Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Lékař nepřijímá pacienty, co s tím?

Dobrý den,


jak se mohu bránit, když lékař na poliklinice řekne, že si nepřebírají pacienty? Lékařka, ke které chodím, má čekací dobu tak 4 hodiny, což je děsné, když je Vám zle a máte horečky. Co se dá dělat v tomto případě? Také moje zubařka má čekací dobu na rentgen měsíc.


Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

čl. 31 Listiny základních práv a svobod zaručuje právo na ochranu zdraví. Z tohoto článku vyplývá právo pacienta na svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, což rozvádí zákony (zákon o poskytování zdravotních služeb, zákon o veřejném zdravotním pojištění). Vy jakožto pacientka si tedy můžete svobodně vybrat svého ošetřujícího lékaře. Vámi vybraný lékař Vás může odmítnout pouze na základě zákonem uvedených důvodů. Zákonné důvody jsou následující. Prvním z nich je přetížení lékaře – takzvané překročené únosné pracovní zatížení nebo též provozní důvody. Druhý důvod představuje vzdálenost poskytovatele zdravotních služeb od místa pobytu pacienta, která by neumožňovala výkon návštěvní služby. Poslední důvod by představoval fakt, že byste nebyla pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má daný poskytovatel zdravotních služeb (lékař) uzavřenou smlouvou dle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Tyto důvody sice posuzuje poskytovatel, avšak Vám musí vydat písemnou zprávu o odmítnutí přijetí do péče, ve které uvede důvod odmítnutí.

Důvod, že si lékaři „nepřebírají pacienty“ není relevantní. Dovolujeme si Vám tedy poradit, abyste v případě přetrvávající nechuti dané lékařky trvala na vydání písemné zprávy s důvodem, proč Vás odmítá přijmout do péče, jelikož je to její zákonná povinnost. Paní lékařka by měla vědět, že důvod „nepřebírání pacientů“ není důvodem relevantním, a možná právě proto si na základě Vaší nynější znalosti o důvodech odmítnutí Vaše přijetí do péče rozmyslí (pokud nevyužije jednoho ze zákonných důvodů odmítnutí).

V případě, že se situace nevyřeší k Vašemu prospěchu a budete stále (pouze slovně) odmítána, případně budou přetrvávat Vaše pochyby ohledně oprávněnosti odmítnutí ze strany lékařky, je možné podat stížnost u Vaší zdravotní pojišťovny nebo u České lékařské komory. Vzory stížností naleznete zde

Co se dále týče čekací doby u Vaší zubní lékařky, tato není v právních předpisech nikterak upravena, tudíž se nelze nijak bránit, pokud byste tuto dobu chtěla zkrátit. V případě, že se Vám tedy čekací doba jeví neúměrně dlouhá, v souladu s výše zmíněným můžete svého zubního lékaře změnit na jiného, který Vám bude více vyhovovat. Je to na Vás, kterého si vyberete, jelikož máte právo na svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb. 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice 

22.3.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS