Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Jak postupovat při zjištění, že odborník vypracovávající odborný posudek pro Krajský úřad zamlčel taková fakta zdravotnické dokumentace, která by mohla sehrát zásadní roli v pozouzení případu?

Dobrý den,
prosím o radu, kam je možné se obrátit nebo jakým způsobem řešit situaci, kdy jsem se jako stěžovatelka (ve věci zanedbání lékařské péče s následkem poškození zdraví, nakonec i úmrtí osoby blízké) obracela na zřizovatele nemocnice (v reakci na odpověď ředitelství nemocnice) se stížností a nyní obdržela závěr šetření, kde byl přiložen odborný posudek vycházející ovšem z nepravdivých nebo neúplných podkladů?

Výpis podkladů, který odborník v posudku učinil a na jehož základě rozhodoval, zda lékařské postupy byly správné, obsahuje mimo faktických údajů i údaje nesprávné a hlavně neobsahuje ty, jež mohly zásadně ovlivnit celý závěr, např. výsledek definitivního popisu vyšetření apod.

Na Ministerstvu zdravotnictví mi bylo sděleno, že neexistuje žádný opravný prostředek pro rozhodnutí Krajského úřadu nebo napadení onoho posudku, že musím jedině podat žalobu. Případ řeší též kriminální policie, běží trestní řízení, bojím se, aby policie nevycházela z tohoto posudku, který si vyžádá od Krajského úřadu, chci zjištěnou skutečnost nechat zaprotokolovat.

Opravdu nemám možnost nijak posudek napadnout, krom toho, že jsem rozpory pečlivě vypsala a s průvodním dopisem zasílám zpět na KÚ? Nejednalo se však o znalecký posudek, jen odborné posouzení, neboť Krajský úřad nenašel údajně znalce, který by se případu ujal. Taktéž u policie bylo už jeho posouzení odmítnuto jedním znaleckým ústavem. Moc děkuji za odpověď.

E.K.Š.

Odpověď:

Dobrý den,

V úvodu nám dovolte omluvit se za zpoždění s naší odpovědí, toto zpoždění bylo způsobeno velkou vytížeností naší poradny. Doufáme, že naše odpověď pro Vás bude i tak užitečná.

Tento dotaz se netýká zdravotnictví ale spíše trestního práva, přesto jsme se rozhodli na něj odpovědět.

Pokud se domníváte, že došlo k pochybení znalce, obraťte se se svým podezřením na konkrétní soud, který se případem bude zabývat, pokud v trestním řízení dojde k podání žaloby. Ověřování správnosti znaleckých posudků náleží čistě do rukou soudů, které mají vyhodnotit správnost a objektivitu daného znaleckého posudku. Pokud se domníváte, že znalec zatajil fakta nebo nějaké vynechal.

průběhu trestního řízení před soudem, můžete upozorňovat na nevěrohodnost posudku.

Je zde samozřejmě i možnost, jak zmiňujete, podat trestní oznámení na znalce za "falšování posudku", toho se týká § 346 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník. V § 346 je i uvedená sankce za křivou výpověď.

Můžete se sama obrátit na jiného soudního znalce, který se zabývá tímto oborem, pokud. Seznam soudních znalců naleznete zde.

Informace, které by vám také mohly pomoci, naleznete v článku zde.

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 5821. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

Děkujeme za odpověď.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

25.11.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS