Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Kontrola od OSSZ

Dobrý den,

před 14 dny mi byla provedena kontrola při pracovní neschopnosti (dále jen „PN“) od Okresní správy sociálního zabezpečení. Vycházky dodržuji, na PN jsem potřetí během patnácti let a poprvé, kdy PN trvá déle než dva týdny. Vůbec se mi nelíbil způsob, jakým kontrola proběhla. Následně jsem si stěžovala u nadřízené kontrolora, která se mnou od počátku jednala nevhodně a odkázala mě na písemnou stížnost.

Po odeslání písemné stížnosti mi byl zaslán dopis o zahájení správního řízení. V průběhu správního řízení mi bylo sděleno, že i kdyby mi  danou situaci odsvědčilo několik svědků, nemění to nic na tom, že jsem neprokázala součinnost s kontrolou a sankce (za deset dní ode dne kontroly 50% z nemocenské) se stejně nezmění.

Z celé situace jsem byla vynervovaná a rozhodla se, že nemocenskou, navzdory doporučení lékařky, ukončím. Na tohoto kontrolora jsem ze svého okolí slyšela plno stížností kvůli jeho chování a postupu, jedná se i o lidi, kteří mu otevřeli. Nejsem první, která má s ním problém.

Až se ukončí řízení, ráda bych na něj napsala stížnost, klidně bych přiřadila i čestná prohlášení ostatních, co s ním nebyli spokojeni nebo neprávem poškozeni. Chtěla bych tak zabránit, aby jeho pochybení nemohlo poškodit další nemocné. Nelíbilo se mi ani chování jeho vedoucí vůči mně. Myslím, že na místní OSSZ je zbytečné psát, drží tam při sobě. Na koho vyššího se mám obrátit? A má se vůbec cenu domáhat pravdy, spravedlnosti a prověření tohoto kontrolora?

Moc děkuji za odpověď.

Xena

Odpověď:

Dobrý den,

Vám místně příslušná OSSZ s Vámi zahájila řízení směřující k rozhodnutí o odnětí nebo krácení dávek nemocenské. O zahájení tohoto řízení jste byla informována, a jak píšete v dotazu, tak jste se k zahájenému řízení také vyjádřila. Pokud následně OSSZ vydá rozhodnutí o odnětí nebo krácení dávek, můžete se proti takovému rozhodnutí odvolat, a to do 15 dní od jeho doručení. Kdybyste přeci jen měla zájem se proti rozhodnutí OSSZ odvolat, odvolání musí obsahovat: Vaše jméno, rodné číslo a místo trvalého bydliště (na tuto adresu vám bude dále doručováno), označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal (ve vašem případě se jedná o OSSZ), další důležitou náležitostí je číslo jednací, pod kterým bylo rozhodnutí OSSZ vydáno, s příslušným datem vydání rozhodnutí, nakonec je také nutné uvést, v čem spatřujete nesprávnost rozhodnutí a čeho se dovoláváte (nekrácení/neodebrání nemocenské). V případě, že byste s odvoláním nebyla úspěšná, je možné se obrátit na soud. V tom případě ale doporučujeme konzultaci s advokátem, vybrat si ho můžete např. na stránkách České advokátní komory.

Proti postupu kontrolora můžete podat stížnost, a to u příslušné OSSZ, pod kterou spadáte. Stížnost můžete sepsat, ale lze ji také učinit ústně do protokolu na OSSZ. Ve stížnosti byste měla uvést své kontaktní údaje, rodné číslo a vylíčit všechny důležité skutečnosti. Jak píšete v dotazu, můžete doložit písemná čestná prohlášení osob, které také nebyly spokojeny s chováním kontrolora. OSSZ vás musí posléze informovat o tom, jak Vaši stížnost vyřídila, lhůta pro vyřízení stížnosti je 60 dní. Dle zásady dobré správy je správní orgán povinen vyřizovat věci rychle, hospodárně a bez zbytečných průtahů, činit úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené a vydávat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Nedodržuje-li správní orgán (ve Vašem případě OSSZ) tuto zásadu, tedy dochází-li k nečinnosti, lze se bránit žádostí k provedení opatření proti nečinnosti, žalobou proti nečinnosti a ústavní stížností (více informací např. zde).

Pokud by ve lhůtě OSSZ vyřídila Vaši stížnost a vy nebudete spokojena s vyřízením této stížnosti, lze dále podat stížnost na ústředí ČSSZ. Když byste nebyla spokojena s rozhodnutím ČSSZ, bylo by vhodné obrátit se na advokáta, který by Vám pomohl uplatnit správní žalobu u soudu (seznam advokátu naleznete zde).

 

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

27.11.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS