Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Karanténa a převoz bez souhlasu

Dobrý den,

 

jsem pacient pneumologie ve městě X, ve kterém mám také trvalý pobyt. Z důvodu pozitivního nálezu TBC se již dva měsíce léčím a jsem v karanténě. Můj dotaz spočívá v tom, zda mne může lékař nechat převézt z nemocnice do léčebny mimo město X, a to bez mého souhlasu? Není takový postup v rozporu s mými právy? Děkuji.

 

K2

Odpověď:

Dobrý den,

pokud byl pacient do zdravotnického zařízení přijat a toto zdravotnické zařízení je schopno mu poskytnout potřebnou péči, tak neexistuje zákonný důvod pro to, aby byl pacient proti své vůli převezen jinam. Nemocnice může ukončit péči o pacienta v případě, že předá pacienta prokazatelně s jeho souhlasem do péče jiného zdravotnického zařízení, ať už z důvodu nedostatku kapacity nebo kvalitnějšího poskytování zdravotních služeb tomuto konkrétnímu pacientovi. Každý pacient má právo na výběr zdravotnického zařízení, které je ve smluvním vztahu k jeho zdravotní pojišťovně, proto se smí svobodně rozhodnout, zda se do jiné nemocnice nechá převést.

Domnívá-li se lékař, že pacient potřebuje odbornou péči jiného pracoviště, ale ten převoz i po řádném poučení odmítá, může dát pacientovi podepsat negativní revers o odmítnutí převozu. Pacient tak na sebe bere odpovědnost za zhoršení svého zdravotního stavu či smrti, způsobeného odmítnutím navrhované léčby včetně léčby navazující na zmíněný převoz v rozsahu reversu.

Pokud jste nebyl ze strany ošetřujících lékařů informován o důvodech převozu, jde o chybu v nedostatečné komunikaci. Doporučujeme příslušný tým lékařů znovu oslovit a veškeré potřebné důvody si vyžádat. Pacient má právo na všechny potřebné informace o svém zdravotním stavu, možnostech léčby, i o tom, která zdravotnická zařízení jsou schopna léčbu poskytnout. Jedině na základě dostatečných informací může pacient vyjádřit informovaný souhlas či nesouhlas s navrhovaným postupem a vybrat si k tomu vhodné zdravotnické zařízení.

Jen pro úplnost. Pokud se nacházíte ve stavu, který Vám nedovoluje souhlas vyslovit, měla by za Vás rozhodnout osoba, kterou jste určil, aby jí byly poskytovány informace o Vašem zdravotním stavu. Nebyla-li takto určena žádná osoba nebo není v dané chvíli dosažitelná, manžel, pak rodič nebo jiná známá osoba. Vzhledem k Vašemu dotazu však tento stav nepředpokládáme.

Vzhledem k Vašem zdravotnímu stavu je převoz do jiného zdravotnického zařízení, bez Vašeho souhlasu, v rozporu s Vašimi právy.

Vaše Férová nemocnice

 

23.10.2014

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS