Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Konec podpůrčí doby a nástup do zaměstnání

Dobrý den,
od 7.4.2015 jsem v pracovní neschopnosti kvůli bolestem krční a bederní páteře (vyhřezlá plotýnka, chronická lumbalgie,chronická cervikalgie). Od 1.7.2015 jsem opět nastoupil do zaměstnání,ale od 17.7.2015 jsem opět na neschopence.

Podpůrčí doba mi končí 4.5.2016. Zdravotní stav se bohužel nezlepšil. Žádal jsem si o invalidní důvod a nebyl mi uznám. Pokles pracovní neschopnosti je o 30%. Bohužel zaměstnání, které vykonávám už ze zdravotních důvodů nebudu moci vykonávat. Dle sdělení mého vedoucího už se mnou ani nepočítá a na moji pozici v zaměstnání (napouštění a odvoz kontejnerů) si už našel někoho jiného a podle jeho slov už jenom čeká, jak nastoupím tek mne propustí.O přeřazení na jinou pozici se ani nezmínil a nic lehčího kvůli mému onemocnění tam ani není. Chtěl bych se tímto zeptat, zda se mám možnost nějak bránit, nebo co by jste vůbec poradili.

Děkuji za odpověď.

Balage

Odpověď:

Dobrý den,

můžete podat žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby; musí zde být předpoklad, že byste v krátké době nabyl pracovní schopnost. Žádost byste podával k Okresní správě sociálního zabezpečení dle sídla zaměstnavatele. Více informací o této možnosti naleznete na internetových stránkách veřejné správy - www.portal.gov.cz.

S Vaším nástupem do práce byste si měl nechat vypracovat lékařský posudek, který předložíte zaměstnavateli. Tento posudek vypracovává poskytovatel pracovnělékařských služeb (závodní lékař). Jestliže v tomto posudku lékař uzná, že nejste dlouhodobě způsobilý dále konat dosavadní práci, pak má zaměstnavatel povinnost převést Vás na jinou práci. Pokud Vás nemůže převést na jinou práci, protože takovou nemá, může s Vámi podle zákona rozvázat pracovní poměr z důvodu, že jste dlouhodobě pozbyl způsobilosti dále konat dosavadní práci. 

Rozvázat pracovní poměr můžete i dohodou či výpovědí z Vaší strany. Můžete také okamžitě zrušit pracovní poměr sám, jestliže Vás zaměstnavatel do 15 dnů ode dne předložení lékařského posudku nepřevede na jinou práci. V tomto případě by Vám neběžela žádná výpovědní lhůta a mohl byste okamžitě odejít z práce. 

Jestliže dojde k situaci, že Vám výpověď dá zaměstnavatel, musí důvod ve výpovědi vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem. Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn. Pokud se nejedná o pracovní úraz nebo nemoc z povolání, tak vám nenáleží odstupné.

V případě, že by Vám zaměstnavatel dal neplatnou výpověď (například by použij jiný výpovědní důvod), je třeba mu bezodkladně písemně oznámit, že trváte na tom, aby Vás dále zaměstnával, přičemž byste měl uvést důvody neplatnosti výpovědi. 

Pokud by situace vyžadovala větší zásah, můžete se obrátit na Státní úřad inspekce práce. Ten je oprávněn kontrolovat u zaměstnavatelů dodržování povinností, které jsou jim stanoveny zákonem. Pokud vyhodnotí, že dochází k nedodržování právních předpisů, snaží se o odstranění zjištěných nedostatků a má možnost ukládat zaměstnavatelům pokuty. Na inspektorát práce se také můžete obrátit s žádostí o radu; poradenství je bezplatné a můžete ho využít osobně, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty. Informace o Státním úřadu inspekce práce a Vaše nejbližší kontaktní místo najdete na www.suip.cz. Zde Vás ovšem musím bohužel upozornit, že zaměstnavatel s Vámi výše uvedeným způsobem může rozvázat pracovní poměr. Státní úřad inspekce práce by popřípadě mohl přezkoumat, zda měl Váš zaměstnavatel možnost přeřadit Vás na jiné pracovní místo.

Možnost ja zlepšit Vaše postavení při ucházení o práci představuje zažádost o status osoby zdravotné znevýhodněné. Tento status je přiznáván osobám, jejichž pracovní schopnost poklesla o méně procent než kolik je potřeba na invalidní důchod. Za zaměstnávaní osoby zdravotně znevýhodněné totiž zaměstnavatel dostáva od států příspěvek. Blíže k osobám zdravotně znevýhodněným naleznete zde.

Vaše Férová nemocnice

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

30.3.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS