiném oddělení. Více informací o tom, jak podat stížnost, naleznete zde.

Pokud personál vykázal matku, která si vzhledem k neposkytnutí lůžka chtěla lehnout vedle dítěte na podlahu, dalo by se uvažovat i o žalobě na ochranu osobnosti. Patrně by se jednalo o nejefektivnější způsob nápravy přetrvávajícího nežádoucího stavu v některých českých nemocnicích, které bezdůvodně omezují kontakt rodičů s dětmi. V západních zemích je přítomnost rodičů u dítěte chápána jako samozřejmost a rodiče jsou podporováni v tom, aby byli neustále s dítětem. Zatím nám není známo, že by se někteří rodiče bránili touto občanskoprávní žalobou.

Vaše Férová nemocnice

 

..

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS