Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Kontrola ze správy sociálního zabezpečení

Dobrý den,

rád bych se zeptal kde a jak řešit stížnost na kontrolora který dle mého lže?
Dne 17. 6. 2015 v 8.30 (dle doručeného oznámení) byla provedena kontrola ze správy sociálního zabezpečení, kdy jsem já jakožto nemocný nebyl zastižen doma. V tento den jsem byl na kontrole u lékaře, nicméně se v mém bydlišti nacházel malíř a přítelkyně která ho hlídala. Oba shodně uvádí, že od 8.00 do mého příchodu cca v 11.00 nikdo nezvonil ani neklepal.

Filip

Odpověď:

Dobrý den,

v případě, že kontrolor zjistil porušení režimu práce dočasně práce neschopného, jak uvádíte, zaslal o tomto záznam vám, vašemu lékaři a příslušené okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen "OSSZ"). 

Proti postupu kontrolora můžete podat stížnost, a to u příslušné OSSZ, pod kterou spadáte. Stížnost můžete sepsat, ale lze ji také učinit ústně na OSSZ. Ve stížnosti byste měl uvést své kontaktní údaje, rodné číslo a vylíčit všechny důležité skutečnosti. Můžete zejména doložit písemné čestné prohlášení osob, které se v době údajné kontroly ve vašem bydlišti nacházely, ve kterém prohlásí, že žádným způsobem nezaznamenaly přítomnost kontrolora. OSSZ vás musí posléze informovat o tom, jak vaši stížnost vyřídila. Lhůta pro vyřízení stížnosti je 60 dní.

Kromě stížnosti máte další možnosti, jak se bránit závěrům kontrolora, které považujeme ve vaší situaci jako nejvhodnější první krok - prokažte, že jste byl v dané době na kontrole u lékaře.

Můžete se úspěšně bránit tím, že jste byl na prohlídce u lékaře. Docházet na kontroly k lékaři tak, jak lékař je stanovil, je podle zákona vaší povinností při pracovní neschopnosti. Můžete např. zkusit požádat svého lékaře o sepsání čestného prohlášení, že vás v daný den a hodinu ošetřoval, případně návštěvu lékaře doložit kopií lékařské zprávy z tohoto vyšetření, kterou si můžete od lékaře vyžádat. Tyto listiny je vhodné přiložit také ke stížnosti, pokud byste se ji rozhodl podat.

Fakt, že u vás kontrolor zjistil porušení režimu totiž může vést k tomu, že vám budou odebrány nebo kráceny dávky nemocenské nebo že budete jinak postihnut (nedodržení režimu práce neschopného je přestupek, za který může být uložena pokuta až dvacet tisíc korun). OSSZ může (nicméně nemusí) příslušné řízení na základě jeho záznamu zahájit. Doporučujeme proto daného kontrolora kontaktovat a pokusit se mu situaci vysvětlit dříve, než dojde ke krokům OSSZ.

Pokud kontrolor své závěry nezmění, může OSSZ zahájit řízení směřující k rozhodnutí o odnětí nebo krácení dávek nemocenské. O zahájení tohoto řízení musíte být informován, můžete při něm vyjádřit své stanovisko či navrhnout důkazy k prokázání vašich tvrzení. Pokud následně OSSZ vydá rozhodnutí o odnětí nebo krácení dávek, můžete se proti takovému rozhodnutí odvolat, a to do 15 dní od jeho doručení. Náležitosti odvolání si můžete přečíst zde. V případě, že byste ani s odvoláním nebyl úspěšný, je možné se obrátit na soud. V tom případě ale doporučujeme konzultaci s advokátem; vybrat si ho můžete na webu České advokátní komory.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

13.8.2015

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS