Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Má právo lékař nevyšetřit pacienta?

Dobrý den,

bratr měl úraz hlavy (úraz se mu stal bohužel v opilosti). Po příjezdu na pohotovost mu pouze ošetřili ruku, kterou měl pořezanou a i přes opětovné konstatování,že spadl na hlavu se mu lékař na hlavu ani nepodíval(měl tam viditelný hematom) ani ho neposlal na CT apod. Rodičům lékař oznámil, že až mu ošetří ruku, tak ať si bratra odvezou nebo ho nechá poslat na záchytku. Po dalším naléhání byl bratr po dvou hodinách odvezen do jiné nemocnice na CT hlavy, kde se mu potvrdilo krvácení do mozku a byl akutně převezen do další nemocnice.

Má lékař právo takto odbýt pacienta, byť pod vlivem alkoholu (nebyl agresivni ani jinak hrubý)? Jak se můžeme bránit a na lékaře si stěžovat? Popřípadě jaký mu hrozí postih?

Děkuji za odpověď

Madlali

Odpověď:

Dobrý den,

Lékař nesmí odmítnout ošetřit pacienta s akutními problémy. Pokud nemá pacient akutní potíže a lékař má objednané pacienty, nemusí nově příchozího přijmout. Neplatí to však pro lékaře, kteří konají pohotovostní službu.

Z Vaše dotazu vyplývá, že i na Vaší opakovanou žádost, lékař porušil své povinnosti.

Můžete podat stížnost na jednání lékaře dle § 93 Zákona o zdravotnických službách. Stížnost můžete podat u poskytovatele služeb, který zodpovídá za lékaře. V případě, že se poskytovatel odmítne zabývat touto stížností, máte možnost tuto stížnost směřovat k správnímu orgánu, který je zřizovatelem tohoto zařízení (ve většině případu je to krajský úřad, v případe Prahy Magistrát). Tento správní úřad má povinnost se vaší stížností zabývat. 

Paralelně s touto stížností můžete podat stížnost u Lékařské komory. Všichni lékaři vykonávající své povolání v České republice, musí být členy České lékařské komory. Stěžovat si lze na neetické nebo neodborné jednání lékaře, a to do 1 roku od doby, kdy k němu došlo. Výhodou je, že stížnost nemusí podat jen samotný poškozený pacient, ale podat ji může kdokoli (např. příbuzný). Stížnost musí být písemná a podává se Revizní komisi ČLK. Stížnost by měla být vyřízena do šesti měsíců od jejího přijetí. Rozhoduje o ní Čestná rada okresního sdružení ČLK. Pokud pacient nesouhlasí s tím, jak byla jeho stížnost vyřízena, může podat do patnácti dnů od obdržení rozhodnutí námitku nebo se odvolat.

Provinilému lékaři může být udělena důtka, pokuta až do 30 000 Kč, může být podmíněně vyloučen (se zkušební dobou 1 až 3 roky) nebo vyloučen, což znamená, že nebude moci vykonávat své povolání.

Co se týče postihu ze stížnosti podané u poskytovatele služeb/správního orgánu, tak ten závisí na jejich rozhodnutí.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

16.3.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS