Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Kdo zaplatí za šedý zákal

Před cca 5 lety jsem dostával injekce přímo do oka (kortikoidy). I přestože zánět ustoupil, viděl jsem i nadále na toto oko špatně. Při kontrole ve FN mi bylo sděleno (i písemně), že oko bylo přeléčeno a následkem toho mi vznikl šedý zákal. Celé tyto roky se zákal nevyvíjí, ani neustupuje a já špatně vidím! Teď se připravují nějaké nové vyhlášky ve zdravotnictví a mně by zajímalo, zda - až šedý zákal tzv. uzraje - za jeho odstranění budu muset platit já (nebo kdo) a zda je možná náhrada (lékař, nemocnice) od tohoto, kdo tento stav zavinil? Jaký by byl správný postup podle Vás? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

ve Vašem případě se může jednat o následující možnosti:

  1. Mohlo se jednat o pochybení při stanovení léčby kortikoidy, pokud u Vás byla zvolena nevhodná léčba (např. příliš intenzivní). Za takové pochybení byste mohl žádat náhradu škody.
  2. V případě, kdy však byla zvolena vhodná léčba, ale s vědomím rizika šedého zákalu, je rozhodující, zda jste byl o této možnosti řádně poučen a zda jste přesto s léčbou vyslovil informovaný souhlas. Pokud jste s tímto rizikem nebyl seznámen, bylo by možné souhlas s léčbou považovat dokonce za neplatný. To především v případě, kdyby se dalo předpokládat, že v případě informovanosti o riziku (a jeho pravděpodobnosti a závažnosti), byste býval s léčbou nesouhlasil. Na základě neplatně vysloveného a nepoučeného souhlasu a následné z toho plynoucí újmy na zdraví by bylo možné rovněž žádat náhradu škody.
  3. Pokud jste ale byl poučen, souhlasil jste s léčbou a nastalo riziko, na jehož možnost jste byl upozorněn, nemůžete se odškodnění úspěšně domáhat.

Pokud se domníváte, že máte nárok na odškodnění, můžete se pokusit řešit věc mimosoudní cestou a oslovit odpovědného lékaře či zdravotnické zařízení, případně uplatnit stížnosti. Pokud však bude nutné vymáhat nárok soudně, pak byste si měl co nejdříve zajistit advokáta a probrat s ním hlavně hledisko včasného uplatnění nároku. Píšete totiž, že už je to pět let od zahájení léčby. Nárok na náhradu škody na zdraví se však promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Tento moment mohl nastat, když jste byl informován na kontrole ve FN, ale může to být i jinak.

K otázce, zda byla léčba v souladu se současnými profesními standardy, by se musel vyjádřit znalec v posudku. Dále by bylo potřeba shromáždit další důkazy na podporu Vašich tvrzení (listiny, vyjádření lékařů, kteří Vás léčili). Náhrada škody se obecně uplatňuje v penězích, je ale možné požádat o uvedení do předešlého stavu (léčba). Bližší informace o pravidlech náhrady škody naleznete v častých otázkách v sekci Soudní řešení.

Ptáte se na připravované zdravotnické zákony a na souvislost s úhradou. Zatím není možné předvídat, zda zákon vůbec bude schválen a kdy nabude účinnosti. Obsah těchto zákonů se však náhrady škody netýká, to je totiž otázka upravená v občanském zákoníku. Pokud se nebudete chtít domáhat náhrady škody v soudním řízení, které může být zdlouhavé a z důkazního hlediska složité, nebo se kvůli promlčení nebudete moci nároku úspěšně domáhat, nejspíš se budete muset spokojit s léčbou prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění.

20.12.2008

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS